Synagoge Borculo open tijdens Open Monumentendagen 2022


BORCULO – Op zaterdag 10 en zondag 11 september opent de synagoge in Borculo haar deuren gastvrij voor bezoekers tijdens de landelijke open monumentendagen. Van 12.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom en wordt in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen in de synagoge en het daarnaast gelegen mikwe, het rituele badhuis. Bestuursleden van de Stichting Synagoge Borculo zijn aanwezig om, wanneer gevraagd, het verhaal te vertellen dat verbonden is met de geschiedenis van de joden in Borculo door de eeuwen heen. De toegang is gratis, een gift wordt zeer gewaardeerd.

Dichterbij
De Stichting Open Monumentendag werd in 1986 opgericht. De nieuwe Monumentenwet 1988 zorgde ervoor dat monumenten in het land dichterbij de mensen kwamen te staan. Open Monumentendag wil op laagdrempelige wijze een breed publiek met monumenten in aanraking brengen en zo de belangstelling vergroten, en daarmee de instandhouding van monumenten zeker stellen. De synagoge in Borculo is onlosmakelijk verbonden met de Borculose gemeenschap en daarmee een publiek historisch monument dat het verdient bewaard en gekoesterd te worden. Nadat het een aantal jaren volkomen verkommerd was, is het door de inspanningen van velen geworden tot wat het nu is, een luisterrijk gebouw dat een rijkdom aan herinneringen in zich bergt. Herinneringen die doorverteld moeten blijven worden. Onder het motto ‘Herdenken is doorgeven’ heeft de stichting zich dit tot taak gesteld. Dat krijgt vorm door het ontwikkelen van educatieve projecten voor scholieren, de inrichting van exposities, een rijk voorzien documentatiecentrum, een stadswandeling ‘Sporen van Joods leven’ en rondleidingen, ook tijdens de openstelling op de Open Monumentendagen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven