Dijkgraaf Pieper krijgt weer Europese rol


BERKELLAND – Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel is voor de tweede keer benoemd als lid van de EU Mission Board voor klimaatadaptatie en klimaatverandering. De bestuurder mag in die functie meedenken over maatregelen en zich bezighouden met Europese klimaatprojecten. “De extreme droogte in Europa de laatste jaren, en ook nu, laat zien hoe groot en ook hoe snel er aanpassingen nodig zijn om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden”, aldus Pieper. “Om op de klimaatverandering in te spelen, moeten we onze samenleving op een andere manier gaan vormgeven. Niet alleen in ons land, maar internationaal. Ik draag daar vanuit mijn persoonlijke en bestuurlijke betrokkenheid graag aan bij met mijn kennis en ervaring.”

Tweede keer
Voor de dijkgraaf is het de tweede keer dat hij deelneemt aan de EU Mission Board. “Onze dijkgraaf zit op persoonlijke titel in de Mission Board, maar zijn functie (dijkgraaf en voorzitter van de European Union of Water Management Associatons (EUWMA), ervaring, breed netwerk, kennis en kunde speelden mee bij de selectie”, laat Waterschap Rijn en IJssel weten.

Droogte in Achterhoek
Vorige week kondigde het waterschap nog een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater af in de Achterhoek. Toen liet Pieper zijn licht schijnen op de droogte in de Achterhoek van dit jaar.

Door:  REGIO8 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven