Gemeente verleent kapvergunning voor 174 bomen langs N315 Haaksbergseweg in Neede

NEEDE – Voor de verbreding van de N315 van de kom Neede tot aan de gemeentegrens bij de nieuwe N18 heeft de provincie op 21 november 2019 een vergunning gevraagd voor het kappen van 177 bomen. De gemeente verleent na toetsing aan het Bomenbeleidsplan vergunning voor het kappen van 174 bomen. Voor de kap van 3 bomen is geen vergunning nodig. De provincie krijgt een herplantplicht opgelegd voor 227 bomen.

Provinciaal inpassingsplan
De reden voor de kapaanvraag door de provincie is de uitvoering van de werkzaamheden aan de N315. Het gaat om het verbreden van de weg, de aanleg van een rotonde bij Rietmolen, het verleggen van het fietspad en de inritten. Hiervoor is in november 2018 een provinciaal inpassingsplan vastgesteld ‘N315 Kom Neede-Aansluiting grens tracebesluit N18’. De N315 vormt een belangrijke schakel in de wegenstructuur van de Achterhoek. Dat vraagt om goed ingerichte veilige kruispunten en goed zicht vanuit de zijwegen en inritten op het verkeer op de weg. Een weg die breed genoeg is, zodat het verkeer veilig kan rijden en beter doorstroomt.

Bomen moeten plaatsmaken voor verbreding weg
De bomen moeten plaatsmaken voor het uitvoeren van de verbreding van de weg. De bomen waar nu vergunning voor wordt verleend staan in het nieuwe asfalt of op de plek van de nieuwe inritten. Ook zou het wortelgestel als gevolg van de werkzaamheden onherstelbare schade oplopen.

Herplant 227 bomen
De gemeente legt volgens haar Bomenbeleidsplan een herplantplicht op van 227 bomen met een wat dikkere stam (omtrek 20-25 cm). Hiermee kan een groot aandeel van het ruimtelijk gemis worden gecompenseerd. De boomsoorten die geplant worden zijn: linde, esdoorn, zoete kers, zomereik, knotwilg en haagbeuk. Dit komt ook de biodiversiteit ten goede.

Vergunning vanaf 28 mei ter inzage
Vanaf 28 mei 2020 ligt de vergunning ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Digitaal bezwaar indienen kan ook. Dat kan met een elektronische handtekening (DigiD). De voorwaarden zijn te lezen op de website:
https://www.gemeenteberkelland.n1/Inwoners/Overlast_klachten_en_bezwaar/Klachten_e n_bezwaar/Bezwaar_tegen_gemeentelijke_besluiten

Deel dit artikel:

1 gedachte over “Gemeente verleent kapvergunning voor 174 bomen langs N315 Haaksbergseweg in Neede”

  1. Arie Groenevelt

    Dus opnieuw moet de natuur zich aanpassen aan de auto in plaats van andersom. Laat de automobilisten maar rustig aan doen en het rijgedrag aanpassen aan de bestaande weg.

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven