De Meene voorgesteld als locatie voor nieuwbouw sporthal Ruurlo

RUURLO – Het college stelt de gemeenteraad voor om locatie De Meene, naast het openlucht zwembad, in Ruurlo aan te wijzen als nieuwbouwlocatie voor een sporthal met vier zaaldelen. De investeringskosten voor bouwen op locatie De Meene zijn ruim € 685.000 minder, dan bouwen op locatie ’t Rikkelder/VV Ruurlo.

Uit de eindrapportage van ICSadviseurs komt naar voren dat de nieuwe sporthal niet past op de huidige locatie ‘t Rikkenhage. Ook de locatie Nieuwe Weg is geen optie meer, omdat de VV Ruurlo heeft aangegeven geen afstand te willen doen van (een deel van) het trainingsveld. Hierdoor blijven er twee locaties over: ’t Rikkelder/VV Ruurlo en De Meene.

Wethouder Gerda ter Denge: “De investering bij De Meene is € 685.000 lager dan bouwen bij ’t Rikkelder/VV Ruurlo. In de realisatietijd is geen verschil te verwachten. Als we kijken naar de totale jaarlijkse lasten ontlopen de locaties elkaar niet veel. In de jaarlijkse lasten is de investering de meest zekere factor, daarom stellen wij De Meene voor als locatie voor de nieuwbouw. Het is nu aan de gemeenteraad om over het voorstel van het college een besluit te nemen. Ik hoop van harte dat er een keuze wordt gemaakt, zodat we daarna voortvarend de verdere uitwerking op kunnen pakken.”

Communicatie over het collegevoorstel
Over het voorstel van het college aan de raad communiceren wij via BerkelBericht, website, social media en pers. Wij kiezen er niet voor om individueel brieven of mails te sturen naar omwonenden van de locaties of andere belanghebbenden. Er zijn zoveel spelers in het spel dat de kans groot is dat iemand zich gepasseerd voelt. Het is nu vooral aan de raad om een besluit te nemen.

Wethouder Gerda ter Denge: “De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat het met participatie niet gaat lukken om tot een eensluidende locatie te komen. Je kunt namelijk niet iedereen tevreden stellen. De locatie De Meene is in de ogen van het college nu het meest kansrijk. Als de gemeenteraad er niet uitkomt, is de kans aanwezig dat er geen nieuwe sporthal in Ruurlo komt. En dat zou een verlies voor iedereen zijn!”

Motie gemeenteraad en afspraak voorleggen één locatie
Rondom de locatiekeuze voor de nieuwbouw van een sporthal met 4 zaaldelen in Ruurlo is de afgelopen jaren veel gebeurd. Voor de verschillende in beeld zijnde locaties waren er voor- en tegenstanders. Dat heeft geleid tot felle discussies en polarisatie in Ruurlo. Na een motie van de gemeenteraad in februari 2022 heeft op 8 maart een overleg tussen de delegatie van de gemeenteraad en wethouder Gerda ter Denge namens het college plaatsgevonden. Uitkomst daarvan was dat het college aan de gemeenteraad de keuze voor één locatie voorlegt. Daarbij vormen de laagste kosten en snelste realisatietijd de basis van het voorstel.

Raadsvoorstel en locatieonderzoek sporthal Ruurlo.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven