Leden Historische Vereniging Old Reurle opgelet


RUURLO – Voor de extra vergadering op woensdagavond 20 april vanaf 19.30 uur in De Sprankel aan de Domineesteeg 12 in Ruurlo, worden de leden van Historische Vereniging Old Reurle van harte uitgenodigd, echter ook dringend verzocht, aanwezig te zijn. Om te voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld zijn om de statuten te kunnen wijzigen is het nodig binnen zes weken na de jaarvergadering van vorige maand een tweede, zo goed mogelijk bezochte vergadering te houden.

Na het officiële gedeelte volgt een interessante lezing door Bertus ter Weeme. Na de eerdere lezingen over het handmelken en het bussenmelkvervoer in de twintigste eeuw, wordt nu nader ingegaan op wat in de fabriek gebeurt met deze bussen vol met melk. Hoe worden deze verwerkt op de melkontvangst met vervolgens het melkonderzoek van de monsters, die dagelijks worden genomen. Naast het gehalteonderzoek op vet en eiwit, krijgt ook het kwaliteitsonderzoek de nodige aandacht. Het sluitstuk van de lezing is de uitbetaling naar de veehouder. Hoe ziet een melkrekening eruit en waar komen deze gegevens allemaal vandaan.

De melkprijs van de fabriek is op visites en verjaardagen in menige boerenkeuken een gewild gespreksonderwerp. De lezing is zonder twijfel een extra reden om deze avond niet te willen missen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven