Ontwerp herinrichting Oudestraat Neede ligt ter inzage

BERKELLAND. – De gemeente Berkelland gaat het centrum van Neede opnieuw inrichten. Het gaat om de Oudestraat, de Ten Caoteplas en het Vlearmoesplein. In het tweede kwartaal van 2024 wil de gemeente Berkelland met de uitvoering starten.

Slopen
Tussen de Oudestraat en de Ten Caoteplas worden een aantal panden gesloopt en zijn er delen van particuliere tuinen aangekocht. Op deze plek ontstaat ruimte voor een Groen Hart. Dit wordt ingericht met een park met fruitbomen, die gerelateerd zijn aan de Needse jamfabriek. Dit worden publieke plukbomen. Daarnaast vormen een monument voor de jamfabriek, een interactief waterkunstwerk, een vlearmoesprojectie en een grote boom met zitplek de aankleding van ‘Het Groene Hart’. Met het slopen van de panden ontstaat ruimte voor een ontsluitingsweg van de Oudestraat naar de Ten Caoteplas. Met de komst van deze weg kan een groot deel van de Oudestraat autovrij worden ingericht, waardoor het winkelklimaat voor voetgangers en fietsers aangenamer wordt. Ook in de Oudestraat komen groene elementen terug in het straatbeeld.

Plan
Het ontwerp van het plan ligt vanaf maandag 12 februari 2024 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo, tijdens openingstijden. Daarnaast liggen de plannen ter inzage op de projectlocatie in de Oudestraat 40a in Neede. Elke woensdagmiddag is er van 12.00 tot 16.00 uur de mogelijkheid om binnen te lopen. Ook zijn er 2 aanvullende inloopmomenten op deze locatie. Dat is op woensdag 21 februari en woensdag 6 maart van 12.00 tot 20.00 uur. Op de inloopmomenten op deze locatie zijn vertegenwoordigers van het bouwteam aanwezig om een toelichting op de plannen te geven en vragen te beantwoorden.

Informatie
Het indienen van zienswijzen kan schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA Borculo. Bij vragen kun je bellen met de projectleider, de heer J. Westra. Hij is vanaf 12 februari bereikbaar via 0545 250 250. Zienswijzen kunnen ook schriftelijk worden ingediend op de projectlocatie tijdens de inloopmomenten of digitaal via de omgevingsapp ‘Het Groene Hart Neede’

Inspraak
Op 25 maart is de inspraakperiode afgelopen. Alle binnengekomen reacties en verzoeken over het ontwerp worden verzameld en samen met het (aangepaste) ontwerp ter beoordeling voorgelegd aan het college van B&W. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt vervolgens bericht over wat daarover is besloten.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven