10e Berkelconferentie op 7 juni 2024 in Zutphen

REGIO – Op 7 juni 2024 vindt de 10e Berkelconferentie plaats van 10.00 tot 13.00 uur in de burgerzaal van het oude stadhuis in Zutphen. De Berkelconferentie richt zich tot de politiek en gemeentebesturen van regio’s, Berkelgemeenten, vertegenwoordigers uit de toeristische sector en bovendien tot iedereen die geïnteresseerd zijn in het leven rond de Berkel en bij wie de Duits-/Nederlandse samenwerking na aan het hart ligt.

Aanmelden
De 3e Berkelcompagnie en de gemeente Zutphen nodigen geïnteresseerden graag uit om te komen. U kunt zich aanmelden tot 03-06-2024 via een e-mail aan [email protected]. Het doel van de 3e Berkelcompagnie is om mensen uit de Berkelgemeenten aan beide zijden van de grens samen te brengen en samen te werken/informatie uit te wisselen op het gebied van cultuur, recreatie, toerisme, natuur, klimaat en economie. Plaatsvervangend voorzitter Thomas Bücking licht toe, dat “het onze bedoeling is, om begrip te creëren tussen mensen aan beide zijden van de grens, maar ook om betrokkenheid tot de Berkel te bevorderen”.

Betrokkenheid
De Zutphense burgemeester Wimar Jaeger is niet alleen aanwezig voor een welkomstwoord, maar ook uit betrokkenheid. Ook dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel laat de Berkelconferentie niet zonder hem plaatsvinden. Op het programma van de Berkelconferentie staan ook dit keer onderwerpen over actuele thema’s, zoals waterkwaliteit en het doorvoeren van de Europese kaderrichtlijn water aan de Berkel. Beide belangrijke punten worden toegelicht vanuit Nederlands en Duits perspectief. Bovendien wordt voorgesteld om een intentieverklaring te laten ondertekenen door verschillende officiële organisaties, in het kader van het project Drinkbare Berkel, aansluitend op de wandeling van die dag. Na afloop van de Berkelconferentie hebben de aanwezigen nog de mogelijkheid om met een ontspannen wandeling de historische binnenstad van Zutphen beter te leren kennen.

Toelichting bij de foto’s:

Berkelfestival-1:
Vorig jaar heeft in Zutphen het Berkelfestival plaatsgevonden. Dit jaar is de gemeente Zutphen samen met de 3e Berkelcompagnie gastvrouw voor de 10e Berkelconferentie

Berkelfestival_2:
Duitse en Nederlandse Berkelburgemeesters samen in de boot tijdens het Berkelfestival in september 2023 in Zutphen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven