Koninklijke onderscheiding voor acht Berkellanders

BERKELLAND- Burgemeester Joost van Oostrum heeft op dinsdag 26 april aan acht personen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Dit ter gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis van Berkelland in Borculo.
De Berkellanders die benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:


1. De heer Martijn Temmink uit Eibergen (45)


2. Mevrouw Marty Herlaar-Hanepen uit Eibergen (77)


3. De heer Johan Klein Willink uit Borculo (81)


4. Mevrouw Gerda Oltvoort-Mengers uit Gelselaar (84)


5. De heer Henk Vruggink uit Ruurlo (74)

De Berkellanders die benoemd zijn tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:


6. De heer Ben Hasselo uit Eibergen (67)


7. De heer Tonni Wormgoor uit Eibergen (73)


8. De heer Peter van Heek uit Eibergen (65)

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw C.H. Geverink-Jansen, telefoonnummer 0545 – 250 473.

1. De heer Martijn Temmink
Hij is sinds 2001 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten.

– Bij de Vrienden van De Beuk als medeoprichter en commissielid (2001-2013)
– Bij Carnavalsvereniging de Hookers als vrijwilliger (2001), bestuurslid (2002-2009) en voorzitter (2009-heden)
– Bij Sportclub Eibergen/Voetbalvereniging FC Eibergen als vrijwilliger, coördinator zaalvoetbal (2001-heden), medeoprichter en lid EK & WK Voetbalpool commissie (2002-heden), jeugdleider (2004-2008), teammanager 1e elftal (2004-2006), voorzitter (2009-2015), lid en vrijwilliger (2015-heden) van de Kantinecommissie
– Bij Supportersvereniging FCT(wente) Eibergen als initiatiefnemer, oprichter en voorzitter (2008-heden)
– Bij Zomeravondvoetbal Oost Nederland (ZON voetbaltoernooi) als mede-initiatiefnemer en medeorganisator (2010-heden)
– Bij Stichting Organisatie CArnavel (ORCA) Eibergen als bestuurslid (2015-heden).
Op basis van zijn langdurige inzet voor de samenleving kan de heer Temmink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van de sport, heeft het Zijne Majesteit behaagd de heer Temmink te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

2. Mevrouw Marty Herlaar-Hanepen
Zij is sinds 1977 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten.

– Bij Reumafonds/ReumaNederland als collectant (1977-heden), wijkhoofd (1992-2020) en assistent-coördinator (1992-2009)
– Bij Badmintonvereniging Yapton als medeoprichter, bestuurslid (1981-1985) en voorzitter (1985-1990)
– Bij verschillende koren als begeleidend pianist (1981-heden)
– Bij de Eibergse Sport Federatie als lid voorbereidingscommissie (1983), medeoprichter en bestuurslid (1984-1995)
– Bij de Lokale Omroep voor Eibergen en Neede als bestuurslid (1993-1999)
– Bij de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost-Achterhoek ofwel Hospicegroep De Lelie als vrijwilliger (1996-heden)
– Bij de Raad van Toezicht van het Centrum voor Muziek en Dans “De Triangel” als bestuurslid, lid en begeleidend pianist (2005-2011).
Op basis van haar langdurige inzet voor de samenleving kan mevrouw Herlaar-Hanepen worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten, heeft het Zijne Majesteit behaagd mevrouw Herlaar-Hanepen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

3. De heer Johan Klein Willink
Hij is sinds 1982 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

– Bij Stichting Spaarbank Borculo als bestuurslid (1982-1992)
– Ondersteuner van oudere buren (1990-heden)
– Bij IJsclub Borculo als bestuurslid (2002-heden)
– Bij de Historische Vereniging Borculo als bestuurslid (2002-2010), vice-voorzitter (2010-2015) en vrijwilliger (sinds 2015)
– Bij Sociëteit Borculo als penningmeester (sinds 2017).
Op basis van zijn langdurige inzet voor de samenleving kan de heer Klein Willink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, heeft het Zijne Majesteit behaagd de heer Klein Willink te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

4. Mevrouw Gerda Oltvoort-Mengers
Zij is sinds 1963 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

– Pleegzorger van een 15-jarige jongen (1963-1972)
– Mantelzorger en vertrouwenspersoon voor een buurman (1970-2017)
– Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente de Wijngaard in Borculo, voorheen de Gereformeerde kerk Geesteren-Gelselaar (1971-heden). Zo was ze lid Commissie van Goede diensten (1971- heden), diaken (1973 en 1995-1999), lid Oudervereniging (1973-1978), organisator kinderoppas tijdens ochtenddiensten op zondagen (1975-1978), corrector voor het maandblad en het jaarboekje (1975-2000), schoonmaker (1979-1985), organisator van de bejaardenmiddagen en -reisjes (1982-1989), lid van de Zendings- en Evangelisatiecommissie (1988-1989) en is ze betrokken bij ‘breien voor anderen’ (1996 tot heden)
– Bij Stichting Winkels als secretaris en vrijwilliger van hand- en spandiensten (2006 tot heden).
Op basis van haar langdurige inzet voor de samenleving kan mevrouw Oltvoort-Mengers worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten, heeft het Zijne Majesteit behaagd mevrouw Oltvoort-Mengers te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

5. De heer Henk Vruggink
Hij is sinds 1994 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

– Bij resp. de Vordense Lokale Omroep, Streekradio Achterhoek FM, UniekFM en Radio Ideaal als presentator en programmasamensteller (1994 tot heden)
– Bij Stichting Vrienden van de Bargkapel als voorzitter (2005 tot 2015).
Op basis van zijn langdurige inzet voor de samenleving kan de heer Vruggink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van de lokale omroep, heeft het Zijne Majesteit behaagd de heer Vruggink te benoemen tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

6. De heer Ben Hasselo
Hij is sinds 2002 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten.

– Bij Landinrichtingscommissie Eibergen-Oost als bestuurslid (2002-2011)
– Bij Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord als voorzitter van de sectie Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt Midoost (2005-2012), lid van de werkgroep Zetmeelaardappelen (2005-2017), voorzitter van de sectie Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt Gelderland en Overijssel (2005-2018), portefeuillehouder Water Overijssel (2006-2013), portefeuillehouder Water Gelderland (2006-2016), lid van de Ledenraad (2006-2018), portefeuillehouder Akkerbouw Gelderland (2007-2016), portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening Gelderland (2007-2016), lid van de Vakgroep Akkerbouw (2009-2013), lid van het Provinciaal Overleg Gelderland (2010-2016), lid van de Beoordelingscommissie Fondsen (2011-2018), lid van de werkgroep Duurzame Energie (tot 2012), bestuurslid Noord Gelderland (2014-2016) en lid van het Provinciaal Overleg Overijssel (2016)
– Bij Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland als voorzitter van de sectie Vakgroep Akkerbouw (2008-2014), lid van de werkgroep Sociaal Economisch Beleid (2011-2014), lid van de landelijke Vakgroep Akkerbouw (2014-2018), lid van de klankbordgroep Economisch en Sociaal Beleid (2014-2018) en lid van de werkgeverscommissie Agrarisch en Groen (2015-2017)
– Bij de Vereniging Rekkens Volksfeest als voorzitter (2013-2021)
– Van de Werkgroep Dorpscoöperatie Rekken als voorzitter (2019-2021)
– Bij Waterschap Rijn en IJssel als bestuurslid en lid van de Rekenkamercommissie (2019-heden)

Op basis van zijn langdurige inzet voor de samenleving kan de heer Hasselo worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van landbouw en natuur, heeft het Zijne Majesteit behaagd de heer Hasselo te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

7. De heer Tonni Wormgoor
Hij is sinds 1973 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten.

– Bij voetbalclub Sport Staalt Spieren Eibergen/FC Eibergen als secretaris en tweede penningmeester (1973-1978), vrijwilliger en adviseur verschillende commissies (1978-heden)
– Bij CDA Eibergen/CDA Berkelland als adviseur en vrijwilliger (1978-heden)
– Bij het Christelijk Nationaal Schoolbestuur als penningmeester (1979-1985)
– Bij de Eibergse Ondernemers Vereniging als voorzitter (1993-1996)
– Bij VVV Berkelland als voorzitter (2006-2012)
– Bij Groepering Vrienden van de Berkel als vrijwilliger (2009-heden)
– Bij Stichting Marke Mallem als voorzitter (2010-2020) en adviseur (2020-heden)
– Bij Waterschap Rijn en IJssel als gekozen bestuurder namens de groepering Vrienden van de Berkel (2012-2018) en als fractievoorzitter (2015-2018)
– Bij Stichting 3e Berkelcompagnie als bestuurslid (2013-2018) en vrijwilliger bij de Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie (2004-heden)
– Bij Interreg-project Duurzame milieueducatie Bildungsberkel als initiator en vrijwilliger (2016-2019) en als bedenker en uitvoerder van de Berkelgame
(2019-heden)

– Bij de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken als voorzitter van de Initiatiefgroep De Oude Mattheüs (2017-2021)
– Bij Golf & Countryclub Winterswijk als voorzitter van de Heren Donderdag Golf (2019-heden).
Op basis van zijn langdurige inzet voor de samenleving kan de heer Wormgoor worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, heeft het Zijne Majesteit behaagd de heer Wormgoor te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

8. De heer Peter van Heek
Hij is sinds 1973 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten.

– Bij Stichting Scouting Neede als welpenleider (1973-1979), begeleider van de Rowans-Sherpa’s (1979-1985), medeoprichter/voorzitter van de beheersstichting van het bosproject bij de Stichting bosproject scouting Neede (1979-2019), initiator van het Natuurhûs (2004-2009), vrijwilliger voor onderhoudswerkzaamheden in het bos en adviseur bij de renovatie van de blokhut (2019-heden)
– Bij Scouting Gelderland als organisator en begeleider van kampeercursussen voor begeleiders (1980-1983)
– Bij Stichting Twenteroute Plus als voorzitter (1984-2018)
– Bij Scouting Nederland als medeorganisator voor diverse nationale kampen (2000-2010)
– Bij het Openluchttheater Eibergen als vrijwilliger van hand- en spandiensten (2010-heden)

– Bij de Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC) als lid van de terreincommissie van het clubterrein Masterveld Winterswijk, toezichthouder en erkend zager voor de afdeling Oost (o.a. Ootmarsum, Lochem en Winterswijk) (2012-heden)
– Bij de Coöperatie Berkelland Energie als lid van de werkgroep Duurzame Energie Eibergen-Rekken (DEE) (2016-heden)
– Bij De Taskforce Eibergen als voorzitter (2018-heden)
– Bij de Kruidenhof Eibergen als adviseur (2019-heden)
– Bij de Stichting Marke Mallem als voorzitter (2020-heden)
Op basis van zijn langdurige inzet voor de samenleving kan de heer Van Heek worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, regionale uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, heeft het Zijne Majesteit behaagd de heer Van Heek te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Deel dit artikel:

2 gedachten over “Koninklijke onderscheiding voor acht Berkellanders”

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven