College biedt Bestuursrapportage 2021 aan gemeenteraad aan

Door Redactie op 27-07-2021


BERKELLAND – De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2021. Over het geheel laat de Bestuursrapportage een voordeel zien van € 544.000. De afwijkingen die zijn benoemd hebben alleen betrekking op 2021. Daarmee wordt het meerjarenbeeld op dit moment niet anders dan in de perspectiefnota 2022 aangegeven. De bestuursrapportage is opgesteld op basis van de gegevens van 1 juli 2021 met een zo goed mogelijke vooruitblik.

Wethouder Gerjan Teselink: “De grootste tegenvaller zit in de bijdrage van het rijk, die wij krijgen voor het betalen van de uitkeringen (BUIG). De verwachtingen in verband met corona pakken anders uit, zowel landelijk als lokaal, met een daling van de inkomsten als gevolg. Het goede nieuws is wel dat er in Berkelland een lagere toename van het aantal uitkeringen is dan verwacht.”

De belangrijkste verschillen zijn:
Openbaar groen (€ 170.000 nadelig)
Net als vorig jaar hebben we veel last van storm- en droogteschade. Voor het opruimen en herplanten zijn extra kosten gemaakt.

Sociaal domein (€ 883.000 nadelig)
Door met name tariefsaanpassingen voor huishoudelijke hulp, WMO en Jeugdzorg zijn de lasten hoger dan geraamd. Daarnaast komen door corona bepaalde doelgroepen in de knel. Door de inzet van een jongerenwerker en een opbouwwerker kunnen jongeren nog beter worden ondersteund.

BUIG (€ 1.197.000 nadelig)
De gebundelde uitkering die wij van het ministerie ontvangen voor het betalen van uitkeringen Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ en loonkostensubsidie is aanzienlijk lager dan geraamd. Dat heeft te maken met een lagere toename

Loonkosten voormalige SW-medewerkers (€ 355.000 voordelig)
Deze doelgroep heeft geen aanwas en door natuurlijk verloop is ze sneller afgenomen dan was geraamd.

Jaarrekeningresultaat VNOG (€ 226.000 voordelig)
De jaarrekening 2020 van de VNOG is definitief vastgesteld en laat een positief resultaat zien. Dit is grotendeels veroorzaakt doordat veel projecten en bijvoorbeeld trainingen/opleidingen niet doorgegaan zijn in 2020. Daarnaast heeft het Rijk veel werkzaamheden ten behoeve van corona vergoed. Er vloeit volgens een verdeelsleutel € 226.000 terug naar de gemeente Berkelland.

Personeelskosten (€ 360.000 nadelig)
In de afgelopen zes maanden was er binnen de organisatie behoefte om meer personeel in te zetten. Deze werving van personeel had een direct verband met de coronacrisis.

Vennootschapsbelasting (€ 190.000 nadelig)
We verwachten bij de grondexploitaties een hogere belastbare winst. Ook op dienstverlening aan derden maken we winst. Voorgaande jaren hoefde de gemeente geen vennootschapsbelasting te betalen, doordat de verrekenbare verliezen hoger waren dan het belastbare bedrag. De extra lasten ramen we op € 100.000. Verder moet de huidige raming structureel met € 90.000 bijgesteld worden. In de perspectiefnota 2022 is hier rekening mee gehouden.

Algemene Uitkering (€ 2.842.000 voordelig)
Ten opzichte van onze begroting stijgt de algemene uitkering met € 2.842.000. Hiervan is € 961.000 het gevolg van compensatie voor corona. Veel van de extra coronagelden zijn toegevoegd om jeugdigen en eenzamen weer te betrekken bij de samenleving. Naast het extra geld ter bestrijding van de gevolgen van corona is er ook nog € 878.000 extra voor het oplossen van problemen bij de jeugdzorg. Zoals het oplossen van wachttijden, praktijkondersteuners en de verdringing van de lichte jeugdzorg. Verder krijgen we extra geld voor de Voogdij 18+ (€ 417.000) en de Participatie (€ 205.000). Tot slot zorgt een andere verdeling van de beschikbare gelden over de gemeenten voor een toename van onze uitkering in 2021 van € 379.000.

Algemene baten en lasten (€ 1.042.000 voordelig)
De loon- en prijsstijgingen die voor 2021 waren geraamd, zijn aanzienlijk lager. Daarnaast is via de algemene uitkering geld beschikbaar voor nieuwe en/of extra taken. Een deel hiervan wordt in 2021 nog niet uitgevoerd. Hierdoor kunnen de middelen vrijvallen.

Omgevingswet (€ 400.000 nadelig)
De invoering van de Omgevingswet was begroot op € 1.700.000. Hiervan is bij de voorjaarsnota 2017 € 525.564 beschikbaar gesteld in de begroting. Dit bedrag is bijna op. Voor de projectorganisatie de komende periode en voor de afronding van de Omgevingsvisie schatten wij in nog € 400.000 nodig te hebben.

 

 

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Je bedrijfspand gezond houden? Denk dan hier aan!
BERKELLAND - Het bedrijfspand van jouw onderneming is natuurlijk de plek waar jij en alle andere medewerkers dienen te werken. Om een zo goed mogelij......
Lees verder »

Dr. Cas Weykamp neemt na 44 jaar afscheid van SKB
BERKELLAND - Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk neemt afscheid van dr. Cas Weykamp. Dr. Weykamp bouwde tijdens zijn carrière ......
Lees verder »

Herfstknutselen bij speeltuin De Berg in Neede
NEEDE - Ben jij ook zo dol op de herfst? Overal bladeren, dennenappels en mooie herfstkleuren... Daar gaan ze bij speeltuin De Berg in Neede wat mee ......
Lees verder »

Onbezorgd de weg op met Diks brommerverzekering
BERKELLAND - Wil jij ongestoord op je brommer rondtoeren door de omgeving van Berkelland, zonder problemen met hoogoplopende kosten te krijgen? Even ......
Lees verder »

Biodiversiteit Berkelland in beeld
BERKELLAND - Hoe gaat het met de dieren en planten in Berkelland? Deze vraag staat centraal in het nieuwe biodiversiteitsplan dat is aangeboden aan de......
Lees verder »

Auto raakt in Ruurlo beschadigd bij rit over busbaan
RUURLO - Een niet aller daagse uitruk voor de Ruurlose brandweer maandagavond. Een auto raakte in die plaats beschadigd nadat de bestuurder over een ......
Lees verder »

Paul ter Haar nieuwe directeur bij de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek
BERKELLAND - Paul ter Haar (57) is per 1 september de nieuwe directeur bij de werkorganisatie Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). Hij g......
Lees verder »

Leger des Heils zoekt collectanten in Berkelland
BERKELLAND - Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Berkelland voor de jaarlijkse collecteweek van 28 november t/m 4 december. Alleen met......
Lees verder »

Schuurman BZC is PSV in Eindhoven de baas
BORCULO - Waar ZV De Zaan gisteren in Borculo nog te sterk was, kwam de Achterhoekse eredivisionist deze zondag in Eindhoven beter voor de dag. PSV we......
Lees verder »

Uitslagen bekerduels Berkellandse ploegen
BERKELLAND - Dit weekend werden de laatste poulewedstrijd gespeeld van de districtsbeker. Vanaf nu zullen er knock-out wedstrijden worden gespeeld. Vo......
Lees verder »

Vrijwilligers gezocht voor de VoorleesExpress Berkelland
BERKELLAND – De Bibliotheek Oost-Achterhoek wil kinderen helpen die moeite hebben met taal. Daarom zijn zij een samenwerking aangegaan met de Voorlee......
Lees verder »

SKB staat klaar voor vrouwen die moeten bevallen
BERKELLAND - Er is sprake van een toename van het aantal bevallingen in verschillende regio’s in het land. Daarnaast zijn er op meerdere plekken in h......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen Park De Stroet
NEEDE - Onlangs tuffen ik met onze bezorgbusse hendig deur de Beltrumse stroaten. Neet vulle volk in de beene en ik mos denken an de familie Dute en ......
Lees verder »

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

Fratsen Ter observatie
BERKELLAND - Ja leu ik heb `t ok al e kreggen, `t earste spuitje. Ik bun van 62 dus ik moch mienzelf anmelden. Wonder boaven wonder kon ik al noa dree......
Lees verder »

Fratsen Dummelig
NEEDE - An `t woord dummelig mos ik denken toen Rutte zich noa een wekke al neet mear kon herinneren wat e zeg had. Vrogger heb ik in `t mooie Reurle......
Lees verder »

NUB TV

film: Kijkje op de kermis in Borculo

Uit de krant

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: “Vandaag eten we onkruid!”
BERKELLAND - Nee, nu niet gelijk afhaken, je kent het niet, en wat een boer niet kent…..Probeer het maar een keer, net als ik. De eerste keer dat ik e......
Lees verder »