Gelselaar bouwt aan eigen dorpshuis

GELSELAAR – De werkgroep Dorpshoes Gelster laat verheugd weten dat er eindelijk “echt zicht” is op een dorpshuis. Na vele bijeenkomsten en uren vrijwilligersinzet ligt er nu een plan voor een accommodatie die tot in de verre toekomst het Gelsterse verenigingsleven repetitie- en vergaderruimte zal bieden. In mei 2013 heeft het haalbaarheidsonderzoek uitgewezen dat de combinatie Klokslag/Benneker de beste optie is om te komen tot een dorpshuis in Gelselaar. Tevens was begin 2013 uit een eerder onderzoek al duidelijk geworden dat de andere opties: café Florijn en school, door aankoop en aanpassingen, financieel absoluut niet haalbaar zijn.

Heel in het kort komt het er op neer dat Stichting Dorpshoes Gelster de Klokslag zal kopen en door een interne verbouwing geschikt zal laten maken. Daar de werkgroep constant voor ogen heeft gehouden dat het geheel zondermeer exploitabel moet zijn, is het duidelijk geworden dat dit de beste oplossing is.  De werkgroep wil tevens dat de Benneker behouden blijft voor Gelselaar maar deze wordt er bij dit traject (nog) niet in betrokken. Wel is de gemeente akkoord met de wens dat privatisering of afstoten van de Benneker in een later stadium aan de orde komt en Gelselaar het laatste woord heeft om onverwachte sloop te voorkomen.

Door aankoop en verbouw van de Klokslag zal de wens in vervulling gaan zoals genoemd in de enquête: duidelijkheid wat betreft de locatie voor de verenigingsactiviteiten. De inwoners hebben in de enquête ook aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat Florijn als horeca zo lang mogelijk behouden blijft en deze niet te gaan beconcurreren. Ook daar heeft de werkgroep aan voldaan, want de enige praktische verandering voor café Florijn zal inhouden dat alleen het harmonieorkest van Excelsior haar repetitieruimte daar zal verruilen voor de Klokslag. De andere culturele verenigingen uit Gelselaar repeteren al in de Klokslag. De verenigingen kunnen hun uitvoeringen houden op die locaties waar ze dat tot nu toe ook al deden.

Op 27 november 2013 hebben de verenigingen ingestemd met het conceptplan. Het college van B&W gemeente Berkelland heeft het plan positief voorgelegd aan de gemeenteraad. De commissie sociaal heeft op 7 januari unaniem positief geoordeeld over het plan, is bereid 25 % van de investeringskosten te subsidiëren en heeft besloten dat het als hamerstuk naar de raadsvergadering van 21 januari gaat. De werkgroep Dorpshoes zal een presentatie houden over de plannen waarbij iedereen van harte welkom is. Deze wordt gehouden op vrijdagavond
7 februari 2014 om 20.00 uur in de Klokslag.

Op deze avond zal volledige informatie gegeven worden aan de inwoners over het “Projectplan Dorpshuis Gelselaar” waarin “doelstelling en achtergrond”, “werkwijze”, “haalbaarheid en draagvlak”, ”activiteiten en organisatie” en een tekening zijn vermeld.

Naast het projectplan zal uitleg worden gegeven over de kosten/financiering en de tekeningen. Daarover gaan we, net als bij de verenigingen is gedaan, met de inwoners van gedachten wisselen om zo tot een optimale oplossing te komen.

Deel dit artikel:

1 gedachte over “Gelselaar bouwt aan eigen dorpshuis”

  1. Vreemd dat dit allemaal wel kan en het Spieker in Eibergen wordt masr aan hun lot overgelaten.

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven