Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020 in werking getreden


BERKELLAND – Op 28 oktober 2022 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2020’ in werking getreden. Voordat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, moeten de ingediende beroepschriften nog wel worden behandeld. Intussen geldt het in werking getreden bestemmingsplan als toetsingskader voor aanvragen om omgevingsvergunning die na 28 oktober 2022 worden ingediend.

Op 28 juni 2022 stelde de gemeenteraad van Berkelland het bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” gewijzigd vast. Tegen dit besluit kon van 10 augustus tot en met 21 september 2022 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook kon binnen deze beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen degene die een beroepschrift heeft ingediend kon een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Voorlopige voorziening
Over de vaststelling van het bestemmingsplan zijn beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State werden daarnaast ook verzoeken ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit betekende dat het op 28 juni 2022 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” niet in werking trad op de dag na afloop van de beroepstermijn. Inmiddels is één verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingetrokken.
Verder heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op 28 oktober 2022 besloten om het enige nog overgebleven verzoekschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
Hierdoor zijn er geen verzoeken om voorlopige voorziening meer in behandeling en is het bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” op 28 oktober 2022 in werking getreden.

Onherroepelijk
Voordat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, moeten de ingediende beroepschriften nog wel worden behandeld. Intussen geldt het in werking getreden bestemmingsplan als toetsingskader voor aanvragen om omgevingsvergunning die na 28 oktober 2022 worden ingediend.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven