Politieke Avond op 18 juni

Op dinsdag 18 juni is de volgende Politieke Avond in het gemeentehuis in Borculo. Tijdens een Politieke Avond worden er eerst politieke sessies gehouden over uiteenlopende onderwerpen en aansluitend is de raadsvergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt. Alle vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom op de publieke tribune.

Visie op laadpalen
In de raadzaal praten de raads- en commissieleden om 19.30 uur over de ‘integrale laadvisie’. In deze visie staat hoe de gemeente Berkelland er de komende jaren voor zorgt dat er voldoende laadpalen zijn voor elektrische voertuigen. Wethouder Teselink is aanwezig om het plan toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Perspectiefnota
Vanaf 20.30 uur kunnen de raads- en commissieleden in de raadzaal vragen stellen aan het college over de Perspectiefnota 2025. De perspectiefnota geeft een doorkijkje in de toekomstige financiële situatie van de gemeente. De perspectiefnota is voor de raadsleden het instrument om het college van B&W kaders mee te geven voor de begroting van 2025. De besluitvorming over de perspectiefnota vindt plaats in de eerste week van juli.

Raadsvergadering start om 21.30 uur
Op de agenda van de raadsvergadering staan voorlopig alleen onderwerpen waarover geen debat meer wordt gevoerd. De gemeenteraad neemt direct een besluit over:

  • Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
  • Vaststellen jaarstukken 2023
  • Resultaatbestemming Jaarstukken 2023
  • Startnotitie scenario-onderzoek toekomstbestendig binnenzwemlandschap

Inspreken
Wilt u inspreken tijdens een van de politieke sessies? Neem dan uiterlijk dinsdag 18 juni voor 16.00 uur contact op met de griffie via [email protected] of 0545-250 805.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.gemeenteberkelland.nl > Gemeenteraad en college. Daar vindt u onder andere de actuele agenda met de bijbehorende stukken van de Politieke Avond en de link naar de live uitzending.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven