Besluit over Sporthal Ruurlo tijdens Politieke Avond op 21 juni 2022


BERKELLAND – De gemeenteraad vergadert volgens het BOB-model. BOB staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Elke 2 weken is er een vergadering van de gemeenteraad. Op deze avond, die we een Politieke Avond noemen, vinden zowel de voorbereidende vergaderingen (sessies) als de raadsvergadering zelf plaats. De Politieke Avond begint om 19.00 uur, eindigt uiterlijk om 23.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Borculo.

Agenda

19.00 – 19.45 uur:

Sessie 1: Raadsvoorstel Locatie sporthal Ruurlo – Oordeelsvormend

Sessie 2: Bestemmingsplan Buitengebied – Oordeelsvormend

20.00 – 20.45 uur:

Sessie 3: Raadsvoorstel Locatie sporthal Ruurlo – Oordeelsvormend

Sessie 4: Raadsvoorstel Verantwoordingsrapportage sociaal domein 2021 – Oordeelsvormend

21.00 – 23.30 uur:

Raadsvergadering – Besluitvormend:

  • Debat over coalitieakkoord
  • Benoeming nieuwe wethouders
  • Toelaten nieuwe raadsleden
  • Benoemen nieuwe commissieleden
  • Benoemingen in raadscommissies, werkgroepen, etc.
  • Begroting 2023 Regio Achterhoek
  • Begroting 2023 en eerste bestuursrapportage 2022 Fijnder
  • Ontwerpbestemmingsplan Eibergen, herziening centrum 2011
  • Aanvraag vangnetuitkering BUIG 2021

Inspreken
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar

0545-250 805 of te mailen naar [email protected].

U krijgt voor het inspreken maximaal 5 minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de mogelijkheid om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek.

Stukken op website
De volledige agenda en de stukken die op de Politieke Avond betrekking hebben, vindt u onder Gemeenteraad en college.

Live via internet te volgen

U kunt de Politieke Avond live volgen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven