Provincie wil sneller en betaalbaar bouwen


BERKELLAND – De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 90.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Met het Actieplan Wonen draagt provincie Gelderland bij aan versnelling van de woningbouw én meer betaalbare woningen. Met nieuwe subsidieregelingen voor sociale huurwoningen en cofinanciering van woningbouwimpuls projecten helpen we gemeenten hierbij. 

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Met deze nieuwe regelingen versnellen we de woningbouw en geven we starters en doorstromers weer een kans op een betaalbare woning.’

Sneller en Betaalbaar Bouwen
Woningbouw is duur. Bij de bouw moet rekening gehouden worden met bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dit noemen we de publieke onrendabele top. Hiervoor is veel geld nodig. Vanwege de hoge kosten komen veel woningbouwprojecten stil te liggen. Met de twee subsidieregelingen nemen we een deel van deze publieke kosten voor onze rekening om de bouw van deze woningen te versnellen en betaalbaar te maken. Onder betaalbaar verstaan we sociale huur, middenhuur en betaalbare koop.

Co-financiering Woningbouwimpuls
Met de landelijke Woningbouwimpuls regeling versnellen we grote woningbouwprojecten waarvan minimaal de helft bestaat uit betaalbare woningen en waarvan de bouw binnen 3 jaar start. Het rijk en gemeenten betalen ieder de helft. Wij verlagen de lasten voor  gemeenten door 1000 euro per woning bij te dragen tot maximaal 25% van de totale publieke onrendabele top. Voor deze subsidieregeling is 6 miljoen euro beschikbaar. In de vorige ronde van de Woningbouwimpuls heeft co-financiering van de provincie geresulteerd in een landelijke bijdrage van 40 miljoen euro voor de bouw van ruim 8000 woningen in Tiel, Apeldoorn, Hattem, Arnhem, Nijkerk, Rheden Heumen en Culemborg.

Meer sociale huurwoningen
Waar de landelijke Woningbouwimpuls regeling zich richt op de grotere woningbouwprojecten, is de Gelderse regeling voor sociale huurwoningen bedoeld voor gemeenten met kleinere woningbouwprojecten. We zetten hiervoor 2,5 miljoen euro in. Hiermee willen we de bouw van 200 sociale huurwoningen versnellen. De subsidie bedraagt maximaal 12.500 euro per woning en maximaal van 500.000 euro per project. Met een opslag van 1.000 euro als er extra maatregelen worden genomen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. In de vorige subsidieronde hebben we de bouw van 400 woningen kunnen versnellen, waaronder ruim 200 sociale huurwoningen.

Subsidieaanvragen 5 september
Vanaf 5 september kunnen Gelderse gemeenten een aanvraag indienen voor de regelingen. Meer informatie vindt u binnenkort op www.gelderland.nl/subsidies  .

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven