Bijstelling richtinggevend uitgangspunt afstand windmolen tot woning


BERKELLAND – Op 16 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Berkelland de richtinggevende uitgangspunten vastgesteld voor de herijking van de voorwaarden voor windenergie (Herijking RODE). De raad heeft daarbij het college de opdracht gegeven de uitgangspunten verder uit te werken en hierbij te zoeken naar draagvlak. De raad heeft via een amendement aangegeven zich te realiseren dat ontwikkelingen de uitgangspunten zouden kunnen doen wijzigen. Tijdens de informerende avond op 8 juni voor de gezamenlijke gemeenteraden van Berkelland en Oost Gelre is de Berkellandse geïnformeerd over het effect van dit uitgangspunt op de ruimte voor windenergie in gebied K.

 

“Op dit moment concluderen wij dat een van de uitgangspunten, de minimale afstand van 4x de ashoogte ca. 600 meter, niet de gewenste
energieopbrengst oplevert in gebied K”.  Legt wethouder Van der Noordt uit. “Wij gaan daarom, conform de ruimte die gegeven wordt in
het amendement, het vervolg van het participatieproces in met een gewijzigd uitgangspunt”. Hierover heeft het college middels een raadsbrief de gemeenteraadsleden op de hoogte gesteld.

Bijstelling van dit uitgangspunt
De raad heeft in haar amendement aangegeven dat dit uitgangspunt ‘verduidelijkt kunnen worden door te concretiseren met thans gangbare
normen, wetende dat de landelijke overwegingen in het komende jaar deze normen nog kunnen doen wijzigen’. “Op basis van deze overweging en in het licht van onder meer de landelijke ontwikkelingen rondom de normen, gaan wij de herijking en het participatieproces vervolgen met de huidige geluidsnormen en rekening houden met de toekomstige landelijke normen”. Laat de wethouder weten aan de raad. “Dit betekent dat wij vanaf nu uitgaan van een indicatieve afstand van circa 400 meter. En zodra er meer informatie is van het rijk, zullen wij de landelijke normen hanteren. Alle andere beslispunten van het raadsbesluit van 16 februari blijven staan”.

Deel dit artikel:

1 gedachte over “Bijstelling richtinggevend uitgangspunt afstand windmolen tot woning”

  1. Wat is in deze zéér onverkwikkelijke zaak het standpunt van het ODA of is dit ook alweer zo’n bufferorganisatie(net zoals de veurmekaarteams) die tussen de burger en de gemeente staat ten faveure van de gevestigde orde

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven