Bestuur Zwembad Ruurlo geeft reactie naar aanleiding berichtgeving regionale krant


RUURLO – Dinsdagmiddag heeft de Tubantia een artikel gepubliceerd over geldstromen binnen Stichting Zwembad Ruurlo. “Wij betreuren dat dit artikel in deze vorm naar buiten is gebracht en herkennen ons absoluut niet in de inhoud. Dit artikel past helaas in een reeks van eenzijdige artikelen die de krant heeft gepubliceerd over onze stichting. Wij vinden het teleurstellend dat Tubantia heeft verzaakt in haar journalistieke plicht door wederom geen wederhoor toe te passen”. Zo laat Ineke Wijkamp namens het bestuur weten.

Vrijwillig
Stichting Zwembad Ruurlo verricht al 50 jaar vrijwillig de exploitatie van het zwembad. In de afgelopen decennia zijn hier de sporthal en het Kulturhus bijgekomen. De stichting hecht grote waarde aan een nauwkeurige en transparante boekhouding. Dit waarborgt zij door middel van een gescheiden boekhoudingen. Het bestuur legt hierover elk jaar financiële verantwoording af aan de gemeente. Ook wordt de boekhouding elk jaar zorgvuldig gecontroleerd en goedgekeurd door een externe account, zo staat te lezen in een statement van het bestuur. 

“In het artikel staan een aantal feitelijke onjuistheden. Ten eerste wordt er gesuggereerd dat er geldstromen van de sporthal gebruikt worden om de exploitatietekorten van het zwembad te compenseren. Dit is aantoonbaar onjuist. Ook de bewering dat het zwembad jaarlijks € 20.000 tekort komt klopt niet. Met de gemeente zijn duidelijke afspraken gemaakt over het beheer en de exploitatie van de sporthal”.

Er wordt ook gesproken over vermeend achterstallig onderhoud van sporttoestellen. De veiligheid van sporters heeft de hoogste prioriteit. Daarom worden sporttoestellen jaarlijks door een externe organisatie gekeurd en gerepareerd of vervangen indien afgekeurd. Van achterstallig onderhoud is geen sprake. Naast de speeltoestellen worden alle technische installaties en alle installaties voor vluchtwegen en brandblusmiddelen jaarlijks gekeurd volgens het voorgeschreven onderhoud, zo laat het bestuur weten. 

“Inmiddels hebben twee onafhankelijke onderzoeksbureaus onderzoek gedaan naar de nieuw te bouwen sporthal. In beide gevallen is de locatie bij de Meene als beste locatie uit de bus gekomen. Wij betreuren het dat er geen middel geschuwd lijkt te worden om de goede naam van Stichting Zwembad Ruurlo te beschadigen. Het is een klap in het gezicht van de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor onze stichting. Niet alleen wordt SZR hierdoor geschaad, maar ook zet het de verhoudingen in Ruurlo tussen voor- en tegenstanders van de beide locaties nodeloos op spanning. Het bestuur van Stichting Zwembad Ruurlo beraadt zich op verdere stappen om deze schadelijke berichtgeving recht te zetten”. Aldus Ineke Wijkamp .

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven