Wilbert Oltvoort en Ankie van Randeraat benoemd als lid van de welzijnsraad


BERKELLAND – De Welzijnsraad is het adviesorgaan van de gemeente Berkelland, dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het gemeentebestuur over zaken op het gebied van Wmo, Jeugdwet en aanverwante zaken. Door het terugtreden van drie leden zijn vacatures ontstaan. Er is een wervingsprocedure gestart en hieruit zijn twee geschikte kandidaten naar voren gekomen. Dit zijn Wilbert Oltvoort uit Gelselaar en Ankie van Randeraat uit Ruurlo. Het college van B & W heeft in de college vergadering van dinsdag beiden per 1 april 2022 benoemd tot lid van de welzijnsraad. Door de benoeming van deze twee kandidaten is de Welzijnsraad weer op voltallige bezetting.

 

 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven