Provincie Gelderland luidt de noodklok: Tekorten openbaar vervoer lopen op, rijk moet met oplossing komen


BERKELLAND – Uit de nieuwste Gelderse cijfers blijkt dat de komende jaren het tekort voor het openbaar vervoer oploopt tot bijna 30 miljoen per jaar in 2027. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door het verschil tussen de indexering voor het provinciefonds en de kosten voor het openbaar vervoer. Staatssecretaris Vivianne Heijnen erkent het probleem en zegde toe aan de Tweede Kamer om met een oplossing te komen. Die oplossing kan echter niet meer wachten anders dreigt schrappen en snijden in buslijnen zowel in de Gelderse steden als het platteland.

Indexatie provinciefonds blijft achter
Het lijkt een ingewikkeld boekhoudprobleem, maar de verschillende indexaties maken straks het verschil of er wel of geen bus rijdt. De provincie krijgt via het provinciefonds geld van het rijk voor openbaar vervoer. Het provinciefonds wordt geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex. (CPI) Voor 2022 zo’n 3%. Voor de vergoeding die de provincie echter moet betalen aan de vervoerders geldt een andere index: de Landelijke Bijdrage Index (LBI) Deze wordt bepaald door brandstofprijzen, loonkosten én inflatie. Deze lag in 2022 tussen 10-20%. Dit verschil leidt nu tot grote tekorten. En dit moeten de vervoerders straks vertalen in de nieuwe vervoerplannen voor 2024. Dat leidt onvermijdelijk tot snijden en laten vervallen van buslijnen.

Jan van der Meer gedeputeerde openbaar vervoer: “We hebben de laatste jaren al heel veel geld uit onze eigen portemonnee bijgelegd. Zowel eenmalig voor de noodconcessies als structureel. Dat gaat om meer dan 120 miljoen euro (voor 4 jaar). Meer kan echt niet. Mobiliteit is de bloedsomloop van de samenleving en ov is een belangrijke slagader daarin. De indexverschillen lopen nu uit de rails. Het rijk moet ingrijpen, anders zakt het regionaal openbaar vervoer door de bodem.”

Gasbussen nu een extra probleem
Het indexatieprobleem is een landelijk probleem dat ook op diverse overlegtafels ligt. Gelderland wordt nog eens extra hard geconfronteerd hiermee omdat in het grootste vervoergebied Arnhem/Nijmegen veel bussen op gas rijden. Toen een duurzame oplossing, nu wordt de provincie geconfronteerd met de extreem hoge gasprijzen. Daarnaast moest Gelderland juist tijdens de corona-pandemie nieuwe concessies uitschrijven. Aangezien de markt daar toen geen belangstelling voor had of het risico niet aandurfde was de provincie gedwongen duurdere noodconcessies af te sluiten.

Ov onder druk
De provincie liet een onderzoek doen op verzoek van Provinciale Staten of het openbaar vervoer nog efficiënter zou kunnen. Daaruit bleek dat er nog nauwelijks besparingen mogelijk zijn. De laatste jaren is al fors gewerkt aan verbetering en efficiënter maken van het openbaar vervoer door strekken van lijnen en andere vormen van mobiliteit te stimuleren of de lijnbus te vervangen door vraagafhankelijk vervoer. Nog meer snijden tast het openbaar vervoer als basisvoorziening voor studenten, scholieren, forensen en sociaal-maatschappelijke bezoeken aan.

 

Deel dit artikel:

2 gedachten over “Provincie Gelderland luidt de noodklok: Tekorten openbaar vervoer lopen op, rijk moet met oplossing komen”

  1. Gerrit Halfman

    Ja nu zitten wij met de gebakken peren. Openbaar vervoer moest op de vrije markt. Van denhaag. Wij hadden vroeger de Geldersche tram wegen. GTW nooit geen problemen. Rendabel of niet de bus reed gewoon ook in de kleinste plaatsen. En ook de provincie ging voor het grote geld. Bij de aan bestedingen wie het goed koopste was die kreeg het. Leve de vrije markt. En als je in een klein dorpje woont heb je pech. Er lopen geen bussen te duur. Woon je in Arnhem Nijmegen dan geen probleem. Daar wordt alles wel goed geregeld en dan speelt geld geen rol. Ik hoop naar 15 maart andere partijen in de coalitie komen. Die verder kijken dan Arnhem Nijmegen.

  2. Als de scholen sluiten zijn de meeste bussen nagenoeg leeg. Vraag mij ook af ; “geld speelt geen rol, voldoende buschauffeurs” en elk uur een busverbinding tussen elk klein dorp en een busstation. Zouden die dorpsbewoners dan de bus pakken in plaats van de auto ?

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven