Volgende stap in gebiedsontwikkeling Hambroekplas Borculo


BORCULO – Leisurelands zet de volgende stap in de ontwikkelingen op recreatiegebied Hambroekplas. De afgelopen jaren is gewerkt aan het kader voor de realisatie van een nieuw vakantiepark, vergroting en versterking van de openbare dagrecreatie en natuurontwikkeling. Met ingang van 7 juli ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage dat de beoogde ontwikkelingen mogelijk moet maken.

Van landbouw naar recreatie en natuur
De ontwikkeling van het recreatiegebied Hambroekplas is al in de jaren ’70 gestart met zandwinning voor de realisatie van de woonwijk Het Hambroek. Aan de noordzijde is het gebied ingericht als openbare zwemlocatie met bijbehorende voorzieningen en later is daar hotelrestaurant Berkel Palace bij gekomen. In 1992 is de zandwinning uitgebreid als onderdeel van een plan voor de ontwikkeling van een surfstrand en -plas, vakantiepark en natuur. Na de oplevering van Berkel Palace is de verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied echter uitgebleven. Het gebruik bleef agrarisch en de uitvoering van de zandwinning kwam stil te liggen. Dat gaat nu veranderen.. Zo heeft de gemeenteraad van Berkelland in 2020 de uitgangspunten vastgesteld waar de gebiedsontwikkeling aan moet voldoen. Deze uitgangspunten vormen samen met de doelen van Leisurelands de basis voor de gebiedsontwikkeling. Het plan omvat het behoud en de opwaardering van de openbare dagrecreatie en het bestaande hotelrestaurant Berkel Palace en de ontwikkeling van een vakantiepark. Dit gaat gepaard met behoud van cultuurhistorische waarden in het gebied en behoud en versterking van landschappelijke waarden en natuur.

Duurzame partner
Leisurelands verwacht in Unbrick uit Ede de perfecte partner gevonden te hebben voor de realisatie van het vakantiepark. Unbrick is ontwikkelaar van duurzame, innovatieve en luxe vakantiewoningen. Door modulair te bouwen met duurzame, circulaire en zoveel mogelijk lokale materialen voegen ze daad bij woord als het gaat om duurzaamheid in de bouw- en recreatiesector. Samen met partners worden ook andere type accommodaties ontwikkeld om tot een mooie mix te komen voor het vakantiepark.

Vervolg
Leisurelands verwacht dat het bestemmingsplan medio 2023 van kracht is. Vervolgens wordt gestart met aanvragen van benodigde vergunningen voor bouw- en aanlegwerkzaamheden en kan een begin worden gemaakt met de uitvoering.

Wat ligt ter inzage?
Om de plannen van Leisurelands te realiseren, is voor het gebied een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit bestemmingsplan is het planologisch kader waar de gemeente het uiteindelijke plan aan getoetst. Het gaat in op toegestane functies en bouwmogelijkheden in het gebied, borgt bestaande waarden en legt daarnaast verplichtingen op waaraan voldaan moet worden om te mogen ontwikkelen. De gemeente legt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in de periode 7 juli tot en met 17 augustus 2022.

Inloopbijeenkomst
Maandag 11 juli 2022 is er tussen 16.00 en 20.00 uur bij Berkel Palace (Hambroekweg 1 in Borculo) een inloopbijeenkomst. Vertegenwoordigers van de gemeente, Leisurelands en Unbrick zijn dan aanwezig om informatie te geven over het voorontwerpbestemmingsplan en de plannen voor de Hambroekplas. Geïnteresseerden kunnen op een voor hen geschikt tijdstip binnenlopen. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Deel dit artikel:

14 gedachten over “Volgende stap in gebiedsontwikkeling Hambroekplas Borculo”

 1. Zou mooi zijn dat dit daadwerkelijk uitgevoerd wordt. En niet door allerlei regels weer een eindeloos verhaal wordt. Het is een prachtige omgeving en Borculo kan zich hiermee op de kaart zetten.

 2. Ben zeer benieuwd naar de plannen en de eventuele mogelijkheden om door dit gebied te mogen wandelen.
  Waarschijnlijker is het dat de rijkere medelanders die het toch al zo slecht hebben er weer schrikbarend dure vakantiewoningen kunnen kopen en dat alleen zij er van kunnen genieten. Afwachten dus.

 3. Ik begrijp niet waarom dit een mooie ontwikkeling is, ja voor de projectontwikkelaar waarschijnlijk. Ik kwam hier vroeger als kind, heerlijk. Hopelijk blijft het toegankelijk voor de ‘gewone’ burger! Dit is weer puur economisch gewin helaas.

 4. Hoop dat de juiste balans wordt gevonden en geborgd tussen mens en natuur en dat woningen betaalbaar zijn voor een ieder.
  Het moment om Borculo en omgeving definitief op de kaart te zetten.

 5. 40 jaar geleden waren er al plannen. Nooit gerealiseerd. Nu in deze toch wel moeilijke tijd vraag ik me af moet je dit nog willen. Laat een stukje fantastische vrije natuur met rust. Alleen genieten van zaken die gratis geboden worden door moeder natuur….en gratis genieten.

 6. En dit kan allemaal zonder van invloed te zijn op de stikstof waarden van deze omgeving?
  De naaste boeren zullen geen hinder ondervinden in hun bedrijfsvoering?

 7. Voor Borculo heeft dit geen toegevoegde waarde, dit is bouwen voor rijke lui uit het westen, die hier komen om de boel te verpesten, hier wordt er maar een beter van, en dat is de ontwikkelaar.
  Straks komen er weer bordjes, met verboden toegang voor de gewone man. Boeren moeten vechten voor hun bestaan, en dan wel bouwen in deze tijd, het zullen zeker geen huisjes zijn voor een prikkie.

 8. Dit heeft voor Borculo geen toegevoegde waarde, dit is bouwen voor rijke lui uit het westen, die hier dan komen om de boel te verpesten. Bouwen in een natuur gebied, dit kan niet waar zijn.
  Boeren moeten vechten voor hun bestaan i.v.m. stikstof, en dan hier wel bouwen te gek te verwoorden. Straks komen er weer bordjes te staan met verboden toegang voor de gewone burger..
  Hier wordt er maar een beter van, en dat is de ontwikkelaar ,

 9. Investeerders komen met mooie praatjes ook hier in Borculo hun slag slaan. Politiek trapt er met open ogen in. Niet doen. Maak er een natuurpark van. In deze tijd veel verstandiger.

 10. Ikweetwatjijdeed

  Zolang mensen nog per week 1200 euro uitgeven aan een weekje vakantie in een luxe bungalow zijn het aardgas en de benzine en levensmiddelen voor die mensen nog niet duur genoeg. Betaalbare recreatie woningen…… laat mij niet lachen. En die staan de helft van de tijd leeg?

 11. Voor een persoon met een gemiddeld inkomen is in nederland geen huis te koop en zijn er niet voldoende.
  Wel nederland vol bouwen met dure vakantievilla’s (zijn geen gewonen vakantiewoningen meer) en die dan ook nog eens de helft van het jaar leeg staan. Zijn er wel voldoende bouwvakkers om deze luxe villa.s te bouwen?
  Gemeente krab eens goed achter je oren en laat de bevolking van Borculo ook eens meepraten en beslissen.
  Daar gaat weer een mooi stukje natuur als dit doorgaat.
  Ik zeg schande als dit doorgaat.

 12. Henk van Dijk

  Een onzinnig plan. De al bestaande woningen in parkjes staan vaak maandenlang leeg omdat er niet permanent mag worden gewoond. En dat in deze tijd van woningnood.
  Nog geen 60% van de bestaande recreatie capaciteit wordt in. De zomermaanden bezet en in de winter is het helemaal een troosteloze bedoening in die parkjes. Kortom alleen de rijkeren kunnen het zich permitteren er twee huizen op na te houden en dan staat of het ene of het andere huis telkens geruime tijd leeg! Dat is toch niet tr accepteren in deze benarde tijd voor veel mensen. Bovendien laat het gebied groen blijven zonder Af en aan rijden van gebruikers met daarbij gepaard gaande milieu verontreiniging. Daar zitten de Berkellanders niet op te wachten. Maar ja de laatste jaren trekt de overheid zich niets aan van de burgerwensen. Geld en gewin en prestige is blijkbaar belangrijker!

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven