OBS Menno ter Braak in Eibergen is een Gezonde School op het thema welbevinden


EIBERGEN – OBS Menno ter Braak heeft het vignet Gezonde School behaald en mag zich drie jaar lang Gezonde School noemen. Hiermee laten we zien dat we werk maken van het vanzelfsprekend maken van een gezonde leefstijl op school. OBS Menno ter Braak heeft speciale aandacht voor het thema welbevinden en zet hiervoor de Gezonde School-aanpak in. Een integrale gezondheidsaanpak waarmee gezondheid terugkomt in de lesstof, in de schoolomgeving, in signalering en in het beleid. Een échte Gezonde School, als groeiplaats voor een gezonde en vitale samenleving. Met gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, gezonde keuzes maken en opgroeien tot volwassenen voor wie een gezonde leefstijl vanzelfsprekend is.

 

Start
De school heeft het afgelopen jaar een start gemaakt met de KiVa-methode. KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. Locatie coördinator Marjan Wolterink en Gezonde School-coördinator van de school Nicky Tempel zijn trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf het nieuwe schooljaar hangt op de gevel van onze school de plaquette met het Gezonde School-logo. Zo kan iedereen die onze school bezoekt zien dat we structureel werk maken van een gezonde leefstijl!” Het programma Gezonde School is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland.

 

 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven