Vanavond Politieke Avond in Gemeentehuis

Zienswijze begroting GGD 2024
In het vervolg op de beeldvormende sessie van 16 mei 2023 wordt in de raadzaal tussen 19.30 en 20.15 uur gedebatteerd over de begroting van de GGD 2024, de jaarstukken en de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het college stelt voor daarop een zienswijze in te dienen. De raads- en commissieleden gaan hierover met elkaar in debat.

Jaarstukken 2022
Van 19.30 uur tot 20.15 uur bespreekt de gemeenteraad in het restaurant de jaarstukken van 2022. Dit is de financiële afsluiting van het jaar 2022. Wethouder financiën Hans van der Noordt is aanwezig om de vragen van de raads- en commissieleden te beantwoorden.

Raadsvergadering start om 20.30 uur
Op de agenda van de raadsvergadering staan 7 onderwerpen. Bij de eerste 6 beslispunten wordt er niet meer inhoudelijk gesproken over het onderwerp en wordt er direct een besluit genomen. Bij de bespreking van de criteria voor locaties voor flexwoningen en opvanglocaties is er ruimte voor debat.

  • VNOG aangepaste gemeenschappelijke regeling 2024
  • Zienswijze begroting VNOG 2024
  • VNOG; Oprichting en Deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s
  • ODA Jaarstukken 2022, Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024
  • Nota reserves en voorzieningen 2023-2027
  • Provinciaal Inpassingsplan N315 Ruurlo-Doetinchem
  • Criteria locaties voor flexwoningen en opvanglocaties

Meer informatie
Op www.gemeenteberkelland.nl vindt u onder andere de agenda met de bijbehorende stukken van de Politieke Avond en de link naar de live uitzending.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven