Noariker Joargang 2022 met heel veel ‘Old Niejs’


NOORDIJK -De Historische vereniging Oud Noordijk is er ook dit jaar in geslaagd een “Noariker Joargang” samen te stellen. De uitgave 2022 is zojuist van de persen gerold. Ook deze keer wordt de inhoud gekenmerkt door veel Old Niejs. Teksten met daarbij passende foto’s laten de lezer genieten van de tijd van toen. Het boekwerk wordt de komende dagen gratis bij de leden van Oud Noordijk bezorgd. Voor andere liefhebbers zijn ook zolang de voorraad strekt exemplaren beschikbaar. Zij kunnen zich melden bij één van de bestuursleden maar een mailtje naar het secretariaat van Oud Noordijk op [email protected] is ook voldoende.

Ook van de Noariker Joargang 2022 is de inhoud veelzijdig. Over de aanleg van de verharde wegen in Noordijk wordt uitgebreid geschreven. Daarbij is uitgegaan van persoonlijke herinneringen van Noordijkers die het aan den lijven ondervonden hebben. Ook is er aandacht voor de naar Bathmen vertrokken familie Reurink die tot de jaren 80 van de vorige eeuw de boerderij de Benneker aan de Benninkdijk heeft bewoond. Uitgebreid aandacht is er voor het wel en wee van de Noordijkse loonwerkbedrijven, hun ups maar ook hun downs. Een bijzonder verhaal gaat schuil achter een trouwring, die jaren geleden tegenover café Hassink in de berm is gevonden. Het lezen meer dan waard. Verder is uitgezocht waaraan de familie de roepnaam Abbink te danken heeft, opzienbarend voor de vele Mengerinks die nu nog in Noordijk woonachtig en voor wie het zoekwerk verrassend nieuws opleverde. Jan Krooshof is ook deze keer in de archieven gedoken en dar leidde maar liefst tot 12 pagina’s Noordijks Old Niejs. Tot slot is er informatie over de ruilverkaveling in Noordijk, de Witte Wieve in Noordijk, de rubriek Wist je dat en natuurlijk het zoekplaatje. De redactie onder leiding van Wim Meerman en verder bestaande uit Jan Krooshof, Joop Seebus en Henk Klanderman kan tevreden zijn. Al met al veel mooi leesvoer gelardeerd met passend foto materiaal.

Doorgaan
Het bestuur van Oud Noordijk heeft inmiddels laten weten dat ondanks de sterke stijging van de productiekosten alsook van de portokosten bij verzending naar de buitenleden de Noariker Joargang voorshands blijft bestaan en zo mogelijk elk jaar met een uitgave komt. Men gaat zoeken naar een sluitende financiëring. De redactie blijft zoeken naar Noordijks nieuws uit het nabije verleden die een duidelijke meerwaarde voor de lezers hebben. De redactie staat uiteraard open voor suggesties en bijdragen van leden van Oud Noordijk alsook buitenstaanders. Voor meer informatie over de vereniging en haar doelstellingen verwijst zij naar de website Oud Noordijk, www.oudnoordijk.nl. Daar is ook een schat aan informatie te vinden over allerlei zaken die betrekking hebben op Noordijk in vroeger jaren.
En de eerstvolgende activiteit. Dat is de slachtvisite en kreatieve markt, die op zaterdag 19 november in en om De Oale Schole en het Haarhoes in Noordijk gehouden wordt. De toegang is voor iedereen vrij.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven