‘Loeren bij de Boeren’ o.a. in Geesteren en Beltrum


BERKELLAND – Tien Achterhoekse VKA-melkveebedrijven stellen op vrijdag 16 september aanstaande hun bedrijven open tijdens de tweede editie van Loeren bij de Boeren van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). VKA-leden, -partners, boeren uit de Achterhoek en Liemers die (nog) geen lid zijn en andere geïnteresseerden kunnen op deze dag twee van deze themabedrijven bezoeken. Aanmelden is verplicht en kan nog tot en met 9 september aanstaande.

Ieder VKA-themabedrijf heeft op deze dag een eigen thema dat is afgeleid van de vier VKA-kringlopen: verbeteren van de ecologie, verbeteren van het rendement, vernieuwend ondernemerschap of verbinding met de maatschappij.

Excursies en ontmoeting

De melkveehouders van de tien thema-bedrijven geven tijdens de dag een excursie op hun bedrijf en deelnemers kunnen gedurende de dag met meerdere collega-boeren in gesprek. Deelnemers bezoeken ’s ochtends en ’s middags een bedrijf. De lunch is op de tweede locatie. De themabedrijven liggen in Almen, Geesteren GLD (2x), De Heurne, Brummen, Laren, Drempt, Groenlo, Beltrum en Hummelo.
Op de website van de VKA  is meer informatie te lezen over deze themabedrijven.

Niet maximaal, maar optimaal
Melkveehouder Maarten Kloosterboer in Almen is één van de ecologie-themabedrijven tijdens Loeren bij de Boeren. ‘Binnen de VKA staat centraal dat we leren van elkaar. Ik kijk ook graag bij collega-boeren mee om er iets van op te steken. Loeren bij de Boeren is daar een goed moment voor. Wij doen dan ook graag mee aan Loeren bij de Boeren.’ Kloosterboer, die 150 melkkoeien en 85 stuks jongvee heeft, heeft aandacht voor het produceren van veel en hoogwaardig ruwvoer. ‘Door te zorgen voor efficiënte voerproductie en benutting, is dat voordelig voor de economie en ecologie op ons bedrijf. Wij streven naar balans tussen voer, grond en melk. Zo komen we ook in CO2- en ammoniakemissie goed uit. Niet maximaal, maar optimaal produceren, daar streven we naar. Door deelname aan de VKA ben ik me daar steeds meer van bewust.’

Bodemvruchtbaarheid
Henk en Sandra Jolink hebben samen met hun zonen Jelle en Hidde een melkveebedrijf in Drempt. Tijdens Loeren bij de Boeren openen zij de deuren van hun bedrijf in het teken van het thema ‘verbeteren van het rendement.’ Henk Jolink: ‘Rendement is altijd nodig. Voor ons betekent dat onder andere met een open vizier ondernemen, lol hebben en functioneel investeren. We willen nog meer aan de slag met het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en bodemcondities en het bedrijf in balans houden om het bedrijf in goede harmonie en conditie over te dragen aan de volgende generatie.’

Aanmelden
De VKA deelt deelnemers vooraf bij twee bedrijven in. VKA-leden zijn ingedeeld met hun VKA-studiegroep. Zij hebben inmiddels een uitnodigingskaart ontvangen waarop staat op welke bedrijven ze ’s ochtends en ’s middags welkom zijn.
Andere geïnteresseerden kunnen zich tot en met 9 september aanmelden via de website van de VKA. Zij krijgen vervolgens op 12 september bericht bij welke twee melkveebedrijven ze op 16 september ingedeeld zijn.

Over de VKA
De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) is een lerend netwerk van de landbouw in Achterhoek en Liemers voor een vruchtbare toekomst waarbij samen met agrariërs en partners nieuwe kennis ontwikkeld wordt. Deze kennis wordt gedeeld in de VKA-studiegroepen. VKA ging in 2013 als project van start. Sinds 1 januari 2020 is VKA een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur en ruim 300 leden bestaande uit melkveehouders en loonwerkers. Samen met de gouden partners LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Vitens, Rabobank, Provincie Gelderland, Countus, Achterhoek Ambassadeurs en Eurofins werkt de VKA aan de gezamenlijke doelen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven