Berkelland wil nog meer afval scheiden

BORCULO – Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om het Afvalstoffenplan 2014-2018 vast te stellen. In het nieuwe plan worden voorstellen gedaan om de gescheiden inzameling nog verder te verbeteren. In 2018 zou dan 60% van alle afvalstoffen gescheiden moeten worden ingezameld. Nu is dat 53%. De afvalstoffenheffing gaat als gevolg van de voorstellen niet omhoog. In het overzichtje zijn de voorstellen in het kort omschreven. De nieuwe maatregelen gaan dan op 1 januari 2014 in.

Onderdeel Maatregel
Restafval Geen wijzigingen.
GFT-afval De inwoners van de kernen kunnen de kleine groene container zonder   extra kosten ruilen voor een grote groene container. Degene die een grote   groene container heeft kan zonder extra kosten een extra grote groene   container krijgen. De hoogte van de afvalstoffenheffing verandert daardoor   dus niet.Zoals bekend wordt in het buitengebied het GFT-afval niet gescheiden   ingezameld.
Grof tuinafval In het voorjaar   en najaar kan op een zaterdagmorgen of zaterdagmiddag in alle kernen gratis   grof tuinafval worden ingeleverd bij een inzamelauto die op een gemakkelijk   bereikbare plaats staat opgesteld.
Grof afval In overleg met   Aktief en Bohero wordt bekeken of zij nog meer kunnen doen op het gebied van   de gescheiden inzameling van het grof huishoudelijk afval.
Oud papier De extra vergoeding   voor de inzet van kraakperswagens door scholen en verenigingen voor de   inzameling van oud papier en karton wordt verhoogd van € 22,56 naar € 35,–   per ton papier.
Glas Er wordt bekeken   of het aantal en de locaties van de glasbakken goed zijn. Dit kan onder   andere worden afgeleid uit de opbrengst per glascontainer. Als dat nodig is   worden de locaties uitgebreid of verplaatst of worden de containers vaker   geleegd.
Kunststof Het kunststof   verpakkingsafval wordt elke 2 weken ingezameld. Nu is dat nog elke maand.
Wit- en   bruingoed Geen   wijzigingen.
Luiers Geen wijzigingen.
Textiel Alleen de   kringloopbedrijven Aktief en Bohero mogen textiel inzamelen met   verzamelcontainers.
KCA Geen wijzigingen.
Inzameling Geen wijzigingen.

Deel dit artikel:

5 gedachten over “Berkelland wil nog meer afval scheiden”

  1. er zijn misschien nog wel gft containers over van het buitengebied die toch weer ingenomen zijn

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven