College biedt Bestuursrapportage 2021 aan gemeenteraad aan

Door Redactie op 27-07-2021


BERKELLAND – De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2021. Over het geheel laat de Bestuursrapportage een voordeel zien van € 544.000. De afwijkingen die zijn benoemd hebben alleen betrekking op 2021. Daarmee wordt het meerjarenbeeld op dit moment niet anders dan in de perspectiefnota 2022 aangegeven. De bestuursrapportage is opgesteld op basis van de gegevens van 1 juli 2021 met een zo goed mogelijke vooruitblik.

Wethouder Gerjan Teselink: “De grootste tegenvaller zit in de bijdrage van het rijk, die wij krijgen voor het betalen van de uitkeringen (BUIG). De verwachtingen in verband met corona pakken anders uit, zowel landelijk als lokaal, met een daling van de inkomsten als gevolg. Het goede nieuws is wel dat er in Berkelland een lagere toename van het aantal uitkeringen is dan verwacht.”

De belangrijkste verschillen zijn:
Openbaar groen (€ 170.000 nadelig)
Net als vorig jaar hebben we veel last van storm- en droogteschade. Voor het opruimen en herplanten zijn extra kosten gemaakt.

Sociaal domein (€ 883.000 nadelig)
Door met name tariefsaanpassingen voor huishoudelijke hulp, WMO en Jeugdzorg zijn de lasten hoger dan geraamd. Daarnaast komen door corona bepaalde doelgroepen in de knel. Door de inzet van een jongerenwerker en een opbouwwerker kunnen jongeren nog beter worden ondersteund.

BUIG (€ 1.197.000 nadelig)
De gebundelde uitkering die wij van het ministerie ontvangen voor het betalen van uitkeringen Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ en loonkostensubsidie is aanzienlijk lager dan geraamd. Dat heeft te maken met een lagere toename

Loonkosten voormalige SW-medewerkers (€ 355.000 voordelig)
Deze doelgroep heeft geen aanwas en door natuurlijk verloop is ze sneller afgenomen dan was geraamd.

Jaarrekeningresultaat VNOG (€ 226.000 voordelig)
De jaarrekening 2020 van de VNOG is definitief vastgesteld en laat een positief resultaat zien. Dit is grotendeels veroorzaakt doordat veel projecten en bijvoorbeeld trainingen/opleidingen niet doorgegaan zijn in 2020. Daarnaast heeft het Rijk veel werkzaamheden ten behoeve van corona vergoed. Er vloeit volgens een verdeelsleutel € 226.000 terug naar de gemeente Berkelland.

Personeelskosten (€ 360.000 nadelig)
In de afgelopen zes maanden was er binnen de organisatie behoefte om meer personeel in te zetten. Deze werving van personeel had een direct verband met de coronacrisis.

Vennootschapsbelasting (€ 190.000 nadelig)
We verwachten bij de grondexploitaties een hogere belastbare winst. Ook op dienstverlening aan derden maken we winst. Voorgaande jaren hoefde de gemeente geen vennootschapsbelasting te betalen, doordat de verrekenbare verliezen hoger waren dan het belastbare bedrag. De extra lasten ramen we op € 100.000. Verder moet de huidige raming structureel met € 90.000 bijgesteld worden. In de perspectiefnota 2022 is hier rekening mee gehouden.

Algemene Uitkering (€ 2.842.000 voordelig)
Ten opzichte van onze begroting stijgt de algemene uitkering met € 2.842.000. Hiervan is € 961.000 het gevolg van compensatie voor corona. Veel van de extra coronagelden zijn toegevoegd om jeugdigen en eenzamen weer te betrekken bij de samenleving. Naast het extra geld ter bestrijding van de gevolgen van corona is er ook nog € 878.000 extra voor het oplossen van problemen bij de jeugdzorg. Zoals het oplossen van wachttijden, praktijkondersteuners en de verdringing van de lichte jeugdzorg. Verder krijgen we extra geld voor de Voogdij 18+ (€ 417.000) en de Participatie (€ 205.000). Tot slot zorgt een andere verdeling van de beschikbare gelden over de gemeenten voor een toename van onze uitkering in 2021 van € 379.000.

Algemene baten en lasten (€ 1.042.000 voordelig)
De loon- en prijsstijgingen die voor 2021 waren geraamd, zijn aanzienlijk lager. Daarnaast is via de algemene uitkering geld beschikbaar voor nieuwe en/of extra taken. Een deel hiervan wordt in 2021 nog niet uitgevoerd. Hierdoor kunnen de middelen vrijvallen.

Omgevingswet (€ 400.000 nadelig)
De invoering van de Omgevingswet was begroot op € 1.700.000. Hiervan is bij de voorjaarsnota 2017 € 525.564 beschikbaar gesteld in de begroting. Dit bedrag is bijna op. Voor de projectorganisatie de komende periode en voor de afronding van de Omgevingsvisie schatten wij in nog € 400.000 nodig te hebben.

 

 

Copyright © 2022 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Relatieconcert van Orkest Koninklijke Marechaussee in Eibergen
EIBERGEN - Euphonia is in het kader van het 125-jarig jubileum de trotse gastheer van Orkest Koninklijke Marechaussee. Het is alweer 13 jaar geleden ......
Lees verder »

Provincie en arbeidsmarktregio’s pakken samen het arbeidstekort aan
BERKELAND - De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. Nooit stonden er zoveel vacatures open, terwijl er nog duizenden mensen langs de kant......
Lees verder »

Basiscursus genealogie start op vrijdag 4 november 2022
BERKELLAND - Deze cursus geeft uitleg over de eerste bronnen die je bij stamboomonderzoek tegenkomt, zoals bevolkingsregisters, burgerlijke stand en ......
Lees verder »

Harpiste Oxana Thijssen komt met twee harpen naar Eibergen
EIBERGEN - Het nieuwe concertseizoen van Podium Eibergen gaat zondag 9 oktober van start met een concert door harpiste Oxana Thijssen. Het concert be......
Lees verder »

Commissie bezwaarschriften kamer Grondgebied vergadert op 3 oktober
BERKELLAND - De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied van de gemeente Berkelland houdt op maandag 3 oktober 2022 een hoorzitting in de raadza......
Lees verder »

Ook het dragen van wollen sokken kan de energierekening omlaag brengen
BERKELLAND - Besparen op de gasrekening is trending topic. Gasloos koken, gebruik maken van een warmtepomp en het huis zo optimaal mogelijk isoleren ......
Lees verder »

Borculose Kids on ice, schaats je mee?
BORCULO - Op de woensdagen 2, 9, 16 en 23 november worden de schaatsen weer uit het vet gehaald en starten de kinderen die dit leuk vinden van de groe......
Lees verder »

Lezing Groei & Bloei Berkelland-Haaksbergen ‘Bollen in de border’, er is zóveel meer
BERKELLAND - Zo vroeg mogelijk kleur in de tuin en dat tot laat in het seizoen. Kortom: de tuin zo lang als mogelijk aantrekkelijk houden, dat is voo......
Lees verder »

Gelderland: 8.000 nieuwe woningen in de Achterhoek
BERKELLAND - Provincie Gelderland wil tot en met 2030 minimaal 100.000 woningen bijbouwen, waarvan 60.000 betaalbare huur- of koopwoningen. Samen met......
Lees verder »

Huve got talent
EIBERGEN - Ben jij tussen de 4 en 14 jaar en kun je fantastisch playbacken, zingen, goochelen of iets anders bijzonders? Laat het zien bij Huve Got T......
Lees verder »

Nog veel vragen over toekomst spoedeisende hulppost
BERKELLAND - Het is niet vanzelfsprekend dat het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk in de toekomst zijn spoedpost kan behouden. Vo......
Lees verder »

Eenmalige subsidieregeling voor cultuur- en erfgoedsector
BERKELLAND - De gemeente Berkelland heeft eenmalig een subsidieregeling in het leven geroepen voor verenigingen en organisaties die actief zijn in de......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen kamelen
NEEDE - Dreuge,dreuge,dreuge op `t moment dat ik dit schrief heb wij net oetgerekend onder de jammarkt een buitje ehad. Was nog ens neet zovulle en zo......
Lees verder »

Fratsen op kop
NEEDE - Op mien bienoa dagelijkse tochtje van Nee noar Beltrum zoog ik van de een op de andere dag inens allemoale vlaggen op kop hangen. Bie de ears......
Lees verder »

Fratsen Kleurt wal bie
NEEDE - Noe was wij onlangs een betje an `t verbrekken ,hier en doar mossen wat tegels oet dee versletten waren. Ok een stukske muure mos vernieuwd w......
Lees verder »

Fratsen gedoo
NEEDE - Wat een gedoo is `t toch,iedereene mut mear betalen deur de hooge energieprieze,moar snappen kun e wij `t neet. Ollie maatschappen dreit woek......
Lees verder »

NUB TV

64ste Bollert Brons in volle gang

GELSELAAR/NOORDIJK – De Needse Pasruiters organiseren dit weekend voor de 64ste keer de Bollert Brons in natuurgebied De Bollert op de grens van Noordijk en Gelselaar. Gerrit Mengerink nam op de eerste dag een kijkje en sprak met parcoursbouwer Luuk Hermelink.

Uit de krant

Met trots dragen wij de groene Achterhoek muts en sjaal!
BERKELLAND - Deze prachtige Achterhoekse vlag muts met groene pluim is een mooi gebreide winter muts in de Achterhoek kleuren.. De heerlijk zachte mu......
Lees verder »

Geest eren
GEESTEREN - Als op oudejaarsavond om tien uur de klok in Geesteren slaat en je het schreeuwen van de steenuil hoort, is de kans groot dat de nieuwjaa......
Lees verder »

Balkenbrij is typisch Gelders: ‘Het smaakt lekkerder dan het klinkt’
ACHTERHOEK - Je houdt ervan, of je vindt het absoluut niet lekker: balkenbrij. Het vleesgerecht kent zijn oorsprong in Gelderland en is misschien wel ......
Lees verder »

Recept: Salade kalfstong met tartaar van ossenhaas
Ossenhaas tartaar: Benodigdheden: Gesnipperde ui (geblanceerd) Gehakte kappertjes Augurk Fijn gesneden bieslook Sweet chilli Zout en peper  &nbs......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »