Koninklijke Onderscheiding voor elf Berkellanders

Door Redactie op 26-04-2021


BERLKELLAND – Burgemeester drs. J.H.A. van Oostrum had op maandagmorgen 26 april 2021 met elf personen een bijzonder leuk telefonisch contact. Hij vertelde dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in een ridderorde. De uitreiking van de versierselen is op donderdag 29 april en vrijdag 30 april. Door de coronamaatregelen zal de uitreiking in aangepaste vorm plaatsvinden. De burgemeester ontvangt iedere decorandus met haar/zijn partner apart op het gemeentehuis, helaas zonder gasten.

Mevrouw Carla klein Breteler-Bleumink ontvangt op een later moment haar versierselen. Zij is als IC-verpleegkundige ingezet op Aruba.

De Berkellanders die allen benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
1. De heer A.B. van den Berg uit Neede (75 jaar)
2. De heer M. Dijkman uit Ruurlo (67 jaar)
3. De heer A.H.J. Groot Kormelink uit Beltrum (78 jaar)
4. De heer P.C. van der Heij uit Ruurlo (75 jaar)
5. Mevrouw C.B.M. klein Breteler-Bleumink uit Beltrum (57 jaar)
6. De heer G. Laarman uit Ruurlo (65 jaar)
7. De heer H.L.M. Papenborg uit Rekken (67 jaar)
8. Mevrouw A. Sieben-Kroon uit Rekken (66 jaar)
9. De heer H.M. Sieben uit Rekken (68 jaar)
De Berkellander die benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
10. De heer W.M. Zieverink uit Ruurlo (56 jaar)
De Berkellander die benoemd is tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau:
11. De heer N. Mansfield uit Eibergen (54 jaar)

1. De heer Boy van den Berg
De heer Van den Berg is sinds 2005 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

– Bij de Hervormde Gemeente Neede als vrijwillig interimmanager gebouwen (2005-2007)
– Bij Stichting Zeilschip Eendracht als vrijwillig scheepsarts (2005-2015)
– Bij Stichting Hervormde Uitvaartonderneming Neede/Protestantse Gemeente Neede als vrijwillig interimmanager (2006-2010)
– Bij BuurtbusPlusvereniging Neede – Stichting Busje 2009 als medeoprichter, voorzitter en chauffeur (2008-heden)
– Bij de Protestantse Gemeente Neede als ouderling pastoraat (2011-heden).

2. De heer Rinus Dijkman
De heer Dijkman is sinds 1981 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

– Bij CDA Ruurlo als secretaris (1981-1984) en voorzitter (1984-1990/1998-2002)
– Bij Tafeltje Dekje Ruurlo als penningmeester (1989-heden)
– Bij de Gemeente Ruurlo als raadslid (1996-2002), wethouder en
loco-burgemeester (2002-2005)
– Bij de Gereformeerde Kerk Ruurlo-Barchem/Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem als diaken, voorzitter van de kerkenraad Gereformeerde Kerk, voorzitter van de federatieraad Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem in wording en voorzitter van het college van kerkrentmeesters, lid commissie Herinrichting Dorpskerk Ruurlo (1996-2019)
– Bij CDA Berkelland als voorzitter (2005-2010) en penningmeester (2010-heden).

 

3. De heer Anton Groot Kormelink
De heer Groot Kormelink is sinds 1974 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

– Bij Hobbyclub Het Palet/Stichting Jongerenwerk Beltrum als medeoprichter en begeleider (1974-2008)
– Bij Wagenbouwgroep Dynamite in Beltrum als ontwerper, bouwer, constructeur en lid bollenlandgroep (1975-heden)
– Bij Tennisclub Beltrum als lid van de baancommissie en als klusser (1984-heden).

 

 

4. De heer Peter van der Heij
De heer Van der Heij is sinds 1974 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

– Bij Vereniging Lokale Omroep Dronten als producent, redacteur en presentator van televisie uitzendingen (1974-1982)
– Bij de Hervormde Gemeente Dronten als scriba (1976-1980)
– Bij de Protestantse Gemeente Enschede als diaken (1982-1987)
– Bij de Hervormde Gemeente Bodegraven als jeugdouderling, voorzitter van de kerkenraad, lid Trio moderamen, vormgever van het fusieproces Samen op weg, aanjager optimaliseren vergaderstructuur en functioneringsgesprekken predikant (1987-1989/1992-2002)
– Bij Vluchtelingenwerk Bodegraven als vrijwilliger (2003-2005)
– Bij de werkgroep Ruurlo Schoon als lid (2008-2010)
– Bij de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem als voorzitter van de Kerkenraad (2009-2012), initiatiefnemer herdenkingsboekje over sluiting kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ (2016), organisator ‘Open Kerk’ bij opening verbouwde Dorpskerk (2018) en oprichter van het Vleugelfonds
– Bij Vereniging KunstKring Ruurlo als bestuurslid, lid werkgroep public relations en mede organisator jaarlijkse Kerst-Inn (2012-2020)
– Bij Voormekaar Berkelland als adviseur voor ouderen (2017-2019)
– Bij kunstprojecten in Ruurlo als communicator en promotor (2019-heden).

 

5. Mevrouw Carla klein Breteler-Bleumink
Mevrouw Klein Breteler-Bleumink is sinds 1989 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

– Bij omni-vereniging Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum als secretaris afdeling handbal (1989-1993)
– Bij Basisschool ‘Ludger’ in Beltrum als voorzitter ouderraad, contactpersoon medezeggenschapsraad en betrokken bij fusie met Jenaplanschool (2004-2010)
– Bij de Raad van Overleg Beltrum als bestuurslid (2011- heden)
– Bij Stichting SKB4Gambia als oprichter, voorzitter en coördinator missies naar Gambia (2011-heden)
– Bij Festunique als bestuurslid (2013-heden).

6. De heer Gerrit Laarman
De heer Laarman is sinds 1980 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

– Bij de Hervormde Kerk Lemelerveld als jeugdouderling (1980-1984)
– Bij Feestcommissie Lemelerveld als organisator volksspelen (1980-1987)
– Bij Feestcommissie 1000 Marle als organisator volksspelen (1986-1987)
– Bij de Hervormde Kerk Hellendoorn als diaken (1986-1990)
– Bij Langshan Fokker Speciaal Club als voorzitter, medeorganisator jaarlijkse clubdag en spil contacten Nederlandse en Duitse clubs (1986-heden)
– Bij Buurtvereniging Borculoseweg in Ruurlo als vrijwilliger (1991-heden) en voorzitter (2015-heden)
– Bij de Hervormde Kerk Ruurlo als jeugdouderling (1994-1998)
– Bij de Gemeente Ruurlo als raadslid (1994-2005)
– Bij de Ruurlose Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging ‘Nieuw Leven’ als bestuurslid (1996-2017), voorzitter en vertegenwoordiger Bondsorgaan
(2017-heden)
– Bij de Stichting Reurlse Pompdagen als voorzitter (2005-2016)
– Bij de Ruurlose Sport Federatie als bestuurslid (2006-2018)
– Bij de Oost Nederlandse Pluimvee & Pelsdieren Tentoonstellingsvereniging als tweede voorzitter, coördinator jaarlijkse landelijke show (2016-heden).

 

7. De heer Hennie Papenborg
De heer Papenborg is sinds 1970 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

– Bij Muziekvereniging Crescendo Rekken als medewerker onderhoud en als helper bij het ophalen van oud papier en oud ijzer (1970-heden)
– Bij Sportclub Rekken als damestrainer, jeugdleider A-junioren, jeugdvoorzitter, organisator trainingen, grensrechter, helper bij bouwprojecten en diverse andere activiteiten (1972-heden)
– Bij de Wagenbouwgroep Tied Zat als medeoprichter, voorzitter, bedenker en uitwerker ideeën, bouwer en medewerker bij het poten en verzorgen van de dahlia’s (1980-heden)
– Bij Vereniging Rekkens Volksfeest als lid van de Feestcommissie
(1990-2016) en vrijwilliger bij diverse activiteiten (2016-heden).

 

8. Mevrouw Alie Sieben-Kroon
Mevrouw Sieben-Kroon is sinds 1980 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

– Bij de Antoniuskerk Rekken/Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken als vrijwilliger (1980-2001), scriba en ouderling Kerkenraad Rekken (2001-2009), diaken bij PKN Eibergen-Rekken (2010-2019), contactpersoon Kerkelijk Centrum Den Hof (2010-2020) en lid Initiatiefgroep Behoud Antonius (2018-heden)
– Bij PPR/GroenLinks Eibergen als secretaris (1984-1987)
– Bij Stichting Zwembad Rekken als lid van de oprichtingswerkgroep
(1997-2003) en algemeen vrijwilliger (2003-heden)
– Bij Eetcafé Rekken als medeoprichter en penningmeester (2018-heden).

 

9. De heer Henk Sieben
De heer Sieben is sinds 1980 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

– Bij de Antoniuskerk Rekken/Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken als jeugdouderling en lid van de jeugddienstcommissie (1980-1984), medewerker diverse hand- en spandiensten (1984-2000), organisator van de tweejaarlijkse boekenmarkt (2000-heden), lid van de ZWO-commissie (2000-heden), lid van de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting (2009-2013), koster Antoniuskerk
(2010-maart 2021), lid werkgroep Antoniusdiensten (2015-maart 2021), lid initiatiefgroep Behoud Antoniuskerk (2018-heden)
– Bij PPR/GroenLinks Eibergen/Berkelland als voorzitter (1981-1982/1996-2016), vrijwilliger (1982-1996), commissielid en lid steunfractie (2010-2018)
– Als lid Klankbordgroep voor het boek ‘Daar ligt een verhaal’ over de TBR-kliniek Oldenkotte (2002-2003)
– Bij Stichting Begraafplaats Rustoord als bestuurslid (2003-2017) en als medewerker onderhoud (2017-heden)
– Bij Muziekvereniging Crescendo Rekken als co-auteur van het jubileumboek ‘Achter de muziek an’ (2010-2013)
– Bij Voetbalvereniging FC Eibergen als auteur en redactielid van het jubileumboek ‘FC Eibergen 100 jaar meer dan voetbal’ (2016-2018)
– Bij de Vereniging Historische Kring Eibergen als bestuurslid en voorzitter redactie verenigingsblad ‘Old Ni-js’ (2017-heden)
– Bij de Stichting i.o. erfgoed “De Kolonie” Rekken als medeoprichter en bestuurslid (2019-heden).

 

 

 

10. De heer Wilfried Zieverink
De heer Zieverink is sinds 1979 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

– Bij Klootschieters Vereniging ’t Broek als bestuurslid (1979-1996) en secretaris (1996-heden)
– Bij de Achterhoekse Klootschieters Federatie als bestuurslid, trainer, scheidsrechter bij NK Senioren, NK Junioren en cursusleider van trainers- en scheidsrechters cursussen (1985-heden)
– Bij de Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers/Nederlandse Klootschiet Bond (NKB) als bestuurslid (1995-heden). Bij de totstandkoming van de fusie heeft de heer Zieverink, mede namens de Achterhoekse Klootschiet Federatie, een prominente rol gespeeld. Decorandus is de ‘linking-pin’ tussen het Bondsbestuur en de juniorencommissie en opleidingscommissie. In 2006 ontving decorandus voor zijn verdiensten de zilveren bondsspeld. Namens de NKB is hij tevens lid van de internationaal overkoepelende organisatie International Bowling Association.
– Bij Stichting Kerkepaden Mariënvelde als secretaris (2003-2009) en voorzitter (2009-heden).

 

11. De heer Nicolas Mansfield
De heer Mansfield was werkzaam als koordirigent (2000-2004), hoofd artistieke zaken (2004-2013) en algemeen en artistiek directeur (2013 tot 1 oktober 2020) bij de Stichting Nederlandse Reisopera (NRO). De NRO maakt deel uit van de Nationale Basisinfrastructuur voor de cultuur in Nederland. De heer Mansfield heeft zich buitengewoon ingezet voor de culturele sector in Nederland en de NRO opnieuw uitgevonden. Hij ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten, al dan niet gerelateerd aan zijn hoofdfunctie:

– Bij de Nederlandse Reisopera begon hij onder extreem moeilijke omstandigheden als algemeen en artistiek directeur. Met beperkte middelen en mensen bleek zijn eerste productie al een uitstekende zet. Met ‘Tristan en Isolde’ won het gezelschap in 2014 de publieksprijs ‘Place de l’Opera-award’. In 2015 werd de uitvoering van ‘Orphée en Eurydice’ verkozen tot Opera van het jaar.
Onder zijn leiding groeide het aantal bezoekers met ruim tweehonderd procent tot 65.000 in 2019. En wist hij het Koninklijk Theater Carré te contracteren als vast theater voor het gezelschap. Verder bedacht en initieerde hij als dirigent de ‘Meezing Messiah’ in Carré met meer dan 600 zangers en 1100 bezoekers. Het is uitgegroeid tot een uniek evenement in Nederland en daarbuiten. Mede onder zijn leiding zette het gezelschap in op een breed publiek en vernieuwende vormen van opera. Dit onder andere op het Dorset Opera Festival, in het Staatstheater Oldenburg en in Calgary Theatre. Daarbij ‘ontdekte’ hij diverse jonge talenten die nu vooraanstaande operazangers zijn. Hij initieerde verder diverse educatieve projecten voor jongeren. En startte als eerste in Nederland met een operajeugdkoor én een operakinderkoor. Hij adviseerde over de fusie tussen Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten tot Phion.
– Bij het Nationaal Muziekkwartier in Enschede als bestuurslid (2013-heden)
– Als lid van de Raad van Toezicht van de Rijnbrink Groep (2014-heden)
– Bij het Dorset Opera Festival (Verenigd Koninkrijk) als vice-president (2014-heden)
– Bij 2Scoremusictheatre als bestuurslid (2015-heden)
– Bij Stichting Het Verschil Sterkt De Stad als bestuurslid (2017-heden)

Reacties

Blijkbaar is in dit berichie énen fout geslopen, WANT men is de Heer G.H. Tijink vergeten die als 68-jarige ex-zwerver jarenlang de bevolking heeft gediend als streetcornerworker, aanspreekpunt en straatvuilopruimer. Tevens frequent volger van het politieke gekrakeel der volksvertegenwoordigers in het stadhuis van borrekloo(weinig heren trouwens) en nu als pensionado de van boxem-doctrine met lede ogen gadeslaat. Tijd voor een omtzigt. p.s. HOE KOMT GEMEENTE(belangen?) aan zoveel stemmen.

zwarver gait | 26-04-21 | 15:08

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Inzameling Voedselbank in Neede op zondag 5 december
NEEDE - "Wat zijn we enorm blij met alle gulle en trouwe voedselbankgevers in Neede. Mede dankzij u konden we afgelopen maand weer flink inkopen doen......
Lees verder »

Duitse vrachtwagen gestrand op de N18 bij Eibergen
EIBERGEN - Een uit Duitsland afkomstige vrachtwagen heeft maandagmorgen voor commotie gezorgd op de N18 bij Eibergen. Het voorwiel van de vrachtwagen......
Lees verder »

Lezing Sint Petersburg in Ruurlo
RUURLO – in een tijd waarin reizen niet meer zo vanzelfsprekend is biedt deze lezing van Sjoerd Kuipers op dinsdag 14 december bezoekers gelegenheid ......
Lees verder »

Zondagmiddagconcert Haytham Safia Qu4rtet
RUURLO – In de aanloop naar de feestdagen organiseert KunstKring Ruurlo op zondagmiddag 12 december een bijzonder concert met verbindende wereldmuzie......
Lees verder »

Keiko vermist in Ruurlo
RUURLO - Sinds zaterdagavond 22.00 uur is poes Keiko vermist vanaf de Morsdijk in Ruurlo. Heb jij Keiko gezien? ......
Lees verder »

Midwinterhoornwandeling in Beltrum op 5 december 2021 afgelast
BELTRUM - Langs deze weg wil de organisatie laten weten dat de midwinterhoornwandeling in Beltrum op 5 december 2021 is afgelast, de aanvullende maat......
Lees verder »

Achterhoekse bodem goed op orde
BERKELLAND - De toestand van de Achterhoekse landbouwbodem is over het algemeen van een goed niveau. De organische stofgehaltes zijn gemiddeld goed, ......
Lees verder »

De Leukste Plekjes In Berkelland
BERKELLAND - In de Achterhoek in de provincie Gelderland ligt op de grens met Twente de gemeente Berkelland. Het is een vrij nieuwe gemeente door een......
Lees verder »

Digitale kerstkaarten maken in bieb
BERKELLAND – Op 8 december worden er in de Bibliotheek Neede en Borculo workshops ‘digitale kerst- en nieuwjaarskaarten maken’ georganiseerd. De deel......
Lees verder »

Agem, Kuster Energy en Amperapark plaatsen zonnelaadstations in de Achterhoek
REGIO - Drie partijen in de duurzame mobiliteit gaan zich samen inzetten voor de realisatie van zonnelaadstations in de Achterhoek. Op deze locaties ......
Lees verder »

Burenhulp: voor een helpende hand in Berkelland
BERKELLAND - Wilt u zich inzetten voor een ander? Zoekt u hulp of contact met een naober als het even niet lukt? Eenmalig, iedere week of alles daart......
Lees verder »

Geen kerstmarkt in Rekken, wel kerstwandeltocht
REKKEN - De traditionele kerstmarkt van Crescendo Rekken gaat in z’n huidige vorm dit jaar niet door. Binnen de mogelijkheden van dit moment is beslo......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen Kletskassa
NEEDE - Wat veur de kleine winkeliers heel normaal is wurdt deur de supermarkten op e bloazen of ze iets nieuws hebt oet e vonden. Het preutje met de......
Lees verder »

Fratsen oogsttied
NEEDE - September is natuurlijk de oogstmoand bie oetstek.De boeren meit nog `n leste snit van `t land. Dit joar was natuurlijk biezonder vruchtboar ......
Lees verder »

Fratsen Park De Stroet
NEEDE - Onlangs tuffen ik met onze bezorgbusse hendig deur de Beltrumse stroaten. Neet vulle volk in de beene en ik mos denken an de familie Dute en ......
Lees verder »

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

NUB TV

film: Kijkje op de kermis in Borculo

Uit de krant

Recept: Salade kalfstong met tartaar van ossenhaas
Ossenhaas tartaar: Benodigdheden: Gesnipperde ui (geblanceerd) Gehakte kappertjes Augurk Fijn gesneden bieslook Sweet chilli Zout en peper  &nbs......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »