“Wethouder Bosman zet haar betrouwbaarheid op het spel”


BERKELLAND – Op 15 september jl. is een Intergraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld door de gemeenteraad, waarbij de nieuwbouw van enkele basisscholen in Berkelland wordt bepaald. Zonder slag of stoot ging dat niet. Veel vraagtekens werden door verschillende partijen gezet bij het proces dat is gelopen met de betrokken schoolbesturen. Aanleiding was de inspraak van Debby Verhoeven, bestuurder van Keender, welke, namens nog twee andere schoolbesturen, haar verontwaardiging uitte over een wijziging in het plan, waarvan de schoolbesturen volgens haar niet op de hoogte waren.

Niet zomaar een wijziging; het betrof uitstel voor de realisatie van nieuwbouw van zowel de Kard. Alferdinkschool en OBS De Marke in Neede. In de commissie Bestuur en Sociaal schetste Verhoeven een ontwikkeling die volgens haar zeer kwalijk was. Een aantal onbesproken wijzigingen waren in de definitieve versie komen te staan. “Wijzigingen die niet eerder aan de orde waren gebracht tijdens de daarvoor bestemde Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) en zonder enige duiding voorafgaand aan deze laatste meeting plots vermeld stonden in een onbesproken laatste concept,” vertelt Verhoeven in haar bijdrage.

Verantwoordelijk wethouder Anjo Bosman (GB) reageerde later op de inspreker en beweerde dat er van onbesproken wijzigingen geen enkele sprake is. “Alle schoolbesturen hebben ingestemd met de wijzigingen van de laatste versie. Wij maken alleen wijzigingen op input van de schoolbesturen.”  Een aantal commissieleden sloegen hier op aan. Kevin Hauser (VVD) sprak over een discrepantie tussen de verhalen van de wethouder en die van de schoolbesturen. “Omdat er zoveel onduidelijk over wat de input is geweest voor de wijzigingen, zou ik graag de notulen willen inzien van die laatste meeting.”D66 en PvdA sloten zich hierbij aan. In haar reactie moest Bosman toegeven dat ze niet wist of de notulen vertrouwelijk waren, ze zou hierop terugkomen.

Tijdens de raadsvergadering van 15 september werd duidelijk dat verschillende raadsleden in de tussentijd meerdere malen gevraagd hadden naar desbetreffende notulen. Vervangend wethouder Van der Neut geeft aan dat de notulen vertrouwelijk zijn, waarop Jolanda Kuipers (D66) het college verzoekt de notulen vertrouwelijk voor inzage bij de griffier te leggen. Een door D66 ingebrachte motie verzocht de onbesproken wijzigingen terug te draaien. Hauser was de enige van de coalitiepartijen die hiermee instemde: “het proces is niet zuiver verlopen, of in elk geval zonder notulen niet te controleren,” verklaarde hij.

Er gaat een tijd overheen. Nieuws uit Berkelland vraagt zowel Hauser als Kuipers of ze die notulen inmiddels hebben ingezien en of nu wethouder Bosman gelijk had of de schoolbesturen. “Ik heb nog niets gezien, ondanks meerdere mailtjes naar de wethouder,” zegt Hauser. “Het wordt steeds afgedaan met vertrouwelijkheid.” Kuipers slaat dezelfde toon aan. “De raad is het hoogste orgaan in de gemeente en bij wet is bepaald dat we recht hebben op elk stuk dat ons van informatie voorziet. Ook vertrouwelijke notulen.”

Afgelopen dinsdag werd wethouder Bosman door D66 tijdens de begrotingsvergadering herinnerd aan deze notulen. “Wanneer krijgen we de notulen te zien?” Bosman gaf in een lang antwoord toe dat er geen notulen zijn. “Het was een digitale meeting, daar zijn helemaal geen notulen van gemaakt.” Aan de reactie op het beeld van Kuipers was verontwaardiging af te lezen. Ook Betsy Wormgoor (PvdA) is verbaasd. “Deze notulen leken belangrijk voor onze controlerende taak omtrent de gemaakte wijzigingen. Nu blijken ze helemaal niet te bestaan. Ik vind de rol die u hierin speelt heel schadelijk. Zo gaat u niet met de raad om.”

Of de actie van de wethouder gevolgen heeft het vertrouwen dat de raad in haar heeft, werd niet duidelijk in de vergadering. Wel beloofde wethouder Bosman verbetering. In september 2018 kreeg Bosman al een motie van afkeuring aan haar broek.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven