Bezorgde bewoners trekken aan de bel

Door Redactie op 07-02-2010

EIBERGEN – Bezorgde bewoners van de Kiefteweg en directe omgeving trekken aan de bel. Ze zijn het niet eens met het standpunt dat door de ministers Cramer en Eurlings is ingenomen met betrekking tot de op- en afrit Kiefteweg van de toekomstige nieuwe N18.

De wijkbewoners verzamelden handtekeningen in de buurt en stuurden deze met een brief mee naar beide ministers. De bewoners geven in deze brief onder andere aan het eens te zijn met de Stichting Twenteroute Plus en niet te kunnen begrijpen dat er is afgeweken van het voorkeurstrace dat de voorkeur heeft van regionale en provinciale overheden.

Ook vrezen de bewoners voor toename van verkeersoverlast en (verdere) aantasting van het milieu en de directe woonomgeving met haar woongenot. In plaats van zo min mogelijk overlast, het streven van partijen, is er nu juist meer overlast voor meer mensen, aldus de briefschrijvers.

De brief die verstuurd is kunt u lezen door hier te klikken.

Reacties

Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 03-07-2004

Gelders gedeputeerde Van Haaren wil gemeente Berkelland niet doorsnijden
Toch weer oostelijke variant voor A18

Gelders gedeputeerde Marijke van Haaren, verantwoordelijk voor het verkeersbeleid in Gelderland, fietste gisteren een rondje om het Needse kerkdorp Rietmolen. Resultaat: Van Haaren gaat een ‘oostelijk tracé’ inbrengen als optie voor de aan te leggen nieuwe A18. Vanwege de mooie natuur om Rietmolen? Nou, eigenlijk vooral vanwege de aanstaande herindeling.

De Twenteroute barst uit zijn voegen van het vele verkeer en dat wordt in de toekomst alleen maar erger. Een nieuwe weg is de beste oplossing, vinden gemeenten en provincie. Liefst een echte A18, een autobaan waar 100 de maximum snelheid is, in plaats van de huidige N18. Wáár die nieuwe weg moet komen, daarover verschillen de meningen nogal. Iedereen wil een A18, maar niemand wil ernaast wonen.

Bij alle varianten die er al zijn wil CDA-gedeputeerde M. van Haaren nog een nieuwe: een oostelijk tracé. Dat wil zeggen: een autoweg die oostelijk van de huidige Twenteroute loopt. Nu beloven politici wel vaker iets, maar voor zo’n oostelijke tracé is één goed argument, vindt Van Haaren: de herindeling. Vanaf 2005 worden Neede, Eibergen, Borculo en Ruurlo samen gemeente Berkelland. ‘Dat is een nieuw argument. De vier oude gemeenten moeten gaan samenwerken. Het is niet goed als die nieuwe gemeente dan ook nog eens doorsneden wordt door een autoweg. Met een oostelijk tracé blijft Berkelland één geheel. Ik ga die mogelijkheid laten uitwerken.’

Van Haaren deed die belofte gisteren tijdens een bezoekje aan Rietmolen. Ze wilde eens met eigen ogen zien welke kopzorgen de plannen voor de nieuwe A18 het kleine dorpje gebracht hebben. Hoewel de plannen nog lang niet vastliggen – er staan nog geen definitieve voorstellen op papier – lobbyen de Rietmolenaren zich al tijden een ongeluk. Want één van de voorstellen zint Rietmolen helemaal niet. Die route loopt min of meer pal door het dorp. De voorkeur gaat in Rietmolen uit naar rondwegen om Eibergen en Haaksbergen, om de verkeersdrukte op te lossen, en verder moet de huidige Twenteroute (N18) maar ‘opgewaardeerd’ worden tot autoweg.

Bij de gemeente Neede kreeg het protest van Rietmolen niet zoveel gehoor. Neede wil vooral voorkomen dat het straks de boot (lees: de afrit) mist. Hoe oostelijker de nieuwe weg komt te liggen, hoe slechter immers de aansluiting op Neede is.

Rietmolen vreesde dat het van Neede weinig steun kan verwachten en daarom koos het kerkdorp zelf de aanval. Vertegenwoordigers togen met tekst en uitleg naar de provincie en dat gaf resultaat. Gedeputeerde Van Haaren stapte gisteren in Rietmolen op de fiets en peddelde samen met de dorpsbewoners door de natuur, waar her en der roodwitte palen in het maïsland geprikt waren om aan te geven waar de zo gevreesde weg zou komen.

‘Een uniek landschap’ vond Van Haaren, eenmaal terug achter een kop koffie in café Kuppers. ‘Zo’n weg zou een behoorlijke inbreuk zijn. Maar dat is natuurlijk altijd zo’, voegde ze eraan toe. Even leek het erop als zou haar bezoek vooral een typisch politiek uitstapje worden: een vriendelijke glimlach, wat lege zinnen over hoe mooi het allemaal is, en dan weer snel in haar auto met chauffeur. Maar Van Haaren durfde het aan om een voorstel te doen. ‘We gaan het oostelijk tracé uitwerken.’

En ook verder stak ze het kerkdorp een hart onder de riem. Dat de huidige gemeente Neede misschien niet de beste medestander is, daar moet Rietmolen niet zo zwaar aan tillen. ‘Er liggen veel gemeenten langs de nieuwe weg en die hebben allemaal inbreng. Als Neede zegt: dit wil ik niet, en de rest wil het wel, dan gebeurt het toch.’

De aanstaande fusie maakt van Neede bovendien helemaal geen belangrijke gesprekspartner meer. ‘Neede is straks niet meer. De gemeente Berkelland moet een hele nieuwe afweging maken.’

In september verschijnt volgens Van Haaren een ‘startnotitie’. Daarin staan voor het eerst echt serieuze opties voor de nieuwe weg waar de Achterhoek al jaren om vraagt. ‘Waarschijnlijk drie of vier mogelijkheden’, denkt Van Haaren. ‘Een van die opties is in elk geval het opwaarderen van de Twenteroute. Verder heeft het Waterschap nog een voorstel, en misschien de provincie nog, en ik wil het oostelijk tracé toevoegen.’ En dan kan de discussie losbarsten.

Willem | 08-02-10 | 09:40

Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 25-08-2004

Provincie onderzoekt toch oostelijke omleiding N18 om Eibergen

EIBERGEN/ARNHEM – Rietmolen heeft een succes geboekt in zijn strijd tegen de komst van een N18-tracé dwars door het Needse kerkdorp. De provincie heeft op verzoek van Rietmolen de oude ‘oostvariant’, die ten oosten van de Twenteroute ligt, weer uit de la gehaald.

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen naast het westelijke tracé voor de omleiding om Eibergen ook de oostelijke variant onderzoeken. Dat tracé doorklieft Rietmolen niet. Eén van de andere alternatieven doet dat wel. Rietmolen voert daar fel strijd tegen.

De gemeente Eibergen wijst de oostelijke variant af, omdat onder meer het regionale industrieterrein Laarberg dan onbereikbaar wordt. Bovendien ligt een oostelijke variant te ver weg van woongebieden, wat tot extra verkeersdruk op lokale wegen kan leiden, vindt Eibergen.

Er is al eerder onderzoek gedaan naar varianten voor een oostelijke omleiding. Het rijk voerde in de periode 1995-1998 voor de doortrekking van Rijksweg 15 allerlei procedures uit waarbij ook dit onderzoek hoorde. Door ‘gewijzigde inzichten en andere prioriteiten’ zijn deze procedures echter eind 1998 beëindigd en werd doortrekking op de lange baan geschoven. De resultaten zijn nooit gepubliceerd.

GS hebben de resultaten nu weer uit een bureaulade gehaald. Volgens GS blijkt eruit dat de oostelijke varianten niet minder scoren dan de westelijke omleidingsvarianten. Daarom willen GS ook de oostelijke tracés meenemen in de studie naar de milieu-effecten.

Provinciale Staten hebben in het Statenakkoord 2003-2007 afgesproken dat de omleiding bij Eibergen hoe dan ook gerealiseerd moet worden. Pas in de loop van 2006 neemt de provincie een besluit over de alternatieven en de beschikbare budgetten. In de tussentijd kunnen inzichten veranderen, zo vinden GS. Daarom willen GS alle mogelijke oplossingen, waaronder de oostelijke omleidingsvarianten, openhouden. Ze worden meegenomen als aanvulling op het zogenaamde ‘nulplusalternatief’. Dit alternatief is één van de vijf oplossingen die in de startnotitie Rijksweg 15 (N18) van Varsseveld tot Enschede worden voorgesteld. Het bestaat uit maatregelen die gericht zijn op optimaal gebruik van de N18. Daarbij moet er een westelijke omleiding om Eibergen en een omlegging bij Usselo komen. De rest van de Twenteroute wordt aangepast, dat wil zeggen dat er een ventweg komt voor het langzame verkeer. Dat laatste geldt dan vooral voor het deel Groenlo-Eibergen en Eibergen-Usselo.

Willem | 08-02-10 | 09:41

Berkelland woensdag 6 juli 2005

Leefbaarheid Hupsel in gevaar door A18

HUPSEL – Uit de bevrijdingsfestiviteiten ontstond de Hupselse Buurtvereniging. Komend weekend wordt het zestig jarig bestaan gevierd.

De buurtschap Hupsel kent geen echt centrum, geen dorpshuis of vaste ontmoetingsplaats. Maar toch is de gemeenschap, die zich grofweg uitstrekt in het gebied tussen Groenlo en Eibergen, altijd hecht geweest. Hoeveel inwoners de buurtschap telt weet ook het bestuur van de buurtvereniging niet, maar afgaande op het aantal leden komen voorzitter Hennie Alferink en secretaris Adele Woertman tot zo’n 500. Die zijn ook bijna allemaal lid van de buurtvereniging, die op 21 september 1945 haar eerste feest gaf. Een feest dat het gevolg was van de bevrijding. Johan Schot en Gerrit Wieberink waren de drijvende krachten achter het feest. Veel mannen uit Hupsel werden elders tewerk gesteld. Toen iedereen terugkwam was dat voor de buurtschap reden een feestje te vieren, een traditie die tot op de dag vandaag in stand wordt gehouden.

Uit de eerste notulen van de feestcommissie bleek dat 21 september ook in een ander opzicht een gedenkwaardige dag was. Juist op die dag kreeg Hupsel te horen dat de op de Birmese spoorlijn tewerkgestelde Hendrik Schurink nog leefde. Een dubbel feest dus in Hupsel, dat zelfs bekende Nederlanders tot haar ingezetenen mocht rekenen zoals Olympisch schaatskampioene Annie Borckink, biljarter Hans Vultink, menner Appie Leushuis en doelverdediger Jan Endeman.

Vroeger bestond de buurtschap louter uit boerenfamilies, maar de plattelandsvernieuwing sloeg ook in deze kleine kern toe. Steeds meer agrariërs stoppen, de boerderij verliest z’n functie en wordt opgesplitst in wooneenheden. De meeste boeren blijven echter Hupsel trouw waardoor er van ontvolking geen sprake is. ‘Er komen steeds meer jonge gezinnen bij met veel kinderen. Onze laatste Sinterklaasmiddag werd door zestig jongens en meisjes bezocht. Dat maakten we niet eerder mee’, zegt Woertman. Voor het bestuur een teken dat de vereniging bloeit en dat in een gemeenschap, die in het grijze verleden betere tijden gekend heeft. Hupsel was ooit een spoorwegstation, een bakker en een kruidenier rijk. Daar is nu geen sprake meer van, maar dat heeft geen invloed gehad op het verenigingsleven. ‘Hupselnaren lopen niet bij elkaar de deur plat, maar zijn er voor elkaar als dat nodig is. Als je hier komt wonen, dan vraagt de buurman of ie eerste noaber kan worden’ zegt Alferink. Hij komt in actie bij belangrijke gebeurtenissen als huwelijk en begrafenis. Hij overlegt ook met de familie hoe een en ander geregeld moet worden.
De buurtvereniging heeft geen maatschappelijke functie, maar moet dat volgens Hennie Alferink misschien wel krijgen. ‘We maken ons zorgen over de toekomst van de gemeenschap door de aanleg van de A18.

Dat betekent dat Hupsel in twee delen wordt gesplitst: Hupsel Oost en Hupsel West. De Groenloseweg doet dat in feite ook, maar die kunnen we oversteken. Dat kan straks misschien niet meer.’

Willem | 08-02-10 | 09:43

Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 08-04-2005

Angst voor meer misdaad door aanleg nieuwe A18

LIEVELDE – Als de snelweg A18 wordt doorgetrokken van Varsseveld naar Enschede, dan neemt de criminaliteit toe. Dat menen diverse belangenorganisaties van dorpen, die grenzen aan de huidige N18 (Twenteroute). Volgens Heelwegs Belang, de Stichting Harrevelds Belang, Zieuwents Belang, Lievelds Belang en groepen uit Eefsele (Groenlo), Voor-Beltrum, Beltrum en Eibergen hebben diverse onderzoeken in andere gebieden van Nederland aangetoond dat de aanleg van een nieuwe snelweg tot aanzienlijk meer misdaad in het naastgelegen gebied leidt.

De dorpsorganisaties zitten niet te wachten op de aanleg van een nieuwe A18. Ze zien meer heil in een aanpassing van de huidige Twenteroute. Dat schrijven ze in een reactie op de Startnotitie van de provincie.

De belangengroepen vinden het vreemd dat het gemeentelijke samenwerkingsverband de Regio Achterhoek zich al heeft uitgesproken voor de aanleg van een nieuwe A18, terwijl de Startnotitie zich richt op de studie naar een verbetering van de N18. De provincie heeft de wens van de Regio overgenomen in de gebiedsvisie en dat is volgens de dorpsorganisaties in tegenspraak met het algemene beleid, waarin een maximale benutting van de bestaande wegen wordt voorgesteld.

De dorpsorganisaties wijzen er voorts op, dat in vergelijking met dichtbevolkte stedelijke gebieden er op de huidige N18 nauwelijks of geen capaciteitsproblemen zijn. ‘Als er zich al opstoppingen voordoen, dan is dat voornamelijk het gevolg van een beperkte doorstroming, waaraan nog veel te verbeteren valt’, aldus de belangenorganisaties.

De dorpen zijn voor het oplossen van bestaande knelpunten. Ze willen in de diverse studies die nog komen dan ook aandacht voor een zuidelijke rondweg bij Lichtenvoorde en een oostelijke rondweg bij Eibergen.

Willem | 08-02-10 | 09:44

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Verrassende gerechten voor 2021
BERKELLAND - Het begin van 2021 zal net als het hele jaar 2020 in de boeken gaan als een vreemde tijd. We zijn enorm beperkt geweest in onze beweginge......
Lees verder »

Onderzoek: aantal faillissementen in Nederland
REGIO - Op basis van de data verstrekt door het CBS en het UWV heeft zelfboekhouden.com een onderzoek opgesteld en gespecificeerd in een aantal catego......
Lees verder »

Voetbal Vereniging Ruurlo & De Tapperij organiseren “Reurlse Bingoooo”
RUURLO - Voetbal Vereniging Ruurlo & De Tapperij hebben de krachten gebundeld om een bingo te organiseren voor jong en oud. Daarnaast komt er ook......
Lees verder »

Borculose recidivist (29) opnieuw betrapt als bestuurder van een auto zonder geldig rijbewijs
BORCULO - Op donderdag 14 januari werd een 29 jarige Borculoër betrapt tijdens het besturen van een auto, terwijl zijn rijbewijs ongeldig is verklaard......
Lees verder »

Ophalen oud papier Dijkhoek-Heure maand uitgesteld
BORCULO - Voor het ophalen van het oud papier in de Dijkhoek en Heure zijn De Diekhookse Klumpkes en v.v. DEO vanaf dit jaar een samenwerking aangegaa......
Lees verder »

€ 391,20 aan statiegeld donaties voor v.v. DEO
BORCULO - De afgelopen twee maanden konden er bij Albert Heijn Borculo emballagebonnen ingeleverd worden voor voetbalvereniging DEO. Daar is in totaal......
Lees verder »

Gezamenlijk gezondheid verbeteren in de Achterhoek –  ‘8RHK Gezond’ afgetrapt
ACHTERHOEK - De Achterhoek start als eerste regio met het Kavelmodel van HealthKIC om te werken aan verbetering van de gezondheid. 15 januari werd de ......
Lees verder »

Pizzatrain donderdag 28 januari weer bij Café De Stier
EIBERGEN - Pizzatrain steunt Café de Stier uit Eibergen wederom door donderdag 28 januari pizza's te bereiden voor afhaal en bezorging tussen 16.30 en......
Lees verder »

Oproep Kinderen Kopen Een Huis
BERKELLAND - Wil je dolgraag verhuizen, maar levert dit veel strijd op met jouw thuiswonende kinderen? Wijzen zij iedere woning af die je voorstelt e......
Lees verder »

Achterhoek in beweging komt met gratis webinar: Blijf je club trouw
BERKELLAND - Uit de Achterhoekse verenigingsmonitor blijkt dat 70% van de verenigingen ledenwerving- en behoud als grootste knelpunt zien en hier graa......
Lees verder »

Kennismaken met basisscholen in Ruurlo
RUURLO - Ouders van kinderen die vier jaar worden zijn van harte welkom op de basisscholen van Ruurlo om kennis te komen maken. In verband met corona ......
Lees verder »

Kenteken verplicht voor landbouwvoertuigen
BERKELLAND - De maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen wordt verhoogd van 25 naar 40 km/u en deze voertuigen mogen op de provinciale weg rijden. Daa......
Lees verder »

Columns Marcel & Monique

Fratsen gelukkig
NEEDE - Gelukkig moar `t nieuwe joar kump deran, 2020 was achterof eigenlijk `n joar vol gemas. Deur `t virus kwam onze dagelijkse gang van zaken behe......
Lees verder »

Column Monique Weiden: Melkproductieregistratie (MPR)
BELTRUM - Onze melkkoeien produceren zeer hoogwaardige melk die aan heel veel voorwaarden moet voldoen, maar die ook onder zeer scherp toezicht van ve......
Lees verder »

Fratsen Trio
NEEDE - Onlangs schreef ik ne keare iets oaver een escortbureau, doar warkt van dee vrouwleu dee ie kunt bellen as ie argens van of mot. In dat artike......
Lees verder »

Fratsen de road
NEEDE - Onze gemeenteroad begunt zich een betje te reuren,ze denkt volgens mien dat ze neet serieus genog wordt e nommen. De wetholder hef `n dealtje ......
Lees verder »

NUB TV

film: Het jaar van Bas te Velthuis


BERKELLAND – In de laatste dagen van het jaar blikken we met een 11-tal Berkellanders terug op 2020. Op de laatste dag van het jaar hebben we niet alleen het interview met burgemeester Joost van Oostrum, maar ook met Bas te Velthuis, de eindredacteur van Nieuws uit Berkelland. Eigenlijk zou deze film geplaatst worden op donderdag 30 december. Echter is Bas gisteren voor de eerste keer vader geworden. Daarom hebben we even gewacht met het plaatsen van dit interview. Tim Loos sprak met Bas voor dat hij vader werd.

Ondernemend Berkelland

Nieuws uit Berkelland helpt: Taza Borculo
 Nieuws uit Berkelland helpt Taza Borculo BORCULO - Het zal voor veel mensen een rustige jaarwisseling worden. In alle opzichten anders dan anders. E......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Proeflokaal01
Nieuws uit Berkelland helpt: Proeflokaal01 Net als met Kerst zullen wij weer heerlijke borrelplankjes voor jullie bereiden voor Oudejaarsdag! Een heer......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Ten Haken Foodservice
Nieuws uit Berkelland helpt: Ten Haken Foodservice NEEDE - Wij verkopen op 31 december aan de Borculoseweg ( bij het ijzeren hek naast de AH) oliebol......
Lees verder »

Online Muziekbingo bij De Klok in Eibergen
EIBERGEN - In deze rare tijden is het voor ondernemers erg belangrijk om creatief te zijn. Ook vele ondernemers uit Eibergen komen met leuke en uniek......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Helmink Wonen Eibergen 
Nieuws uit Berkelland helpt: Helmink Wonen Eibergen  Tijdens de lockdown zijn wij telefonisch per mail en app bereikbaar. Artikelen kunnen via de......
Lees verder »