Ontwerp-inpassingsplan Nettelhorsterweg (N825) Broekstraat- Hekweg ter visie


GEESTEREN – Provincie Gelderland wil de N825 Nettelhorsterweg tussen de Broekstraat en Hekweg (N315) veiliger maken voor verkeer en fietsers. Voor een aantal maatregelen moet de bestemming worden gewijzigd. Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp-inpassingsplan vastgesteld en leggen dit ter visie. Iedereen kan zienswijzen indienen tussen 15 december 2022 en 25 januari 2023.

Verplichte landbouwpasseerhavens
De N825 vormt samen met de N346 een belangrijke regionale verbindingsweg tussen de A1 en N18. Om de weg verkeersveiliger te maken komen er om de 2 kilometer verplichte landbouwpasseerhavens. Dit zijn ongeveer 85 meter lange rijstroken langs de weg, waar een landbouwvoertuig met circa 25 kilometer per uur over heen kan rijden. Dat geeft achterliggend verkeer de gelegenheid om het landbouwvoertuig veilig te passeren. Tussen de rijbaan en de landbouwpasseerhavens komt een tussenberm van meer dan twee meter breed. Daarnaast komt er een parallelweg tussen de Kattenbeekdijk en Slaapweg.

Veiliger oversteken
Ter hoogte van de fietsoversteek Wolverveldseweg komt een middengeleider. Deze biedt fietsers de mogelijkheid om maar op één rijbaan te hoeven letten bij het oversteken. Zo draagt deze inrichting van de weg met een middengeleider bij aan een verkeersveiliger gedrag van de verkeersdeelnemers. Tenslotte het ook om maatregelen om de weg goed in te passen in het karakteristieke landgoederen. Provincie Gelderland combineert de werkzaamheden aan de inrichting van de weg met die van het groot onderhoud aan de weg.

Ter visie
Het ontwerp-inpassingsplan en alle stukken zijn in te zien bij de provincie Gelderland en de gemeenten Lochem en Berkelland. Bij de provincie op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur op het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Bij de gemeente Lochem aan de Publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem, op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. En bij de gemeente Berkelland in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Daar is het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien. Zienswijze zijn via post of mail in te dienen. Het is ook mogelijk om zienswijze mondeling in te dienen. Hiervoor is het nodig een afspraak te maken. Digitaal is het ontwerp in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder het nummer NL.IMRO.9925.N825Nettelhorsterw-ont1. Meer informatie over het ontwerp-inpassingsplan en ter visie leggen en het indienen van zienswijzen is te vinden op de website van de provincie Gelderland: www.gelderland.nl/N825-fase-2

Helga Witjes, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Gelderland: “met deze maatregelen veranderen we de inrichting van deze weg. Zodat de inrichting van de weg bijdraagt aan een verkeersveiliger gedrag van de verkeersdeelnemers. Want verkeer is en blijft mensenwerk”.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven