Zorgen in raad Berkelland over aantal asielzoekers


BORCULO – Het college van Berkelland gaat op zoek naar locaties voor flexwoningen voor onder andere starters en opvanglocaties voor de verwachte instroom van nieuwkomers, zoals vluchtelingen. De raad stemde dinsdagavond in met de locatiecriteria, maar liet ook merken zich zorgen te maken over de asielzoekers die de gemeente moet opvangen.
Jan Zappeij van de Berkellandse Burgerpartij diende een motie in om de zorgen vanuit de raad kenbaar te maken bij de regering. ‘Een groeiende instroom van asielzoekers in combinatie met een dalend aantal woningen dat gebouwd wordt dreigt de problemen verder te vergroten’, zo viel te lezen in de motie. Volgens Zappeij slagen de achtereenvolgende regeringen er niet in om grip te krijgen op onder meer de instroom en uitzetting van asielzoekers en het voldoen aan de vraag naar nieuwe woningen. Daarnaast wilde hij de regering ook wijzen op de ‘onhaalbare taakstellingen’ die de gemeente volgens de fractievoorzitter krijgt vanuit het Rijk.

Daarom riep hij het college op om aan de landelijke politiek duidelijk te maken dat het zo niet langer kan. “Ik begrijp maar al te goed dat we maatschappelijke verantwoordelijkheden hebben”, voegde Evelien Daalwijk van BBB Berkelland toe. “Dat we daarom tegemoet zullen moeten komen aan de opvang van vluchtelingen, daar zullen wij in Berkelland niet onderuit kunnen komen.” Daalwijk gaf aan dat BBB Berkelland bang is voor ontwrichting in de zorg, veiligheid en het onderwijs: “Daarin staan wij niet alleen. Daarom is onze oproep aan het kabinet: pak de crisis aan. Op het gebied van zorg en onderwijs zijn we bang dat de problemen uit de hand lopen.”

550 vluchtelingen?
Zappeij sprak in de motie over een opgave van 550 vluchtelingen die tot eind 2024 opgevangen zouden moeten worden in Berkelland. Volgens burgemeester Joost van Oostrum varieert het aantal, maar gaat het op dit moment om 158 op te vangen vluchtelingen in 2023 en 2024. Zappeij had het in zijn motie over een onhaalbare situatie. “De opgave die er ligt is fors, maar het is niet onmogelijk”, aldus de burgemeester. “Het vraagt een enorme inspanning, zoals we ook hebben geleverd toen we ontheemden uit Oekraïne moesten opvangen. We realiseren ons dat het een enorme opgave is, maar is het daarmee onmogelijk? Dat zal moeten blijken, maar we hebben vanuit het verleden geen reden om dat te denken.”

Motie ingetrokken
Na het betoog van Van Oostrum trok Zappeij de motie terug met de voorwaarde dat de portefeuillehouder de zorgen van de raad kenbaar zou maken in Den Haag. Van Oostrum gaf aan die zorgen te delen en beloofde deze opnieuw onder de aandacht te brengen. Vervolgens stemde de gemeenteraad in met de locatiecriteria voor flexwoningen en opvanglocaties die zij kregen vanuit het college, wat betekent dat zij op zoek kunnen naar locaties om deze te bouwen.

‘Grotere schaal’
“Opvanglocaties zijn bedoeld voor asielzoekers en nieuwe ontheemden uit Oekraïne”, aldus de gemeente. “Deze locaties kennen een dagelijkse begeleiding en daarom heeft een wat grotere schaal de voorkeur.” Starters, statushouders of andere reguliere doelgroepen worden gehuisvest in gewone woningen of flexwoningen: “Deze woningen worden beheerd door de woningcorporatie.” De gemeente hoopt op deze manier de slagingskans van woningzoekenden niet verder te laten dalen en te voldoen aan de taakstellingen rondom de opvang van asielzoekers.

Door REGIO8

Deel dit artikel:

2 gedachten over “Zorgen in raad Berkelland over aantal asielzoekers”

  1. Begrijp niet dat de overheid de criteria niet aanscherpt wat betreft asielzoekers. Het wordt gemeenten door de “strot” geduwd terwijl dit geen kans van slagen heeft.
    Er zijn zoveel woningzoekende die hierdoor nog geen zicht op een woning hebben.

  2. Robin Madretsma

    Van Oostrum is net zo erg als zijn partijgenoot Rutte.
    Niet geinteresseerd in de mening van de bevolking maar slaafs achter Rutte.

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven