Bouw zeventien villa’s wordt snel gestart

RUURLO – In het Zoomgebied van de wijk Leusinkbrink kan door bouwbedrijf Reuvers Bouw en Ontwikkeling uit Oss spoedig een begin worden gemaakt met de bouw van zeventien villa’s langs de Podzollaan. De ontwikkeling van het Zoomgebied is lange tijd zeer omstreden geweest. Door omwonenden zijn de plannen niet altijd met gejuich ontvangen. Constructief overleg tussen bouwer, omwonenden en gemeente heeft uiteindelijk tot resultaat geleid.

De ontwikkeling van het Zoomgebied is belast met veel emotie en kent een lange geschiedenis. Aanvankelijk was het de bedoeling het gebied op eenzelfde manier te bebouwen als de rest van Leusinkbrink. In de ontwikkelingsfase is een draai gemaakt naar een verdichting van de bouw.

De omwonenden voelden dat als een aantasting van het groen dorpse karakter en vonden het in strijd met de door de gemeente gewekte verwachtingen. Een inspraakavond in 2004 leidde tot een groot aantal mondelinge en schriftelijke reacties. Of het aan het aantal lag of aan de kwaliteit van de opmerkingen zal nooit helemaal duidelijk worden, maar het duurde twee jaar voor de gemeente met een reactie kwam. Daarna werd een plan tot bouwrijpmaken en het bestemmingsplan ontwikkeld. Ook deze plannen ondervonden van de omwonenden forse kritiek. ”Teveel woningen op te kleine kavels en niet aansluitend op de omliggende bebouwing”, zo laat die zich samenvatten.

Natuurlijk was er begrip voor veranderingen in de woningmarkt. Overleg met bewoners in de door de gemeenteraad ingestelde klankbordgroep leidde tot enige verbetering, zo werd het aantal woningen iets verlaagd en verdween de gestapelde bouw. Toen eind 2009 de gemeente een vergunning verleende voor de bouw van 17 woningen langs de Podzollaan riep dit bij de omwonenden veel weerstand op vanwege allerlei verleende ontheffingen.

Zij dienden daarom bezwaarschriften in. Op 22 februari zijn de bezwaarmakers en vertegenwoordigers van Reuvers met elkaar in gesprek gegaan. De aannemer bleek bereid de bouw op een aantal punten aan te passen.

De kavels worden aanzienlijk vergroot, de woningen krijgen een grotere achtertuin en ze komen verder van de weg af te staan. Een grote verbetering voor zowel de omwonenden als voor de kopers. Bij deze wijzigingen heeft ook de gemeente een belangrijke rol gespeeld, door snel te reageren en hier volledig achter te gaan staan. De bezwaarmakers hebben daarop op 5 maart hun bezwaarschrift ingetrokken.

Zij hopen dat de bouw nu snel van start kan gaan en dat dan ook de definitieve inrichting van de Podzollaan spoedig zal plaats vinden, wat de veiligheid bevordert en de leefbaarheid verhoogt. Sommige bewoners wonen nu al 7 jaar aan een bouwstraat en dat vinden ze meer dan genoeg.

Deel dit artikel:

1 gedachte over “Bouw zeventien villa’s wordt snel gestart”

  1. Ik lees nix over starterswoningen (177.000 euro) of wonen hier “andere” mensen.(zwarver gait) p.s.de nieuwe RAAD is hier snel klaar mee, een unaniemptje.

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven