Afscheid Ria Rosing bij SamenLeven Beltrum


BELTRUM – ‘De feestdagen good deur eu kommen? Genoog etten en drinken hat? Alle kinderen b’j thoes eu hat? Geen oorlog moar vrede? Dan he’j het good doane…’ Zo begon de voorzitter van seniorenvereniging SamenLeven Beltrum zijn openingswoord. Hij keek terug op een goed 2023 waarin SamenLeven ruim twintig nieuwe leden kon verwelkomen.

Afscheid
In een volle Spilsoos werd afgelopen donderdag na de ledenvergadering aansluitend het Nieuwjaarsfeest gevierd. Naast een hapje en een drankje zorgde het Harmonica Gezelschap Beltrum voor de muzikale omlijsting. Ook werd afscheid genomen van Ria Rosing als bestuurslid. Rosing heeft meer dan veertien jaar zitting gehad in het bestuur. Namens de KBO spelde voorzitter Bennie te Veluwe, Ria de zilveren vereniging speld op. Ook overhandigde hij de daarbij horende oorkonde, wegens grote verdiensten. Bennie vertelde dat Ria vaak als gastvrouw optrad om de gasten te verwelkom en hun verder te begeleiden. Rond de kerst deed zij dat als kerstvrouw. “Zij is een gezelligheidsmens die wij zullen gaan missen, maar respecteren het besluit van Ria”, zo laat de seniorenvereniging weten.
Rosing was ook de bewaker van het verenigingsvaandel. Hier mocht niemand aankomen, bang dat de oprichtingsdatum, 25-11-1951, werd veranderd. Zij wordt opgevolgd door Margriet Spexgoor-Hemmink.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven