Vacature cliëntenraad Participatie Fijnder


BERKELLAND – Fijnder is één van de grootste sociale werkbedrijven van de Achterhoek en een samenwerkingsverband van de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk en zoekt een nieuwe voorzitter voor de cliëntenraad Participatiewet (M/V).

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad behartigt de belangen van de uitkeringsgerechtigden en, meer in het algemeen, de inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, die van een minimuminkomen moeten rondkomen. De cliëntenraad bestaat uit uitkeringsgerechtigden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, die betrokken zijn bij mensen met een minimuminkomen.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur over het sociale beleid en over de uitvoering daarvan. De cliëntenraad signaleert problemen, die zich voordoen bij de uitvoering van de bijstandsuitkeringen en minimaregelingen. Voordat een voorstel aan het dagelijks bestuur wordt aangeboden, wordt het ter advisering voorgelegd aan de cliëntenraad.

Wat doet de voorzitter van de cliëntenraad?

 • Als voorzitter bent u onafhankelijk en vertegenwoordigt u de cliëntenraad naar buiten toe;
 • U leidt de vergaderingen en alles wat daarbij samenvalt in de voorbereiding;
 • U verzorgt de planning van onderwerpen en houdt het overzicht;
 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag en het activiteitenplan;
 • U ondertekent alle officiële stukken van de cliëntenraad;

Wat wordt van u gevraagd?

 • U hebt affiniteit met werk en inkomen binnen het sociaal domein;
 • U hebt een aantoonbare binding met de samenleving en de belanghebbenden;
 • U hebt gevoel voor politieke verhoudingen en beschikt over een actief netwerk met maatschappelijke organisaties en deskundigen op het terrein waarover de cliëntenraad adviezen uitbrengt;
 • U hebt een bindende functie en u bent in staat om meningsverschillen binnen de cliëntenraad op te lossen;
 • U bent in staat om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en groepsbelangen te vertalen naar het gemeenschappelijk belang van de cliëntenraad en dit te verwoorden in adviezen.
 • U bent gemiddeld 20 uur per maand beschikbaar.

Er is sprake van een vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding.

Interesse?
Dan komt de cliëntenraad graag met u in contact. Reageren op de vacature is mogelijk tot en met woensdag 30 maart. Een uitgebreide vacature vindt u op www.fijnder.nl. Hier vindt u ook meer informatie over Fijnder en hoe u kunt reageren op deze vacature.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven