Nieuwe start voor een geactualiseerd bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”

Door Redactie op 13-10-2020


BERKELLAND – De gemeente wil voor het buitengebied van Berkelland naar één nieuw bestemmingsplan. Zij heeft daarom het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” opgesteld. Dit voorontwerp wordt nu samen met het ontwerp-milieueffectrapport (Plan-MER) ter inzage gelegd. Daarmee komt een geactualiseerde planologische regeling voor het buitengebied van Berkelland een stap dichterbij.

In het voorjaar van 2017 heeft het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016” ter inzage gelegen. Sindsdien heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid tot de keuze om deze bestemmingsplanprocedure niet voort te zetten. Zo is voor een deel van de veehouderijsector nieuw landelijk beleid vastgesteld en is er belangrijke rechtspraak ontstaan over het uitstoten van stikstof en het effect daarvan op beschermde natuurgebieden. Voor de woonfuncties in het Berkellandse buitengebied is daarnaast ook besloten om onder voorwaarden mee te werken aan woningsplitsing.

Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in een nieuw voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”. Met dit nieuwe voorontwerpbestemmingsplan maakt de gemeente een nieuwe start met de bestemmingsplanprocedure. De eerste stap is de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan later deze maand.

Mogelijkheden tot online en telefonisch tekst en uitleg
Inwoners, maatschappelijke organisatie en instanties hebben tijdens de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016” een reactie gegeven. De gemeente informeert deze indieners schriftelijk over de beoordeling van hun reactie en geeft daarbij aan of die heeft geleid tot aanpassingen in het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”.

De gemeente maakt via een publicatie in het ‘BerkelBericht’ en via de gemeentelijke website bekend wanneer het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” ter inzage wordt gelegd. Daarbij geeft zij ook aan hoe inspraakreacties kunnen worden ingediend of bij vragen contact kan worden opgenomen met de gemeente. Ook is er de mogelijkheid om een afspraak te maken op het gemeentehuis. Vanwege de aangescherpte coronarichtlijnen organiseert de gemeente ditmaal echter geen inloopbijeenkomsten. Na afloop van de terinzagelegging beoordeelt de gemeente alle binnen gekomen reacties.

Nieuw bestemmingsplan begint met een voorontwerpbestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan is de eerste stap bij het maken van een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Zo staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel, hoe groot en hoe hoog ergens mag worden gebouwd en geeft een bestemmingsplan aan iedere locatie een bestemming, bijvoorbeeld ‘wonen’ of ‘bedrijf’.

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Vrijwilligers gezocht voor de VoorleesExpress Berkelland
BERKELLAND – De Bibliotheek Oost-Achterhoek wil kinderen helpen die moeite hebben met taal. Daarom zijn zij een samenwerking aangegaan met de Voorlee......
Lees verder »

SKB staat klaar voor vrouwen die moeten bevallen
BERKELLAND - Er is sprake van een toename van het aantal bevallingen in verschillende regio’s in het land. Daarnaast zijn er op meerdere plekken in h......
Lees verder »

KinderKerk in Eibergen
EIBERGEN - Op zondagmiddag 26 september komen we voor het eerst sinds lange tijd weer bij elkaar in de KinderKerk. Gelukkig mag dit weer in de vorm v......
Lees verder »

Achterhoekse ondernemers leren van elkaar in MKB-Deal
BERKELLAND - Op 29 september starten zo’n vijftien mkb’ers een traject om meer uit hun bedrijfsresultaten te verbeteren. De MKB-Deal Achterhoek is ee......
Lees verder »

Drie daguitstapjes vanuit Berkelland
BERKELLAND - Natuurlijk is er in de zomer heel wat te doen in onze prachtige provincie - van fietstochtjes tot een circusbezoek. Maar het is ook alti......
Lees verder »

Welke vervoersmogelijkheden zijn er in Berkelland?
BERKELLAND - Inwoners van Berkelland die niet meer zelfstandig kunnen reizen met het eigen en/of het openbaar vervoer, kunnen een beroep doen op vers......
Lees verder »

Vogelmarkt bij De Olde Mölle in Neede
NEEDE - Na een gedwongen rust door Covid 19 is het dan eindelijk weer zover dat er een Vogelmarkt kan worden gehouden. Op zondag 19 september 2021, v......
Lees verder »

Snertfietstocht VVV Ruurlo
RUURLO - Op zondag 3 oktober a.s. kan de bekende Ruurlose Snertfietstocht weer gefietst worden. Er is keuze uit twee routes van ongeveer 25 en 40 km ......
Lees verder »

Wonen in de Achterhoek met een 8 gewaardeerd
BERKELLAND - De Achterhoek krijgt gemiddeld een 8 van inwoners voor wonen en leven in de regio. 8RHK ambassadeurs heeft in 2021 (na 2017 met een 7,8 ......
Lees verder »

Lisa Stipt gaat workshops geven in De Huve
EIBERGEN - Vanaf oktober staat het workshop seizoen voor Lisa Stipt weer volop aan. Lisa zelf heeft er enorm veel zin aan en ze ontvangt je graag op:......
Lees verder »

Opfriscursus schaken bij Natuurpark Kronenkamp in Neede
NEEDE - Op vrijdag 8 oktober start Hans Grooters met een opfriscursus schaken bij het Natuurpark Kronenkamp in Neede. De cursus bestaat uit 6 lessen ......
Lees verder »

Verlichte avond wandeling in Eibergen
EIBERGEN - Op zaterdag 2 oktober wordt er voor de tweede keer een verlichte avondwandeling gehouden in Eibergen met aansluitende gezelligheid bij “He......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen Park De Stroet
NEEDE - Onlangs tuffen ik met onze bezorgbusse hendig deur de Beltrumse stroaten. Neet vulle volk in de beene en ik mos denken an de familie Dute en ......
Lees verder »

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

Fratsen Ter observatie
BERKELLAND - Ja leu ik heb `t ok al e kreggen, `t earste spuitje. Ik bun van 62 dus ik moch mienzelf anmelden. Wonder boaven wonder kon ik al noa dree......
Lees verder »

Fratsen Dummelig
NEEDE - An `t woord dummelig mos ik denken toen Rutte zich noa een wekke al neet mear kon herinneren wat e zeg had. Vrogger heb ik in `t mooie Reurle......
Lees verder »

NUB TV

film: Kijkje op de kermis in Borculo

Uit de krant

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: “Vandaag eten we onkruid!”
BERKELLAND - Nee, nu niet gelijk afhaken, je kent het niet, en wat een boer niet kent…..Probeer het maar een keer, net als ik. De eerste keer dat ik e......
Lees verder »