Zorgen bij Berkellandse sportclubs over voorbestaan door stijgende energietarieven

BERKELLAND – Tijdens de goedbezochte Algemene ledenvergadering 31 oktober jl. presenteerde de Sport Federatie Berkelland (SFB) de uitkomsten van de energie-inventarisatie onder de sportverenigingen in Berkelland. De SFB wilde hiermee inzicht krijgen in de gevolgen van de stijgende energietarieven voor de sport in Berkelland. Door middel van een vragenlijst werden 74 verenigingen gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. De vragenlijst is afgeleid van een KNVB-onderzoek dat werd uitgevoerd in september 2022.

Respons
40 van de 74 sportverenigingen hebben de vragenlijst ingevuld, waarvan 24 clubs met een eigen accommodatie.​

Verschil in maandbedragen 2021-2022
Alle clubs met een eigen accommodatie hebben te maken met stijgende energietarieven. Gemiddelde tariefstijging elektriciteit: 148%. Gemiddelde tariefstijging gas: 136%. Bij 1 club zijn de tarieven zelfs 7 á 8 x gestegen in vergelijking met vorig jaar. Binnensportverenigingen hebben (nog) geen inzicht in een eventuele stijging van huurtarieven als gevolg van de energiecrisis

Maatregelen: bewustwording en verduurzaming
Alle clubs zijn bezig met het nemen van energiebesparende maatregelen zoals plaatsing zonnepanelen, zonneboilers of ledverlichting. Verwarming lager en minder vaak/lang douchen etc. Bijna drie kwart van de clubs heeft onvoldoende middelen om de verduurzaming verder door te voeren.

Gevolgen
Bijna een vijfde deel van de clubs heeft grote zorgen over het voortbestaan van de club door de energiecrisis. Zij verwachten op korte termijn enorme financiële problemen. Onder deze clubs zijn zowel clubs met- en zonder accommodatie. De clubs met een variabel contract en korte looptijd ervaren de grootste problemen. De clubs met een eigen accommodatie zijn somberder over de toekomst dan de clubs die een accommodatie huren. Dit zie je terug in de verwachtingen t.a.v. ledenverlies en contributieverhogingen. 33% van de clubs met een eigen accommodatie verwacht ledenverlies variërend van 5-20% en 48% verwacht de contributie te moeten verhogen met een percentage tussen 5-33%. Bij de clubs die geen eigen accommodatie hebben, liggen de percentages lager.
Ruim de helft (55%) van de clubs geeft aan dat ze de energiecrisis wel voelen maar dat het voortbestaan van de club (nog) niet onder druk staat.

Hoe nu verder?
De SFB gaat met de gemeente in overleg om de mogelijkheden te onderzoeken op korte termijn:

– een budget beschikbaar te stellen om de verenigingen in staat te stellen snel te verduurzamen.
– verenigingen te ondersteunen die nu al in acute financiële problemen zijn met een tijdelijke voorziening om de grootste nood te ledigen.

Verder gaat de SFB de mogelijkheden onderzoeken om verenigingen verder te ondersteunen
Denk hierbij aan het organiseren van een themabijeenkomst waarbij verenigingen die de accommodatie al succesvol verduurzaamd hebben, hun kennis delen met andere verenigingen die dat willen. Wethouder Arjen van Gijssel die bij de ledenvergadering aanwezig was verwees naar het feit dat deze coalitie geen bezuiniging op sport en cultuur toepast, maar erkent dat er moet meer gebeuren om de problemen die de clubs ondervinden het hoofd te kunnen bieden. Zo zijn er mogelijkheden voor subsidie en leningen. De wethouder gaat hierover met de SFB als belangenvertegenwoordiger van de clubs in gesprek.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven