“Berkelland moet zo spoedig mogelijk een nieuwe coalitie krijgen”

BERKELLAND – Afgelopen dinsdag werden drie van de vier wethouders in Berkelland weggestuurd. Voor het drietal volledig onverwacht. De emoties liepen hoog op tijdens de bewuste raadsvergadering. Nu we een paar dagen verder zijn reageren partijen inhoudelijk op de gebeurtenissen. Vanavond kwamen indieners van de motie van wantrouwen BBB Berkelland, Gemeente Belangen Berkelland en OBL en de partijen die ook voor stemden (D66 en VVD)  met een statement. De vijf partijen geven aan zo snel mogelijk te willen komen tot een nieuw college. Of ze dat ook met elkaar willen wordt niet specifiek uitgesproken. Hieronder de verklaring:

 

”Dinsdagavond 18 juni was een droevige avond voor de Berkellandse politiek. Een avond waar wij niet trots op zijn en die alleen maar verliezers kent. Wij, de fracties van D66, BBB Berkelland, VVD, GB en OBL, zijn tegen grensoverschrijdend gedrag en staan voor een veilige werkomgeving. Dat hebben wij altijd zo uitgedragen en dat zullen wij ook blijven doen.

Waarom niet gaan staan?
Wij zijn op 4 juni niet gaan staan om het statement te ondersteunen. De reden daarvoor is dat wij de tekst vooraf niet mochten inzien en wij het vermoeden hadden dat de tekst niet alleen over een veilige werkomgeving zou gaan, maar ook een waardeoordeel zou uitspreken over een raadslid. Dat vermoeden bleek te kloppen, er werd gezegd dat men niet kon doorgaan met een raadslid (Han Boer). Dit vinden wij niet aan ons, wij zijn geen rechters. Wij vinden dat we daarmee als raadsleden in een onveilige positie gebracht kunnen worden.

Houding wethouders
Naast de partijen die zijn gaan staan, zijn er ook drie wethouders gaan staan. In de afgegeven mediation verklaring staat dat het dossier gesloten is en men door wil gaan. Het niet door kunnen met Han Boer en de mediation verklaring staan haaks op elkaar.
Na het afgeven van het statement hebben de wethouders de gelegenheid gehad om te reageren. Dit heeft men niet gedaan. De wethouders hadden aan kunnen geven afstand te nemen van de opmerking in het statement over het raadslid omdat dit niet passend is en tegen de gemaakte afspraken van de mediation ingaat. Ook op de avond van 18 juni was die gelegenheid er, maar de wethouders gingen alleen in op het feit dat ze blijkbaar niet mochten gaan staan voor de organisatie. Dat mochten ze juist wel en daarvoor kunnen wij alleen maar waardering in hun richting uitspreken.

Vertrouwensbreuk
Als twee raadsleden van de coalitie (gesteund door hun partijen, CDA, PvdA en drie wethouders) uitspreken niet verder te kunnen met een raadslid van de coalitie terwijl dat raadslid wel wordt gesteund door zijn partij, is er sprake van een vertrouwensbreuk in de coalitie. Door hun stellingname over het raadslid breken zij met de coalitie. De titel van het coalitieprogramma is “wederzijds vertrouwen” en daar is geen sprake meer van. Ook op andere dossiers was de samenwerking binnen de coalitie en met andere raadsfracties moeizaam, maar werd er steeds een oplossing bereikt. Dat zat er deze keer niet meer in.

Ontslag wethouders
In de politiek kunnen gekozen volksvertegenwoordigers niet worden weggestuurd. Een coalitiebreuk komt dan tot stand door de wethouders van die partijen in het college weg te sturen, temeer daar twee wethouders van de coalitie dezelfde stellingname als hun partijen innamen. Een droevig moment en een politieke consequentie.

Vooruit
Berkelland moet zo spoedig mogelijk een nieuwe coalitie krijgen met een college dat met de uitdagingen waar Berkelland voor staat aan het werk gaat, samen met onze gewaardeerde medewerkers in een veilige en prettige werkomgeving. Het is aan de partijen die de motie hebben gesteund om hun positie te bepalen”.

Deel dit artikel:

3 gedachten over ““Berkelland moet zo spoedig mogelijk een nieuwe coalitie krijgen””

  1. Frederik Antony Houtsma

    Mooi een nieuwe coalitie, maar dan wel zonder Han de Boer toch anders zijn straks de rapen weer gaar.

  2. Als het gaat om een veilige- en prettige werkomgeving is het dan niet handig om ook met “onze gewaardeerde werknemers” in gesprek te gaan ?.

  3. Waar vegon het ook al weer mee: gedrag, slachtoffers. Maar dat was niet interessant. Het gaat nu snel over procedures, vege lijf redden als politicus etcetera.

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven