Toekomst Borculose basisscholen

BORCULO – Al enige tijd is bekend dat de gemeente Berkelland terug wil van vier naar drie basisscholen in Borculo. Hierbij is in het integraal huisvestingsplan (IHP) beschreven dat obs Kiezel en Kei en de H.W. Heuvelschool in de toekomst zullen gaan fuseren tot een (integraal) Kindcentrum. De locatie voor deze nieuwe school blijft nog steeds onduidelijk. De volgende vier locaties zijn als mogelijke plek aangewezen:

campuslocatie (naast nieuwbouw Staring College)
huidige gebouw Staring College
locatie obs Kiezel en Kei
locatie H.W. Heuvelschool

De laatste twee locaties hebben op dit moment onvoldoende ruimte om alle leerlingen en kinderopvang goed te kunnen huisvesten. De campuslocatie of de locatie van het Staring College aan de Beukenlaan lijken op dit moment het meest voor de hand liggend.

Krimp
De nieuwe locatie van het Staring College is gebouwd met het oog op de voorspelde krimp, hierdoor is het leerlingenaantal te groot voor de nieuwe locatie en is het Staring College genoodzaakt het oude gebouw te blijven gebruiken. De procedures omtrent het verlenen van bouwvergunningen zullen door de wet- en regelgeving zoals deze nu van toepassing zijn, hoogstwaarschijnlijk vertraging op gaan lopen. Daar komt bij dat de verbouwplannen van de nieuwe locatie van School Noord (de voormalige Wereldboom) zijn afgekeurd, omdat de begrote kosten voor deze verbouwing ver boven het budget uit zijn gekomen. De plannen rondom de nieuwe locatie van obs Kiezel en Kei en H.W. Heuvelschool zullen pas uitgewerkt worden, wanneer er duidelijkheid is over de verhuizing van School Noord. Het is aannemelijk dat obs Kiezel en Kei en H.W. Heuvelschool de komende jaren op hun locatie zullen blijven.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven