Nieuwe contracten voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen


BERKELLAND – Samen met andere gemeenten in de Achterhoek bereiden wij ons voor op een nieuwe aanpak van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Wij willen dit namelijk nog beter voor inwoners regelen. Daarom zijn er vanaf 1 juli nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten.

Wat verandert er?
Binnen de gemeente Berkelland kunnen inwoners met vragen over hulp en ondersteuning terecht bij Team Voormekaar. Straks bekijkt een inwoner met de medewerker van Voormekaar eerst welke resultaten hij of zij met hulp of ondersteuning wenst te behalen. Vervolgens bepaalt de zorgaanbieder samen met de inwoner hoe deze hulp het beste ingezet kan worden. Een andere verandering is dat inwoners kunnen rekenen op meer maatwerk. Ook hoeft een zorgaanbieder niet meer voor elke wijziging toestemming te vragen aan Voormekaar. Dus als een inwoner meer, minder of andere zorg nodig heeft, dan kan de zorgaanbieder hiervoor zorgen.

Ondersteuning gaat door: verandert er iets, dan krijgt u een brief
Inwoners die nu hulp of ondersteuning via Voormekaar krijgen en voor wie er straks iets verandert, ontvangen hierover in juni een brief. In deze brief staat voor welke vorm(en) van hulp of ondersteuning er iets verandert. Heeft u een brief gekregen, dan wisselt u (of uw kind) in de loop van 2022 van zorgaanbieder. Voormekaar neemt daarom vóór het aflopen van de indicatie contact met u op. Samen met uw huidige zorgaanbieder en de nieuwe zorgaanbieder zorgen we voor een zorgvuldige overdracht. De afspraak is dat de huidige zorgaanbieder de hulp of ondersteuning voortzet, totdat de nieuwe zorgaanbieder het overneemt. De hulp of ondersteuning stopt of verandert dus niet zomaar. Geen brief gekregen? Dan verandert er niets voor u of uw kind

Om welke vormen van hulp en ondersteuning gaat het precies?
Voor hulp en ondersteuning die valt binnen Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Integrale Ambulante Jeugdhulp en Gezins- en Woonvormen. Voor de meeste inwoners verandert er niets, omdat hun zorgaanbieder ook straks zorg en/of ondersteuning blijft leveren. Als er wel iets voor u (of uw kind) verandert, ontvangt u hierover een brief.

  • Krijgt uw kind dyslexiezorg via de gemeente?
  • Is er zorg of ondersteuning via kindergeneeskunde?
  • Regelt u zelf hulp via een pgb?
  • Ontvangt u huishoudelijke hulp?
  • Maakt u gebruik van hulpmiddelen?

Dan verandert er sowieso niets voor u, uw kind en uw situatie. Ook als u (of uw kind) hulp of ondersteuning ontvangt vanuit Wmo Logeren of Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf verandert er nu niets. Bij het aflopen van deze indicatie(s) neemt u zélf contact op met Voormekaar.

Meer informatie
Wij snappen dat deze verandering vragen bij u kan oproepen. Voorop staat dat alle soorten zorg en ondersteuning beschikbaar zijn én blijven. Mocht u op dit moment al meer informatie willen, leest u dan de meest gestelde vragen en antwoorden.

Heeft u nog andere vragen? Belt u dan met Voormekaar via 0545 250 300.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven