Politieke Avond op 13 september


BERKELLAND – Op dinsdag 13 september is de volgende Politieke Avond in het gemeentehuis in Borculo. Tijdens een Politieke Avond worden er eerst politieke sessies gehouden over uiteenlopende onderwerpen en aansluitend is de raadsvergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt. Alle vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom op de publieke tribune.

Kennismaking rekenkamercommissie
Van 19.30 tot 20.15 uur stelt de rekenkamercommissie zich voor aan de nieuwe raad. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bestaat uit externe leden. Zij hebben als taak om te onderzoeken of de gemeenteraad en het college goed hun werk doen. De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderzoeken zij doet. Bij de onderwerpen die zij onderzoekt wordt gekeken of het voor de inwoners oplevert wat bedoeld is, maar ook of tijd, kennis en geld daarvoor goed zijn ingezet. En of het werk voldoet aan de wet en regels.

Bestuursrapportage 2022
Tijdens de politieke sessie van 20.30 tot 21.15 uur wordt de Bestuursrapportage 2022 besproken. Hierin staan de wijzigingen op de begroting van dit jaar. Met de bestuursrapportage legt het college van burgemeester en wethouders uit waarom de wijzigingen op de begroting nodig zijn.

Raadsvergadering start om 21.30 uur
Op de agenda van de raadsvergadering staan tot nu toe alleen hamerstukken. Dat houdt in dat er over de onderwerpen geen debat wordt gevoerd en dat er gelijk wordt gestemd. De voorstellen waarover een besluit wordt genomen, zijn:

  • Programmabegroting 2023 GGD Noord-Oost Gelderland – 3e begrotingswijziging, indexering 2023
  • Herbenoeming leden rekenkamercommissie

Inspreken
Wilt u inspreken bij een van de onderwerpen? Neem dan voor 16.00 uur op de dag van de vergadering contact op met de griffie via [email protected] of 0545-250 805.

Meer informatie
Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie. Daar vindt u onder andere de agenda met de bijbehorende stukken van de Politieke Avond en de link naar de live uitzending.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven