Coalitieakkoord ‘Wederzijds vertrouwen’ gepresenteerd


BERKELLAND –  De coalitiepartijen CDA, D66, VVD en PvdA hebben vanmiddag het coalitieakkoord ‘Wederzijds vertrouwen’ gepresenteerd. Ook stelden de kandidaat-wethouders zich voor.

Vertrouwen en contact
De komende raadsperiode wil de coalitie met inwoners, raad, college en ambtelijke organisatie werken aan vertrouwen en contact. Verbindend besturen, over alle partijen heen, staat daarbij centraal. ‘We gaan met elkaar aan tafel. Als we er na inspraak niet uitkomen, dan maken we heldere politieke keuzes die we op een respectvolle manier delen met de samenleving’, aldus de vier partijen in het coalitieakkoord. Actuele vraagstukken zoals klimaatverandering, de energietransitie en het op peil houden van de zorg zijn belangrijke aandachtspunten die om heldere keuzes vragen.

Raadsagenda
Het CDA, D66, VVD en PvdA vertegenwoordigen met elkaar 17 van de 27 zetels in de gemeenteraad. Dat is een ruime meerderheid van de Berkellandse kiezers. Daarnaast staan de partijen voor een diversiteit aan opvattingen. De coalitie heeft in het akkoord haar plannen ‘niet in beton gegoten’. Met de raad willen de partijen werken aan een raadsagenda, om daarmee van het coalitie-oppositiedenken af te komen. Ook wil het college straks scenario’s en keuzemogelijkheden aanbieden aan de raad waar dat kan, zodat de raad meer ruimte krijgt om mee te besluiten over de beste uitvoering van beleid.

Kandidaat-wethouders
Het beoogde college van burgemeester en wethouders bestaat – naast de burgemeester – uit Arjen van Gijssel namens het CDA, Hans van der Noordt namens D66, Gerjan Teselink namens de VVD en Betsy Wormgoor namens de PvdA.

Raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering op 21 juni staat het debat over het coalitieakkoord op de agenda en worden de nieuwe wethouders benoemd. Ook de nieuwe raads- en commissieleden worden toegelaten en benoemd.

V.l.n.r. Arjen van Gijssel, Hans van der Noordt, Betsy Wormgoor, Gerjan Teselink

 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven