College legt nieuwe Bomenverordening voor aan gemeenteraad

BERKELLAND – Het college stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe Bomenverordening vast te stellen. Met inbreng van organisaties en inwoners is gekeken hoe we de Bomenverordening kunnen aanpassen. Daar hoort ook uitvoeringsbeleid bij. De nieuwe Bomenverordening gaat uit van: landschap beschermen waar het moet, klantvriendelijker waar het kan.

Wethouder Arjen van Gijssel: “We willen met de Bomenverordening 2023 bereiken dat we zorgdragen voor de bescherming van het landschap. En voorkomen dat landschappelijke elementen verdwijnen. Tegelijk willen we met deze Bomenverordening inwoners tegemoet komen waar het kan en meer in gesprek komen met mensen die bomen of beplanting willen kappen.”

Inbreng inwoners en organisaties: Bomenverordening kan beter en klantvriendelijker
De Bomenverordening is een belangrijk instrument om het groene landschap te beschermen. Uit de inbreng van inwoners en organisaties is naar voren gekomen dat onze verordening op bepaalde punten beter en klantvriendelijker kan.

De volgende wijzigingen worden voorgesteld aan de gemeenteraad
Buiten de bebouwde kom blijft het onderscheid tussen erven en tuinen enerzijds en het overige landschap anderzijds. Op die manier kunnen we het waardevolle landschap beschermen, en toch de inwoners in het buitengebied enige vrijheid laten behouden voor het groen in hun tuin en op hun erf. Voor tuinen en erven geldt een Bijzondere bomenlijst: staat de boom op de lijst dan moet wel een vergunning worden gevraagd.

Voor de hele bebouwde kom gaat gelden dat alleen voor de bomen op de Bijzondere bomenlijst een vergunning moet worden gevraagd.

Voor het landschap buiten de kom en buiten de erven en tuinen geldt dat voor bomen en beplantingen vanaf een stamdiameter van 10 cm op 1,3 m hoogte, een omgevingsvergunning nodig is als deze gekapt of rigoureus gesnoeid moeten worden. Dit blijft hetzelfde omdat we waarde hechten aan bomen en landschappelijke structuren met onderbeplanting.

Verdere voorstellen zijn:

  • De leges voor een kapvergunning goedkoper maken: Per 2024 € 25 per boom, met een maximum van € 100 per vergunning.
  • Bij het verlenen van een vergunning, kan het zijn dat ook herplant moet worden. Afhankelijk van de dikte van de gekapte boom, wordt de herplant 1 tot 4 bomen per gekapte boom.
  • Voor bomen die dood zijn: hier hoeft geen vergunningsprocedure voor doorlopen worden, maar hiervoor gaat een veel eenvoudiger (en gratis) meldingsplicht gelden. Ook bij kap van de Amerikaanse vogelkers (een invasieve exoot) is een gratis melding voldoende.
  • Voor veel beheermaatregelen blijven er diverse uitzonderingen. Onder voorwaarden mag zonder vergunning worden gedund en gesnoeid.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven