Raadslid wil verkeerslichten op kruising

EIBERGEN – Raadslid Hans Pelle (PvdA) diende vandaag deze schriftelijke vraag in bij de gemeente: ”Het was weer raak vandaag op deze kruising Stokkersweg met de Borculoseweg in Eibergen. Helaas staat deze kruising bekend als één van de gevaarlijkste kruising van Berkelland en de Provincie. Gisterenavond plaatste ik over deze kruising nog een opmerking hierover tijdens de Commissie Ruimte. Ik weet het niet zeker, maar ik heb sterk de overtuiging dat het hier regelmatig raak is en hoor van vele inwoners, dat ook zij zich wel eens verkijken op het oversteken van deze kruising. En ondanks alle gewonden, schrik en materiële schade, is de Provincie niet bereid om dit te veranderen.

Het is mij bekend dat dit allemaal anders zal worden als de N18 gerealiseerd is. Echter, daar dit nog even op zich laat wachten, ben ik van mening dat het College naar de Provincie moet afreizen om er op aan te dringen dat zij deze kruising veiliger maken. Wellicht voldoet het neerzetten van verkeerslichten hieraan, ter voorkoming dat er nog eens doden vallen en het leed dan, vele malen groter is. Het plaatsen van verkeerslichten aldaar zal ongetwijfeld niet mooi ogen op deze plek, maar de veiligheid is me toch wat meer waard en moeten we dat beeld maar even wat meer op de achtergrond plaatsen.”

Vragen: Wilt u mij een inventarisatie toe doen komen over het aantal ongelukken op deze kruising van de afgelopen 3 jaar. Bent u bereidt om naar het Provinciehuis af te reizen om in een gesprek duidelijk te maken dat de wegbeheerder de noodzaak inziet van het veilig maken van deze kruising en te komen met passende oplossingen, ter voorkoming dat er doden vallen?

Hoe kijkt u zelf als College tegen deze situatie aan en welke oplossingen ziet u?

Eerdere bericht: Discussies over ongevallen Stokkersweg

Deel dit artikel:

19 gedachten over “Raadslid wil verkeerslichten op kruising”

 1. Als iedereen zich gewoon aan de snelheid houd is er niks aan de hand. Alleen in de zomer als het maïs hoog staat is het moeilijk te zien.. maar nou ik weet niet hoor maar het is wel heel overzichtelijk allemaal. Behalve dat veel auto’s te hard rijden.

 2. Wat een onzin gewoon de verkeersregels na leven en goed uit je doppen kijken dan is zo iets niet nodig.

 3. Op zich zeg ik ja.
  Maar één ding snap ik nog steeds niet.
  Er staan stopborden.
  Wat betekenen die borden?
  Mij is geleerd om er dan te stoppen!!
  Maar als mensen er gewoon met 60km per uur overheen denderen, gebeuren er ook ongelukken.
  Als iedereen nu eens leert te STOPPEN bij een stopbord en dan 2x links en 2x rechts kijken, is er in mijn ogen geen enkel probleem.

 4. Je gewoon de verkeersregels houden is er niks aan de hand!
  Misschien een flinke boete voor de veroorzaker als hij/zij zich niet aan de regels heeft gehouden?

 5. Hans Pelle

  gebruik je tijd om nuttige dingen te regelen in de politiek van Berkelland.

  Steek eens tijd in de thuiszorg, dit behoeft meer aandacht!!!

 6. Hans Pelle, betaal je ze dan zelf??? De meeste inwoners vinden het onzin, mensen dienen gewoon uit te kijken! Laat oom agent hier eens gaan controleren op het naleven van het stopbord, dan pak je de oorzaak aan.

 7. @Robert,
  Dus met andere woorden:
  Die vele ongelukken op deze kruising zijn niet belangrijk?
  Jij hebt geen oog voor de gevolgen daar van.
  Er spelen meerdere zaken in een gemeente dan alleen de zorg beste Robert.

 8. Als iedereen nu gewoon uit zijn/haar doppen kijkt is er niets aan de hand.

  En om daar nu verkeerslichten ne gaan plaatsen ?????
  Hoe ver zin je het…….

  Zeker een PvdA mannetje die alleen aan eigenbelang denkt

 9. De problemen worden niet veroorzaakt door de kruising maar door onoplettend weggedrag. Keer op keer. Kan die Pelle daar ook misschien iets aan veranderen?

 10. Voorspelbare reacties, eigen schuld, uit je doppen kijken enz.
  Gemeentes, bedrijven en de overheid heeft ook een verantwoording over door hun geschapen, verkeerssituaties, arbeidsomstandigheden ed.
  Natuurlijk is het makkelijk om te zeggen ,eigen schuld dikke bult. In real life en juridisch werkt dit alleen niet zo.
  De oplossing is het verleggen van 1 van de wegen zodat je niet meer vol gas over de kruising kunt rijden. Uiteraard kost dit geld, alleen kost het laten herstellen van de schade aan de auto en persoon ook (verzekerings)geld, dit betalen we met z,n allen.

 11. Deze kruising staat bekend als gevaarlijkste kruising van Berkelland.
  nou zo gevaarlijk is die kruising niet ,
  de gevaar ligt bij sommige bestuurders die gewoonweg zijn snelheid niet laten zakken bij naderen van de kruispunt.
  doordat de zicht te goed is ,
  en om daar nu maar te vragen om er stoplichten te gaan plaatsen is wel beetje te ver gezocht.
  maar stel voor dat de stoplichten er wel zouden staan,
  dacht je dan echt dat ze dan wel stoppen ( nee )
  dan moet je er camera bij plaatsen anders helpt niet

 12. @AA

  Dat heb ik niet gezegd, alleen dat men ongelukken niet altijd kan voorkomen, dit doen de mensen zelf!!

  BV. een stopbord negeren, of een rood licht negeren is allebei een overtreding. Toch gebeurt het met grote kans op ongevallen.

  Thuishulp door de gemeente geweigerd is is mijns inzien een overtreding naar de inwoners van Berkelland die deze diensten nodig hebben!

  Mensen neem je verantwoordelijkheid voor wat je doet!!

 13. In de Randstad hadden ze die kruising al lang vervangen door een viaduct. Het Gelderse bestuur zit “trots” de rijkste provincie van Nederland te zijn.

 14. zonde van het geld
  laat iedereen uit zijn doppen kijken en laat pelle is doen waar die voor in de raad zit
  ga je tijd eens nuttig besteden dus voor de thuishulp en zorg
  de oudjes verdienen het gewoon laat de gemeente eens doen wat ze moeten doen
  daar kunnen ze zieltjes mee verdienen en niet met deze onzin

 15. Hans Pelle een ware PVDA’er geld uitgeven aan onzin. Ik zal de heer Pelle het advies geven om naar Haaksbergen te gaan kijken, waar veel geld aan onzin is uitgegeven en waar de gemeente nagenoeg failliet is. Als die Pelle nu eens met normale dingen bezig houd, zoals zorg en andere belangrijke dingen. Uitkijken is gewoon de oplossing op de Stokkersweg. Als straks die nieuwe N18 er ligt er een mooi fietspad van maken voor zwemmers die naar het vinkennest gaan. Paar slagbomen er planten, misschien dat er nog wel iemand op de Bijenkamp wil betalen. En alle ellende is voorbij.

  Tevens NUB: Misschien een idee eens een bestuurder anoniem te interviewen en iedereen weet dat niet uitkijken de oorzaak is. Ken ook mensen die daar al ongelukken hebben gehad en zeggen allemaal dat het niet stoppen de oorzaak is

 16. Volgens mij is er een goede oplossing voor het hele gebeuren en van de stokkersweg richting Neede een eenrichtingsweg maken.Dus afslaan op de Borculoseweg ri Neede alleen mogelijk dan.
  Maar het probleem ligt idd bij niet goed uitkijken en stopbord negeren(door verkeerd inschatten snelheid)!

 17. Over 350 dagen ligt de nieuwe N18 er , en zal kruising amper meer dienst doen !!!

  Richtlijn 2004/18/EG
  Afdeling I: Aanbestedende dienst
  I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
  Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
  361633343
  Griffioenlaan 2
  Ter attentie van: Marco de Regt
  3526 LA Utrecht
  NEDERLAND
  Telefoon: +31 6512322779
  E-mail: [email protected]
  Internetadres(sen):
  Adres van de aanbestedende dienst: http://www.rijkswaterstaat.nl
  Elektronische toegang tot informatie : https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=47936
  Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Project N18 Groenlo-Enschede („De Nieuwe Twenteroute”)
  Ter attentie van: de heer J.P.M. van der Meer
  NEDERLAND
  E-mail: [email protected]
  Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Project N18 Groenlo-Enschede („De Nieuwe Twenteroute”)
  Ter attentie van: de heer J.P.M. van der Meer
  NEDERLAND
  E-mail: [email protected]
  Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
  I.2)Soort aanbestedende dienst
  Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
  I.3)Hoofdactiviteit
  Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
  I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
  De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
  Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
  II.1)Beschrijving
  II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
  31083071: Project N18 Groenlo-Enschede („De Nieuwe Twenteroute”).
  II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
  Werken
  Ontwerp en uitvoering
  Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Oost-Gelre, Berkelland, Haaksbergen en Enschede.
  NUTS-code NL,NL21
  II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
  De aankondiging betreft een overheidsopdracht
  II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
  II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
  Het betreft een DBFM-overeenkomst, waarbij door de aanleg van een nieuw tracé tussen Groenlo en Enschede de verkeersveiligheid op de N18 en de leefbaarheid in de dorpskernen wordt verbeterd. Daarnaast verbetert hierdoor de bereikbaarheid en wordt de regionale economische ontwikkeling gestimuleerd.
  De scope op hoofdlijnen is als volgt:
  Op het gedeelte Groenlo – Haaksbergen wordt een nieuw tracé aangelegd (circa 20 km) van 2 rijbanen met elk 1 rijstrook. Op het gedeelte Haaksbergen – Enschede wordt een nieuw tracé aangelegd (circa 7 km) met 2 rijbanen met elk 2 rijstroken. Op bestaande en nieuw te maken verbindingswegen moeten gelijkvloerse en ongelijkvloerse aansluitingen worden gerealiseerd. De aansluiting Enschede – West wordt tevens uitgebreid met een kwart klaverblad.
  Behalve de realisatie van de nieuwe N18 moet een groot aantal bijkomende infrastructurele voorzieningen en maatregelen worden gerealiseerd c.q. worden gewijzigd waaronder circa 25 kunstwerken, circa 17 droge ecopassages en een groot aantal verbindingswegen.
  De Opdrachtnemer dient ca. 7 km van het bestaande tracé N18 en de aansluiting op de A35 tijdens realisatie in stand te houden. De Opdrachtnemer dient het tracé Groenlo – Enschede gedurende 25 jaren na realisatie in stand te houden.
  Tevens dient nieuw onderliggend wegennet (circa 44 km) te worden aangelegd welke niet tot de onderhoudscope behoort.
  Opdrachtgever streeft er naar een Opdrachtnemer te contracteren die binnen de voorwaarden van de DBFM-overeenkomst de werkzaamheden op zodanige wijze organiseert, dat de hinder voor de omgeving en weggebruiker worden geminimaliseerd. Daarnaast streeft Rijkswaterstaat naar tevreden gebruikers en een tevreden omgeving tijdens de werkzaamheden.
  II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
  45233100, 71340000, 66100000, 45221000
  II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
  Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
  II.1.8)Percelen
  Verdeling in percelen: neen
  II.1.9)Inlichtingen over varianten
  Varianten worden geaccepteerd: neen
  II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
  II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
  Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.
  II.2.2)Inlichtingen over opties
  Opties: neen
  II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
  Deze opdracht kan worden verlengd: neen
  II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
  dagen: 330 (vanaf de gunning van de opdracht)
  Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
  III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
  III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
  Bankgarantie (III.1.1) De gegadigde dient een bankgarantie – de financial close garantie – toe te voegen bij zijn inschrijving, geheel ingericht volgens het format zoals voorgeschreven in de Inschrijvings- en beoordelingsleidraad. Ook moet de opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de DBFM-overeenkomst een uitvoeringsgarantie en een overdrachtsgarantie doen stellen, overeenkomstig het bepaalde in de DBFM-overeenkomst. Zie beschrijving.
  III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
  Betaling (III.1.2) De opdrachtnemer zal een vergoeding ontvangen op basis van de door hem te leveren en aan te tonen beschikbaarheid van de infrastructuur, vanaf de aanvangsdatum tot en met de einddatum van de DBFM-overeenkomst. De financieringsstructuur moet zodanig zijn dat financiële instellingen vreemd vermogen aan de opdrachtnemer ter beschikking zullen stellen, althans dit zullen garanderen, gebaseerd op de beginselen van projectfinanciering. Zie verder de Selectieleidraad. De Selectieleidraad is bij deze aankondiging gevoegd, dan wel is gratis de downloaden op http://www.tenderned.nl. Zie Selectieleidraad.
  III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
  Rechtsvorm van de combinatie (III.1.3) Zie de Selectieleidraad. Iedere combinant is hoofdelijk aansprakelijk.
  III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
  De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
  III.2)Voorwaarden voor deelneming
  III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
  Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Persoonlijke situatie (III.2.1) In de Selectieleidraad zijn de toepasselijke uitsluitingsgronden opgenomen en voorwaarden met betrekking tot voorkennis en belangenverstrengeling en combinatievorming. Het document is bij deze aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op http://www.tenderned.nl. De bij het verzoek tot deelneming te verstrekken bescheiden zijn vermeld in de Selectieleidraad. Hierna volgt een beknopt overzicht van bescheiden die bij het verzoek tot deelneming moeten worden verstrekt. Bij afwijking prevaleert de Selectieleidraad.
  Bij het verzoek tot deelneming moeten worden verstrekt:
  — een ingevulde Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten en een Aanvullende Eigen Verklaring, overeenkomstig de modellen gevoegd bij de Selectieleidraad;
  — indien men zich beroept op de bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen: een door de derde(n) ingevulde Derden verklaring uitsluitingsgronden en Aanvullende Eigen Verklaring, overeenkomstig de modellen als gevoegd bij de Selectieleidraad, alsmede overige verklaringen m.b.t. de inzet van de derde(n).
  Na het verzoek tot deelneming op verzoek, binnen 2 werkdagen, verstrekken:
  — Uittreksel Handelsregister;
  — Gedragsverklaring Aanbesteden;
  — Verklaring van de belastingdienst.
  III.2.2)Economische en financiële draagkracht
  Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Draagkracht (III.2.2) n.v.t. De bij het verzoek tot deelneming te verstrekken bescheiden zijn vermeld in de Selectieleidraad.
  Eventuele minimumeisen: De Gegadigde dient te verklaren dat de Aandeelhouders bereid en in staat zijn ten minste een bedrag van 15 000 000 EUR (15 miljoen EUR) aan de Gegadigde ter beschikking te stellen te behoeve van het Project.
  III.2.3)Vakbekwaamheid
  Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
  Vakbekwaamheid (III.2.3) De bij het verzoek tot deelneming te verstrekken bescheiden zijn vermeld in de Selectieleidraad. Hierna volgt een beknopt overzicht van bescheiden die bij het verzoek tot deelneming moeten worden verstrekt. Bij afwijking prevaleert de Selectieleidraad.
  Bij verzoek tot deelneming moeten worden verstrekt:
  — een ingevulde Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten;
  — indien men zich beroept op de bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen: verklaringen met betrekking tot de inzet van de derde(n);
  — een opgave van (uitgevoerde) opdrachten, overeenkomstig het model opgenomen in de Selectieleidraad.
  Na het verzoek tot deelneming op verzoek, binnen 2 werkdagen, verstrekken:
  — accountantsverklaringen en/of opdrachtgeversverklaringen m.b.t. de (uitgevoerde) opdrachten.
  Eis projectfinancieringservaring:
  De Gegadigde dient bij een referentieproject, met een contractwaarde van de door de opdrachtgever te betalen vergoedingen van ten minste 35 000 000 EUR (35 miljoen EUR) (in reële euro’s, exclusief btw), in een belangrijke rol betrokken te zijn geweest bij de afsluiting van de financieringsovereenkomst(en) ten behoeve van projectfinanciering tussen een projectvennootschap en verstrekkers van vreemd vermogen, waarbij de aan de projectvennootschap verstrekte faciliteiten een gezamenlijke waarde hadden van ten minste 50 % van de hiervoor genoemde contractwaarde. In voorkomend geval mag ook een in het kader van 3.13.1 van de Selectieleidraad opgevoerd referentieproject worden opgevoerd.
  De gevraagde ervaring mag zijn opgedaan aan de zijde van de projectvennootschap, of aan de zijde van de verstrekkers van vreemd vermogen, dan wel als financieel adviseur.
  Eventuele minimumeisen:
  De geschiktheidseisen zijn vermeld in de Selectieleidraad. Dit document is bij deze aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op http://www.tenderned.nl
  Hierna volgt een overzicht van de gestelde eisen. Bij afwijking prevaleert de Selectieleidraad.
  De gegadigde moet door middel van de als bijlage 2.5 van de Selectieleidraad bijgevoegde model verklaring aantonen dat hij aan de eisen ten aanzien van ervaring op het gebied van projectmanagement en projectfinanciering voldoet. Per referentieproject dient een afzonderlijke verklaring te worden ingediend.
  Overeenkomstig de Selectieleidraad:
  Eis projectmanagementervaring.
  De Gegadigde dient aan te tonen dat hij voor de uitvoering van het project daadwerkelijk kan beschikken over de volgende ervaring:
  De Gegadigde dient in de afgelopen 5 jaren (te rekenen vanaf de uiterste datum voor het indienen van een verzoek tot deelneming) het projectmanagement te hebben gevoerd op een project.
  Dit project dient te voldoen aan de navolgende eisen:
  a. infrastructureel project in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) met betrekking tot (lijn)infrastructuur of in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), waterzuivering, waterproductie of waterdistributie;
  b. geïntegreerde uitvoering van ten minste ontwerp- en bouwwerkzaamheden uitgevoerd onder gecertificeerde kwaliteitsborging (gebaseerd op de NEN-EN-ISO-9001, of daaraan gelijkwaardig);
  c. de totale waarde van de onder b. bedoelde ontwerp- en bouwwerkzaamheden moet ten minste 35 000 000 EUR (35 miljoen EUR) (in reële euro’s, exclusief btw) bedragen;
  d. de bouw moet op het moment van indiening van het verzoek tot deelneming voor ten minste 25 % zijn voltooid, zulks ten genoegen van de desbetreffende Opdrachtgever.
  Onder projectmanagement in de zin van deze geschiktheidseis wordt verstaan, het op het niveau waarop de ontwerp- en bouwwerkzaamheden waren geïntegreerd, aantoonbaar verantwoordelijk zijn geweest voor, of een leidinggevende rol te hebben gehad bij, de volgende taken:
  i. de dagelijkse leiding van de werkzaamheden;
  ii. het risicomanagement;
  iii. het kwaliteitsmanagement;
  iv. het financieel management;
  v. de tijdsplanning;
  vi. de afhandeling van wijzigingen.
  III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
  III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
  III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
  III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
  Afdeling IV: Procedure
  IV.1)Type procedure
  IV.1.1)Type procedure
  concurrentiegerichte dialoog
  IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
  Beoogd aantal ondernemingen: 3
  Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: Aantal gegadigden: tijdens de eerste fase dialoog zal de Aanbesteder een Trechteringproduct uitvragen. Indien de dialoog start met meer dan drie Gegadigden zal dit Trechteringproduct gebruikt worden om het aantal Gegadigden dat voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure wordt uitgenodigd terug te brengen tot 3. De Aanbesteder zal de drie Gegadigden die op basis van de beoordeling van hun Trechteringproduct zijn geselecteerd, uitnodigen voor deelname aan de tweede fase dialoog.
  IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
  Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt ja
  IV.2)Gunningscriteria
  IV.2.1)Gunningscriteria
  Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
  IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
  Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
  IV.3)Administratieve inlichtingen
  IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
  31083071
  IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
  Vooraankondiging
  Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2014/S 115-201873 van 18.6.2014
  IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
  Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 9.2.2015 – 15:00
  Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
  IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
  11.2.2015 – 15:00
  IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
  5.3.2015
  IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
  Nederlands.
  IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
  IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
  Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
  VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
  Periodieke opdracht: neen
  VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
  De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
  VI.3)Nadere inlichtingen
  Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode „Publiek Opdrachtgeverschap”. De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkwaterstaat via het adres:
  hhtp://www.rws.nl/opdrachtgeverscode
  Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres:
  [email protected]
  Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.
  Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.
  Ten behoeve van de aanbesteding is een Selectieleidraad opgesteld. Deze Selectieleidraad is bij de aankondiging gevoegd als bijlage en kan gratis worden gedownload van TenderNed. Bij strijdigheid tussen de aankondiging en de Selectieleidraad prevaleert de Selectieleidraad. Het verzoek tot deelneming als Gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het formulier verzoek tot deelneming dat bij de Selectieleidraad is gevoegd als bijlage. Het verzoek tot deelneming als Gegadigde vindt plaats op de datum genoemd onder punt IV.3.4 op 11.2.2015 tussen 10:00 en 15:00 uur.
  Geïnteresseerden kunnen zich tot 26.1.2015 tot 15:00 uur bij de Aanbesteder registreren per e-mail aan het adres: [email protected]
  De Aanbesteder zal de in verband met de Selectiefase te geven algemene inlichtingen aan alle geregistreerde partijen verzenden.
  Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in de Selectieleidraad.
  De aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012).
  Aanbestedingswijze: Europese aanbesteding volgens de Concurrentiegerichte dialoog.
  VI.4)Beroepsprocedures
  VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
  Burgerlijke rechter te ‘s-Gravenhage
  NEDERLAND
  VI.4.2)Instellen van beroep
  Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Zie ARW 2012.
  VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
  Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
  Griffioenlaan 2
  3526 LA Utrecht
  NEDERLAND
  E-mail: [email protected]
  Internetadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
  VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
  12.12.2014

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven