College gaat uit van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen opvang in Rekken voor 44 jongeren voor 2 jaar

REKKEN – Het college van B&W in Berkelland beantwoordt de vraag van het COA met een concreet voorstel om te komen tot een bestuursovereenkomst. Met als randvoorwaarden:

– 44 jongeren in plaats van 50 tot 80 jongeren.
– Een termijn van 2 jaar met zicht op verlenging en verhoging van het aantal. In plaats van 10 jaar.

Burgemeester Joost van Oostrum: “Met dit besluit zijn wij als college van mening dat we als gemeente onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van asielzoekers. Tegelijkertijd komen we zoveel als mogelijk tegemoet aan de wensen en zorgen vanuit de omgeving.” De gemeente heeft op 14 april 2022 een formeel verzoek ontvangen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ze vroeg de gemeente om 50 tot 80 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) op te vangen aan de Panovenweg 14 in Rekken. Voor een periode van 10 jaar.

Er is dringend behoefte aan nieuwe opvanglocaties voor AMV
Het COA krijgt momenteel gemiddeld 150 extra AMV per week binnen in Ter Apel. Voor deze jongeren zijn er veel te weinig plekken. Hierdoor kan het COA niet de kwalitatieve opvang en begeleiding bieden die deze jongeren hard nodig hebben. Het COA is daarom op zoek naar locaties waar opvang kan worden georganiseerd voor deze jongeren.

Een brede werkgroep van inwoners heeft een advies uitgebracht aan het college
Een opvanglocatie voor AMV heeft effect op de omgeving rondom de Panovenweg 14. De gemeente heeft daarom in de afgelopen maanden een proces met de gemeenschap doorlopen, onder begeleiding van de DorpsCoöperatie Rekken. Dit om vragen en zorgen op te halen en om te kijken waar draagvlak voor is. Vanuit een brede en betrokken werkgroep van inwoners van Rekken en Langelo-Honesch is een onderbouwd advies uitgebracht richting het college. Dit advies is gezamenlijk met alle opgehaalde informatie opgenomen in een omgevingsanalyse.

Het collegebesluit neemt de wensen en zorgen uit de omgeving serieus
De brede werkgroep pleit voor een kleinschalige vorm van opvang voor deze jongeren, met maximaal 20 jongeren op de locatie. Dit is voor het COA niet haalbaar. Het collegebesluit ligt dus niet geheel in lijn met het advies vanuit de brede werkgroep. Met het verlagen van het aantal jongeren komen we zoveel als mogelijk tegemoet aan de wens voor kleinschalige opvang. Ook past het op deze manier qua aantallen binnen het huidige bestemmingsplan. Een eerste termijn van 2 jaar geeft een proefperiode voor alle partijen. Na 2 jaar kan er samen met de omgeving worden gekeken of het COA het aantal jongeren kan uitbreiden en zo ja, onder welke voorwaarden.

De gemeente gaat met het COA in gesprek over een bestuursovereenkomst
Dit collegebesluit wordt voorgelegd aan het COA. De zorgen en wensen vanuit de omgeving rondom kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid worden zoveel als mogelijk vertaald in heldere, toetsbare afspraken. Deze worden opgenomen in een bestuursovereenkomst met het COA. Een goede samenwerking tussen de gemeente, het COA en de omgeving is essentieel. Hiervoor is in de verkenning al een goede basis gelegd. De gemeente blijft de brede werkgroep betrekken in het vervolgproces.

Deel dit artikel:

6 gedachten over “College gaat uit van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen opvang in Rekken voor 44 jongeren voor 2 jaar”

 1. Vreemd, is de dorpscoalitie een gekozen orgaan, of zitten er zelfgenomineerde borstkloppers er in,

 2. Gemeente is goed in spelletjes spelen.
  En weten het plan goed te verkopen.

  Besloten vergadering College B&W om tot dit besluit te komen.

  Buurt is niet “racistisch” maar reeel en maakt zich zorgen!!

  Bezorgde direct aanwonende buurtbewoner…….

 3. Kijk vanuit de asielzoeker. Zo buitenaf in Rekken. Is dat handig?
  Denk aan vervoer naar school, bieb, arts, ziekenhuis e.d.
  Zo stil in Rekken. Binnen het dorp zou toch logischer zijn.
  Waar zou jij het liefst geplaatst worden.?

 4. Gelukkig maar dat Berkelland en Nederland hun verantwoordelijkheid nemen. Eigen volk mag weer hun kerstpakketje ophalen bij de voedselbank en jongeren blijven graag tot hun 40e bij moeders wonen.

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven