Veel belangstelling voor eerste editie D’RAN en HOE!?

BERKELLAND – Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en RuimteVitaal Regisseurs kijken tevreden terug op de eerste editie van het evenement D’RAN en HOE!? | Mijn Buitengebied. Het centrale thema van de dag was ‘Wat zijn de kansen en perspectieven voor een vitaal erf- en buitengebied, bekeken vanuit verschillende invalshoeken.

D’RAN en HOE!? | Mijn Buitengebied heeft donderdag 25 mei jl. plaatsgevonden in De Radstake in Heelweg. Het programma bestond uit een plenair gedeelte, diverse workshops en een informatiemarkt. De thema’s die in de diverse onderdelen aan bod kwamen:

• Biodiversiteit
• Biobased bouwen
• Energietransitie
• Duurzaamheid
• Veiligheid
• Toerisme
• Asbestsanering en/of sloop
• Nieuwe initiatieven en innovatie

Speeddaten met de eigen gemeente
De circa 30 standhouders kregen volop de kans de meer dan 300 bezoekers hun expertise en specialiteit te laten zien. Het merendeel van de gemeenten uit de Achterhoek bood de gelegenheid door middel van een speeddate het gesprek aan te gaan. Daarnaast bestond de mogelijkheid de Ondermijningscontainer van Bureau Drugszaken te bezoeken om te ervaren hoe de productie van hennep en drugs geschiedt. Veiligheid is de specialiteit van PVO Oost-Nederland. Veiligheid staat onder druk door de toenemende leegstand.

De ochtend van D’RAN en HOE richtte zich op vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, de middag en de avond waren bestemd voor bewoners en ondernemers uit het buitengebied. De eerste stappen zijn gezet, tijd om plannen concreet te maken. D’RAN en HOE heeft gezorgd voor verbinding naar verschillende kanten, gemeenten die wensen en vraagtekens bij hun eigen ‘boeren en buitenlui’ koesteren en beter hebben leren kennen. In ‘Mijn Buitengebied’ klinkt ook de wens door voor maatwerk: een vitaal erf- en buitengebied is voor iedereen weer anders. Alleen samen kun je vervolgens het beste resultaat bereiken.

Kortom: DRAN en nu op weg naar HOE.

N.B.: Op www.dran-hoe.nl staat nog het programma van de dag met een overzicht van de workshops en de standhouders. Een aftermovie volgt binnenkort.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven