Geen sprake van niet-integer handelen door burgemeester, gemeentesecretaris of ambtenaar


BERKELLAND – Tijdens de raadsvergadering van 18 april 2023 is door een burger van de gemeente Berkelland ingesproken. De burger maakte melding van mogelijk niet-integer handelen door de burgemeester, de gemeentesecretaris en een medewerker van de gemeente Berkelland. Deze melding gaf aanleiding tot het instellen van een feiten- en integriteitsonderzoek. Wethouder
Gerjan Teselink heeft namens het college daartoe op 8 juni 2023 opdracht verstrekt aan Capra Advocaten. Conclusie van het onderzoek is dat er geen sprake is van niet-integer handelen
door de burgemeester, de gemeentesecretaris of een medewerker van de gemeente Berkelland.

Onderzoeksopdracht aan Capra Advocaten:
1. Breng de feiten en omstandigheden in kaart die hebben geleid tot de uitspraken zoals door een
burger zijn gedaan in de raadsvergadering van 18 april 2023.
2. Onderzoek of en zo ja, welke acties vanuit de gemeente en de burger na afloop van de
raadsvergadering van 18 april 2023 zijn ondernomen voor zover deze betrekking hebben op de
uitlatingen gedaan in de raadsvergadering.
3. Beoordeel of er gerede aanleiding is om aan te nemen dat sprake is (geweest) van niet-integer
handelen van de burgemeester, de gemeentesecretaris en een medewerker van de gemeente.

Conclusie Capra Advocaten
Capra Advocaten concludeert: ‘Dit alles tezamen, afzonderlijk en in onderling verband en samenhang, heeft naar het oordeel van de onderzoekers tot de conclusie geleid dat niet gesteld kan worden dat sprake is geweest van niet-integer handelen door de burgemeester, de gemeentesecretaris of een medewerker van de gemeente Berkelland.” Wethouder Gerjan Teselink: “De beantwoording van de onderzoeksvragen en de conclusies geven voor het college een zodanig beeld van de relevante feiten en omstandigheden dat duidelijk is dat onze burgemeester, gemeentesecretaris en medewerker integer hebben gehandeld. Wij beschouwen hiermee deze kwestie als afgesloten.”

Deel dit artikel:

2 gedachten over “Geen sprake van niet-integer handelen door burgemeester, gemeentesecretaris of ambtenaar”

  1. Capra is volstrekt niet onafhankelijk. Het is in de ambtenarenwereld algemeen bekend dat Capra de opdrachtgever altijd gelijk geeft. Wie btaalt, bepaalt.

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven