Provincie Gelderland wil boeren belonen voor maatschappelijke diensten

Door Redactie op 18-12-2020

REGIO – Gelderse land- en tuinbouwers moeten naast het leveren van agrarische producten ook een inkomen kunnen verdienen met maatschappelijke diensten. Dat kan gaan om activiteiten op hun bedrijf die bijdragen aan een mooi landschap, koolstofopslag, het verbeteren van de natuur of schoon water. Provincie Gelderland bekijkt samen met de agrarische sector hoe dit het beste te realiseren is. En hoe de provincie hieraan kan bijdragen.

Dat staat in het Programma Agrifood 2021-2030 Toekomst voor de Gelderse Boer’ dat is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland. In januari gaan Provinciale Staten hierover in gesprek. Het Programma Agrifood is een verdere invulling van de Koersnotitie, die al eerder is besproken door Provinciale Staten. Over de Koersnotitie zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden uit de agrarische sector. Dat heeft honderden reacties opgeleverd die nu zijn verwerkt.

Duurzame Gelderse land- en tuinbouw
De toekomst voor de Gelderse land- en tuinbouw ligt bij agrarische bedrijven die op een natuurinclusieve en duurzame manier produceren. Gedeputeerde Staten van Gelderland willen vooral investeren in ontwikkelingen die hierbij passen, terwijl er ruimte blijft voor alle soorten agrarische bedrijven. “Ruim de helft van onze provincie bestaat uit landbouwgrond. De land- en tuinbouw zijn een onderdeel van onze Gelderse identiteit”, zegt gedeputeerde landbouw Peter Drenth. “Deze bedrijven zijn belangrijk: voor de leefbaarheid van het platteland, voor de Gelderse economie en voor het produceren van ons voedsel. Maar meer dan dat: de agrarische sector kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan grote maatschappelijk vraagstukken zoals behoud van biodiversiteit, stikstof, schoon water en klimaatverandering. We hebben elkaar hard nodig “.

Ondersteunen duurzaam verdienmodel
Provincie Gelderland richt zich met dit programma vooral op de grote groep gangbare agrarische ondernemers en wil hen stimuleren om verder te verduurzamen. Dat betekent onder andere dat de provincie de ontwikkeling naar een natuurinclusieve kringloop landbouw met een duurzaam verdienmodel ondersteunt. Daarbij gaat het om boeren en tuinders waarbij de draagkracht van het natuurlijk systeem leidend is voor de bedrijfsvoering en waarbij een ondernemer rekening houdt met bijvoorbeeld klimaatverandering en droogte. Zo dragen ze ook bij aan de biodiversiteit op het bedrijf.

Van plan naar uitvoering
Om agrarisch ondernemers te ondersteunen bij verduurzaming wil de provincie ook investeren in onafhankelijk bedrijfsadvies voor boeren die die hun activiteiten verduurzamen. Naast ondernemersbegeleiding, te beginnen met keukentafelgesprekken, biedt Provincie Gelderland begeleiding aan boeren en tuinders, om van idee en plan tot uitvoering te komen. Te denken valt aan plannen voor emissie-arme stallen, het sluiten van langjarige beheercontracten voor landschap en natuur, verbreding van inkomsten met energieproductie en alternatieve verdienmodellen via korte ketens.

Omschakelfonds
Provincie Gelderland onderzoekt ook de mogelijkheden van een Gelders omschakelfonds/garantiefonds ter ondersteuning van bedrijven die willen overstappen naar een duurzame bedrijfsvoering. Volgend jaar komt de provincie met een voorstel voor hoe boeren zekerheid krijgen over langjarige vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer. Dat gaat om 600 hectare landbouwgrond. Er komt eveneens een proef waarbij de provincie de komende twee jaar 100 hectare landbouwgronden verkoopt aan boeren met een natuurinclusieve bedrijfsvoering, of die hier naar omschakelen.

Van elkaar leren
Ook van elkaar leren door het delen van kennis en innoveren is erg belangrijk. Daarom ondersteunt de provincie kennisnetwerken. Voor innovatie is deze week ook de provinciale subsidieregeling “Innovatie Agrifood” opengesteld. Ook middelen uit het (Europese) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden de komende jaren voor de transitie naar een meer duurzame landbouw ingezet.

Financiën
Voor de uitvoering van het Programma Agrifood in 2021 is 11,2 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is er 5,2 miljoen voor co-financiering van het Europese Plattelands Ontwikkelings Programma. In 2021 wordt besloten over de benodigde middelen in 2022 en verder.

Duurzaam Gelderland
Provincie Gelderland wil in 2021 volop inzetten op een hernieuwd evenwicht tussen de verschillende menselijke activiteiten zoals wonen, reizen en werken en de gevolgen die dit heeft voor ons klimaat en de natuur. Hierin komen we dilemma’s tegen die vragen om onderzoek, samenwerken én het maken van scherpe keuzes. Scherpe keuzes omdat er ook steeds minder geld beschikbaar is uit de ‘spaarpot’ van de provincie: het stamkapitaal. Hoe we dat gaan doen staat in verschillende beleidsprogramma’s die allemaal met elkaar samenhangen. Agrifood, Biodiversiteit, Bomen en bos en het Gelders Klimaatplan. Zo werken we samen met partners, bedrijven, organisaties én inwoners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland waarbij er een goede balans is met onze leefomgeving en natuur.

De behandeling van het programma in Provinciale Staten wordt begin 2021 verwacht.

 

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Hof te Ruurlo dit weekend open voor publiek
RUURLO - Hof te Ruurlo is dit weekend weer open voor publiek. Het is een tuin van 1100m2 met twee vijvers en vele zithoekjes. Door de indeling van de......
Lees verder »

Fietstellingen in Ruurlo van 17 tot en met 23 mei
RUURLO - In de week van 19 tot en met 25 april is een verkeersonderzoek gehouden naar het autoverkeer in Ruurlo. Bij dit onderzoek is door een techni......
Lees verder »

Correctie halsband gevonden in Eibergen
EIBERGEN - Op vrijdagmorgen 30 april omstreeks 7.00 uur in ochtend, vond een voorbijganger op het fietspad (voorheen oude spoorbaan ), vanaf de Stati......
Lees verder »

‘Ontwerp je eigen game-karakter’ bij BIEBlab Kunstwijs
BERKELLAND  – Op woensdag 19 en woensdag 26 mei organiseert BIEBlab Kunstwijs twee online workshops. Tijdens deze interactieve workshop leer je ......
Lees verder »

Inzameling oud-papier Amicitia
GEESTEREN - Muziekvereniging Amicitia haalt op zaterdag 29 mei 2021 weer oud papier op in Geesteren en buitengebied. Let op: alleen het papier dat ge......
Lees verder »

Slager gezocht voor markt in Neede
NEEDE - Na bijna 40 jaar trouwe aanwezigheid op de gezellige Needse warenmarkt heeft marktslager Jansen besloten te stoppen. Reden om op zoek te gaan......
Lees verder »

Woninginbraak in Ruurlo
RUURLO - Tussen zaterdag 8 mei en maandag 10 mei is er ingebroken in een woning aan de Wildenborchseweg in Ruurlo. De politie Berkelland is op zoek n......
Lees verder »

Vier gewonden bij ongeluk Vordenseweg in Ruurlo
RUURLO - Zondagmiddag zijn de hulpdienst rond kwart over drie massaal uitgerukt naar de Vordenseweg in Ruurlo. Door een nog onbekende oorzaak was hie......
Lees verder »

Muziekvereniging Euphonia haalt oud papier op
EIBERGEN  – Zaterdag 15 mei kunnen inwoners van Eibergen hun oud papier weer aan de straat zetten. Vanaf 9.00 uur ’s ochtends gaan leden en onde......
Lees verder »

EGVV Gelselaar zoekt trainer voor eerste elftal
GELSELAAR - Tim Kollen heeft EGVV aan het begin van het seizoen laten weten te vertrekken bij de club. Na vier mooie jaren stopt Kollen toch met enig......
Lees verder »

Dauwtrappen in Gelselaar
GELSELAAR - Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, gaat men voor de 56e keer dauwtrappen in Gelselaar. Uiteraard zullen de op dat moment geldende Coron......
Lees verder »

Cursus Beeldhouwen in de buitenlucht van KunstKring Ruurlo
RUURLO – Op woensdag 2 juni start er een nieuwe cursus van KunstKring Ruurlo op een prachtige locatie in de buitenlucht. Docent Nico van Kan verzorgt......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen Dummelig
NEEDE - An `t woord dummelig mos ik denken toen Rutte zich noa een wekke al neet mear kon herinneren wat e zeg had. Vrogger heb ik in `t mooie Reurle......
Lees verder »

Fratsen wetten en regels
NEEDE - Wetten en regels wurdt in disse tied sneller an e past as ooit te veuren. Veural degene die `t veur `t zeggen hebt past constant de regels en ......
Lees verder »

Fratsen aparte dinge
NEEDE - In disse wondere aparte tied van beparkingen hebt wij ok allemoale iets mear tied um te leazen. As ie vulle least wurd ie vanzelf ok luk wieze......
Lees verder »

Fratsen gelukkig
NEEDE - Gelukkig moar `t nieuwe joar kump deran, 2020 was achterof eigenlijk `n joar vol gemas. Deur `t virus kwam onze dagelijkse gang van zaken behe......
Lees verder »

NUB TV

Robert Hietbrink blaast ‘The Last Post’ voor zijn huis in Borculo


BORCULO – Robert Hietbrink blaast ‘The Last Post’ voor zijn huis in Borculo

Uit de krant

Willy’s tuincolumn: “Vandaag eten we onkruid!”
BERKELLAND - Nee, nu niet gelijk afhaken, je kent het niet, en wat een boer niet kent…..Probeer het maar een keer, net als ik. De eerste keer dat ik e......
Lees verder »

Miha Bodytec: Kort, intensief en zeer effectief trainen
BERKELLAND - Miha Bodytec of terwijl EMS Electro Musculaire Stimulatie is een trainingsvorm waarbij er in korte tijd zeer effectief getraind kan word......
Lees verder »

Gezondheidstip FYSIO Eibergen: Lage (te)rugklachten
EIBERGEN - Sommigen krijgen het maar één keer, anderen krijgen er vaker last van en anderen hebben het herhaaldelijk: lage rugpijn. Lage rugpijn bevi......
Lees verder »

Bevrijd je computer
EIBERGEN - Helaas kun je niet oneindig je foto’s en documenten op je computer blijven opslaan. De opslagschijf is een keer vol, maar gelukkig zijn da......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Taza Borculo
 Nieuws uit Berkelland helpt Taza Borculo BORCULO - Het zal voor veel mensen een rustige jaarwisseling worden. In alle opzichten anders dan anders. E......
Lees verder »