Inventarisatie effecten van stijgende energietarieven binnen de Berkellandse sport

BERKELLAND – De al maar stijgende energielasten zetten de sport financieel onder druk. Dit leidt ertoe dat sommige verenigingen zich nu al genoodzaakt voelen de contributie te verhogen en ingrijpende maatregelen te nemen zoals b.v. het invoeren van een doucheverbod. Uit landelijk onderzoek blijkt dat één op de tien verenigingen dit jaar al een contributiestijging doorvoerde. De helft van de clubs verwacht op korte termijn hetzelfde te moeten doen. Door de prijsstijging haken betalende leden af waardoor het ontstane gat in de begroting gevuld wordt met een verhoogde contributie. Een oneindig proces dat de bewegingsarmoede verder zal vergroten. En dat na twee coronajaren waar de negatieve effecten nog steeds van nadreunen.

Inventarisatie Berkelland
Om inzicht te krijgen in de omvang van het probleem in Berkelland, gaat de Sport Federatie Berkelland een inventarisatie onder sportverenigingen uitvoeren: zowel SFB leden als niet leden worden ondervraagd. Ruim 70 sportverenigingen hebben via email een link naar de vragenlijst ontvangen. Mocht uw club geen mail van ons hebben ontvangen maar wilt u de lijst ook graag invullen, neem dan even contact met ons op. Het invullen van de vragenlijst kan het best geschieden door iemand die zicht heeft op de energienota’s en het energieverbruik binnen de club. De link naar de vragenlijst staat op de website van SFB.

Terugkoppeling tijdens de Algemene Leden Vergadering
Maandag 31 oktober houdt de SFB haar halfjaarlijkse ALV bij HCR Prinsen in Haarlo. Naast de reguliere agendapunten staat het onderwerp “energielasten clubs” ook op de agenda. De nieuwe wethouder sport, dhr. Arjen van Gijssel is bij deze vergadering aanwezig. In de loop van november moet duidelijk worden wat het Rijk gaat doen aan financiële ondersteuning voor de sport. Mochten regelingen ontoereikend zijn, kunnen wij met deze resultaten in de hand samen met de gemeente Berkelland naar oplossingen zoeken. De SFB hoopt op een hoge respons!

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven