Beltrum stemt op voorkeur voor toekomst gebouwen


BELTRUM – Bijna 450 Beltrummers kwamen maandagavond 22 april naar de kerk om te stemmen over de toekomst van de Beltrumse ontmoetingsplekken de kerk, het Kulturhus, Dacapo, de Hassinkhof en De Sonders. Conclusie is dat Beltrum bereid is om te veranderen en om samen stappen te zetten.

Ontmoetingsplekken
De meeste stemmen gingen naar de optie om de ontmoetingsplekken te concentreren in de kerk en De Sonders. Daarna gingen de meeste stemmen van de Beltrummers naar de optie voor het concentreren van de functies in de kerk, muziekgebouw Dacapo en De Sonders. Het scenario om alles op De Sonders te concentreren kwam op een ‘derde plek.’ De bijeenkomst was een vervolg op de eerste dorpsbijeenkomst op 11 maart. Ook toen kwamen Beltrummers massaal naar Dute, toen onder andere verteld werd wat het project ‘BeltrumNU – wi’j kiekt veuroet’ inhoudt, waarom het van belang is en wat tot die tijd al tijdens meerdere gesprekken met inwoners en betrokken opgehaald was.

De uitslag van de gehouden stemming is niet definitief, maar richtinggevend. De werkgroepen die zich bezighouden met BeltrumNU – wi’j kiekt veuroet buigen zich de komende weken over de vraag wat deze meest gewilde scenario’s betekenen voor Beltrum. Op 10 juni is een derde bijeenkomst voor heel Beltrum waarop een definitieve keuze wordt gemaakt voor welk scenario het meest gewenst is.

Zes toekomstopties
Tijdens de bijeenkomst in de kerk werd eerst geschetst wat het doel is van dit project en wat tot nu toe gedaan is. Tom Jannink van het adviesbureau AnnoNu en Esther Bleumink van BCT Architecten lichtten toe wat ze tot nu toe in Beltrum hadden opgehaald tijdens gesprekken en wat sterke en zwakke punten en uitdagingen zijn van de ontmoetingsplekken in Beltrum.
Vervolgens werden zes toekomstopties besproken, wat deze de opties betekenen voor de gebouwen en wat voor- en nadelen zijn.

Uitslag direct bekend
De aanwezigen konden daarna een stem uitbrengen op een van de zes scenario’s. Onafhankelijke stemmentellers telden vervolgens de stemmen, zodat de uitslag direct bekend gemaakt kon worden. Van de 438 uitgebrachte stemmen kozen 217 aanwezigen voor de optie om de functies te concentreren in de kerk en De Sonders. 101 stemmers kozen voor de optie om alle functies te concentreren in de kerk, Dacapo en De Sonders en 53 Beltrummers gaven er de voorkeur aan op alle functies te concentreren bij De Sonders. De optie om alles te concentreren bij Dacapo en De Sonders mocht op 44 stemmen rekenen en de combinatie van functies in Dacapo, het Kulturhus en de Sonders had de voorkeur van 20 stemmers. Drie aanwezigen kozen voor niets doen, dus alles laten zoals het is.

Vervolg op 10 juni
Op 10 juni volgt een derde plenaire bijeenkomst waarop een definitieve keuze gemaakt wordt. Daarna gaat dit project, dat de officiële benaming Dorpendeal heeft, het tweede jaar in. Daarin staat het uitwerken van de financiële, planologische en technische haalbaarheid van het meest gewenste scenario centraal. Vragen uit de zaal gingen daar dan ook over. Hoe haalbaar zijn de plannen? Hoe staat de gemeente daar tegenover? Wat mag en kan? Volgens Tom Jannink is deze avond samen met Beltrum de maatschappelijke haalbaarheid gepeild. ‘Alle andere belangrijke factoren komen daarna uitvoerig aan bod. Deze avond geeft richting, zodat de werkgroepen aan de slag kunnen. We gaan nu ook weer met de betrokkenen van de gebouwen in gesprek. Na de zomer werken we bouwplannen, vergunningen en de financiën uit. Dat kan een meerjarenplan zijn.’

Op www.beltrum.nu is de presentatie van de avond terug te lezen, is de uitslag van de stemming te bekijken en is een formulier te vinden om eventuele op- en aanmerkingen te geven op de zes scenario’s. Dit kan nog tot en met 29 april.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven